5 dấu mốc thời gian tháng 8 Kế toán phải biết


Ngày đăng: 13/08/2018

Tháng 8/2018 Kế toán cần nhớ các thời hạn nào nộp/báo cáo và kê khai thuế, hóa đơn? Bài viết điểm lại các dáu mốc thời gian mà Kế toán doanh nghiệp cần lưu ý trong tháng 8 này nhé.

 1.Thông báo biến động nhân sự

Trước ngày 03-8-2018: Thông báo tình hình biến động lao động theo Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

2. Hồ sơ khai thuế TNCN tháng 7?

Hạn cuối là ngày 20-8-2018: Nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 7-2018 (nếu có) đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng theo Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC

3. Nộp hồ sơ khai thuế GTGT tháng 7?

Hạn cuối là ngày 20-8-2018: Nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng 7-2018 (nếu có) đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng theo Điểm a Khoản 3 Điều 10 và Điểm a Khoản 2 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC

4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn?

Hạn cuối là ngày 20-8-2018.

Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư 39/2014/TT-BTC thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng theo Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC và Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

5. Bảo hiểm? 

Hạn cuối là ngày 31-8-2018: Đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng theo Khoản 1 Điều 7 của Quy trình kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017.
Cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động: Đóng kinh phí công đoàn.
Dù doanh nghiệp có hay chưa có tổ chức Công đoàn vẫn phải nộp 2% trên quỹ tiền lương là căn cứ đóng bảo hiểm xã hội vào kinh phí Công đoàn theo Điều 5 và Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP.


Bài viết liên quan
Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2019

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2019

Căn cứ pháp lý để có bảng lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2019: Luật Kế toán 2003, Luật kế...
Xem tiếp
Cách kê khai và nộp thuế nhà thầu qua mạng

Cách kê khai và nộp thuế nhà thầu qua mạng

Khi Công ty phát sinh nghĩa vụ thuế nhà thầu thì cách nộp tờ khai thuế nhà thầu qua mạng, cách kê khai...
Xem tiếp
Tuyển dụng Kế toán mức lương hấp dẫn

Tuyển dụng Kế toán mức lương hấp dẫn

Hiện nay, khách hàng của IACHN, một nhà hàng tại Tô Ngọc Vân, Hà Nội đang cần tìm kiếm vị trí Chuyên...
Xem tiếp
Miễn đăng ký thang bảng lương với doanh nghiệp dưới 10 lao động

Miễn đăng ký thang bảng lương với doanh nghiệp dưới 10 lao động

Nghị định số 121/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị...
Xem tiếp
Thông báo hạn sử dụng hoá đơn giấy

Thông báo hạn sử dụng hoá đơn giấy

Hiện nay hoá đơn điện tử đang được triển khai rông rãi và mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp cũng như...
Xem tiếp
Cách tính trợ cấp thôi việc và ảnh hưởng đến thuế TNCN, TNDN

Cách tính trợ cấp thôi việc và ảnh hưởng đến thuế TNCN, TNDN

Trợ cấp thôi việc, mất việc đều được hiểu là một khoản tiền mà người sử dụng lao động phải trả cho người...
Xem tiếp
X