Cách tính thuế TNCN lương Gross


Ngày đăng: 10/09/2018

Thuế TNCN từ tiền lương tiền công và kinh doanh mục thuế phổ biến nhất. Trong nội dung bài viết này Kế toán IAC Hà Nội sẽ hướng dẫn các bạn cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương hàng tháng.

Văn bản áp dụng: Thông tư số 111/2013/TT-BTC

1. Thời điểm tính thuế:thời điểm trả thu nhập. Ví dụ: Công ty thanh toán lương của tháng 7 vào tháng 8 thì thời điểm tính thuế thu nhập cá nhân là tháng 8, kỳ kê khai thuế là tháng 8, hạn nộp tờ khai là 20/9; tương tự thuế thu nhập cá nhân của quý III gồm lương của tháng 6, 7, 8, kỳ kê khai thuế là quý III, hạn nộp tờ khai là ngày 30/10.

2. Thuế suất áp dụng

♦ Thuế suất 10%: Cá nhân cứ trú, không có hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng và thu nhập trên 2 triệu/ lần

♦ Thuế suất 20%: Cá nhân không cư trú

♦ Theo biểu lũy tiến: Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên

Để tìm hiểu thế nào là cá nhân cư trú và không cư trú, mời các bạn tham khảo bài viết tại đây.

3. Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên

Thuế TNCN= Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Thu nhập tính thuế= Thu nhập chịu thuế- Các khoản giảm trừ

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Thu nhập miễn thuế

Trong đó:

♦ Tổng thu nhập bao gồm: Tiền lương, tiền công, các khoản thu nhập mang tính chất tiền lương tiền công mà người nộp thuế nhận được bao gồm cả tiền thưởng, phụ cấp (trước khấu trừ thuế thu nhập cá nhân – Lương Gross)

♦ Các khoản giảm trừ bao gồm: các khoản được quy định trong điều 9 chương 2 thông tư 111/2013/TT- BTC bao gồm:

+ Giảm trừ gia cảnh cho bản thân: 9.000.000đ/tháng

+ Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc: 3.600.000đ/tháng/người (Xem thêm điều kiện và hồ sơ đăng ký người phụ thuộc)

+ Giảm trừ đối với khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện

+ Giảm trừ đối với khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học

♦ Thu nhập miễn thuế bao gồm:

+ Tiền phụ cấp ăn trưa, ăn giữa ca không vượt quá 680.000/tháng

+ Tiền phụ cấp trang phục không quá 5 triệu đồng/ năm

+ Tiền làm thêm giờ ban đêm, làm thêm giờ cao hơn so với làm việc ban ngày, giờ hành chính…

♦ Thuế suất: được áp dụng theo biểu lũy tiến từng phần nghĩa là tính theo từng bậc thu nhập, cụ thể được quy định trong Phụ lục: 01/PL-TNCN thông tư 111/2013/TT-BTC như sau:

Bậc Thu nhập tính thuế /tháng Thuế suất Tính số thuế phải nộp
Cách 1 Cách 2
1 Đến 5 triệu đồng (trđ) 5% 0 trđ + 5% TNTT 5% TNTT
2 Trên 5 trđ đến 10 trđ 10% 0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ 10% TNTT – 0,25 trđ
3 Trên 10 trđ đến 18 trđ 15% 0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ 15% TNTT – 0,75 trđ
4 Trên 18 trđ đến 32 trđ 20% 1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ 20% TNTT – 1,65 trđ
5 Trên 32 trđ đến 52 trđ 25% 4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ 25% TNTT – 3,25 trđ
6 Trên 52 trđ đến 80 trđ 30% 9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ 30 % TNTT – 5,85 trđ
7 Trên 80 trđ 35% 18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ 35% TNTT – 9,85 trđ

Để minh họa cho cách tính trên Kế toán IAC Hà Nội sẽ lấy một ví dụ cụ thể :

Ví dụ: Anh An là nhân viên quản lý tại Công ty IAC, hợp đồng lao động của anh An với công ty từ tháng 5/2014 đến 4/2015. Trong tháng 2 năm 2015 anh An có thu nhập từ Công ty IAC như sau:

  • Lương theo ngày công làm việc: 26.000.000
  • Phụ cấp ăn trưa: 900.000
  • Phụ cấp điện thoại: 200.000
  • Làm thêm giờ: 2.000.000
  • Tiền thưởng tết: 10 .000.000
  • Số ngày làm thêm: 1 ngày
  • Lương đóng bảo hiểm của anh An là: 6.000.000 bao gồm 3 loại bảo hiểm BHH, BHYT, BHTN
  • Số ngày công trong tháng là: 26 ngày
  • Anh An có 2 con nhỏ và đã đăng ký giảm trừ người phụ thuộc tại công ty Bỉm Sơn.

