Biên bản thanh lý hợp đồng


Ngày đăng: 05/08/2015

Sau khi kết thúc hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hai bên phải tiến hành thanh lý hợp đồng.

Các bạn tải về mẫu thanh lý hợp đồng chưa thanh toán hết và mẫu thanh lý hợp đồng đã thanh toán hết.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

* * *

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

(V/v thanh lý hợp đồng số: ……………………………)

Hôm nay, ngày       tháng     năm

Chúng tôi gồm có:

BÊN A:

Đại diện bởi:

Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại:

 

BÊN B:

Đại diện bởi:

Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hai bên nhất trí đi đến ký kết biên bản thanh lý hợp đồng số ………………………….. ngày………………………như sau:

  1. Toàn bộ thiết bị theo hợp đồng và Phụ lục của hợp đồng số ………………….. đã được bàn giao đầy đủ theo biên bản bàn giao thiết bị số ……………………… ngày ……………………….. và Biên bản Nghiệm thu Kỹ thuật số ………………………… ngày…………………………..

Bên B đã phát hành và chuyển cho Bên A hoá đơn GTGT số………………….ngày …………………..

  1. Việc thanh toán đã được Bên A thực hiện đúng theo điều – Điều khoản Thanh toán của Hợp đồng và phụ lục hợp đồng.
  2. Biên bản này được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị như nhau.

 

           ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                    ĐẠI DIỆN BÊN B

 


Bài viết liên quan
BIEU MAU 02-05-ĐK-TH-TCT.

BIEU MAU 02-05-ĐK-TH-TCT.

TẢI NGAY: TẠI ĐÂY...
Xem tiếp
Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế – Mẫu 08-MST

Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế – Mẫu 08-MST

Mẫu số: 08-MST (Ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính) TỜ...
Xem tiếp
Làm báo cáo Thuế qua mạng không hề khó như bạn nghĩ

Làm báo cáo Thuế qua mạng không hề khó như bạn nghĩ

Doanh nghiệp thuộc diện phải kiểm toán Báo cáo tài chính năm (BCTC) phải nộp BCTC đã được kiểm toán đính...
Xem tiếp
Tổng cục Thuế thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng HTKK 3.8.2

Tổng cục Thuế thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng HTKK 3.8.2

Tổng cục Thuế thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng HTKK 3.8.2 và iHTKK 3.6.2 ngày 23/03/2018 với các nội...
Xem tiếp
Mẫu C1-07/NS đề nghị điều chỉnh thu ngân sách

Mẫu C1-07/NS đề nghị điều chỉnh thu ngân sách

Mẫu giấy C1-07/NS mới nhất ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 về điều chỉnh...
Xem tiếp
Thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu 2015

Thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu 2015

Đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu là một trong các thủ tục cần thiết của Doanh nghiệp mới thành lập. Sau...
Xem tiếp
X