Tính số thuế TNCN mà Anh An phải nộp của Anh An trong tháng 2:

1. Xác định thu nhập miễn thuế

Lương cơ bản theo ngày của anh An: 26.000.000: 26 ngày= 1.000.000/ngày

– Lương làm thêm giờ miễn thuế: 2.000.000- 1.000.000*1ngày= 1.000.000

– Phụ cấp ăn trưa: Do số tiền phụ cấp ăn trưa theo quy định là 680.000 nên số tiền giảm trừ trong trường hợp này là 680.000

2. Xác định thu nhập chịu thuế của anh An

– Tổng thu nhập trong tháng 2 của anh An

=26.000.000 + 900.000 + 200.000 + 2.000.000 +10.000.000= 39.100.000

– Thu nhập chịu thuế của anh An = 39.100.000- 1.000.000- 680.000 = 37.420.000

3. Xác định các khoản giảm trừ:

Giảm trừ bản thân anh An: 9.000.000

Giảm trừ người phụ thuộc: 3.600.000* 2 người= 7.200.000

– Số tiền đóng bảo hiểm của anh An:

* BHXH: 6.000.000 *8%= 480.000

* BHYT: 6.000.000 * 1,5%= 90.000

* BHTN: 6.000.000*1%= 60.000

Tổng số tiền đóng bảo hiểm là: 480.000+ 90.000 + 60.000= 630.000

Tổng số tiền giảm trừ của anh An là:

9.000.000 + 7.200.000 + 630.000= 16.830.000

4. Xác định thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế của anh An trong tháng 2 = 37.420.000- 16.830.000= 20.590.000

5. Xác định số thuế thu nhập cá nhân của anh An:

Chúng ta sẽ tính số thuế thu nhập cá nhân của anh An theo biểu lũy tiến trong bảng trên

Cách 1: Số thuế thu nhập cá nhân của anh An:

Bậc 1: Thu nhập tính thuế dưới 5triệu thuế suất 5% = 5.000.000 *5%= 250.000

Bậc 2: Thu nhập tính thuế từ 5triệu-10triệu thuế suất 10%

= (10.000.000-5.000.000)*10% = 500.000

Bậc 3: Thu nhập từ 10triệu đến 18 triệu thuế suất 15%

= (18.000.000-10.000.000)*15%= 1.200.000

Bậc 4: Thu nhập từ 18 triệu đến 32 triệu thuế suất 20%

= (20.590.000- 18.000.000)*20%= 518.000

Tổng số thuế thu nhập cá nhân của anh An là:

= 250.000 + 500.000 + 1.200.000 + 518.000= 2.468.000

Cách 2: Tính theo công thức rút gọn số thuế của anh An sẽ là:

20%TNTT-1,65= 20%*20.590.000- 1.650.000= 2.468.000

Hai cách tính trên đều cho kết quả giống nhau, tuy nhiên cách 2 tính nhanh hơn nên trong cách làm chúng ta nên áp dụng cách 2 để tiết kiệm được thời gian.

Các bạn có thể tải file mẫu có công thức tính tại đây.


Bài viết liên quan
Cam kết Uy tín – chất lượng

Cam kết Uy tín – chất lượng

Công ty THNH Kiểm toán Tư vấn Độc lập (IAC) được thành lập vào ngày 19/11/2001, được Bộ Tài Chính và...
Xem tiếp
Đội ngũ chuyên gia

Đội ngũ chuyên gia

IAC nói chung và IAC Chi Nhánh Hà Nội nói riêng luôn nỗ lực phát triển đội ngũ nhân sự mạnh, giỏi, có...
Xem tiếp
Quy trình dịch vụ kiểm toán

Quy trình dịch vụ kiểm toán

Với mục tiêu trở thành một trong những công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam, IAC không ngừng phấn đấu...
Xem tiếp
Quy trình dịch vụ Kế toán

Quy trình dịch vụ Kế toán

Với mục tiêu trở thành một trong những công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam, IAC không ngừng phấn đấu...
Xem tiếp
Quyền lợi khách hàng

Quyền lợi khách hàng

Với mục tiêu trở thành một trong những công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam, IAC không ngừng phấn đấu...
Xem tiếp
Về IAC Hà Nội

Về IAC Hà Nội

Công ty THNH Kiểm toán Tư vấn Độc lập (IAC) được thành lập vào ngày 19/11/2001, được Bộ Tài Chính và...
Xem tiếp
X