Bộ Tài Chính Tổng cục thuế

Kết nối với IAC

About Us

15 years of experience

15 years of experience

...
Read more
Thông tư 151/2014/TT-BTC sửa đổi thuế TNDN, GTGT

Thông tư 151/2014/TT-BTC sửa đổi thuế TNDN, GTGT

Ngày 10/10/2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 151/2014TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP...
Read more
Thông tư mới nhất về hóa đơn 39/2014/TT-BTC

Thông tư mới nhất về hóa đơn 39/2014/TT-BTC

Ngày 31/03/2014 Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn chi tiết nghị định 52/2010/NĐ-CP...
Read more
Phần mềm HTKK 3.3.2 Nâng cấp

Phần mềm HTKK 3.3.2 Nâng cấp

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất hiện nay HTKK 3.3.2 đã được Tổng cục thuế nâng cấp ngày 15.7.2015. Mời...
Read more
Bản tin thuế tháng 07-2014

Bản tin thuế tháng 07-2014

Kính chào Quý khách hàng, Chúng tôi xin gửi đến Quý khách hàng bản tin thuế tháng 07-2014. Các thông...
Read more
Bản tin thuế tháng 06-2014

Bản tin thuế tháng 06-2014

Kính chào Quý khách hàng, Chúng tôi xin gửi đến Quý khách hàng bản tin thuế tháng 06-2014. Các thông...
Read more
Bản tin thuế tháng 05-2014

Bản tin thuế tháng 05-2014

Kính chào Quý khách hàng, Chúng tôi xin gửi đến Quý khách hàng bản tin thuế tháng 05-2014. Các thông...
Read more
Bản tin thuế tháng 04-2014

Bản tin thuế tháng 04-2014

Kính chào Quý khách hàng, Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bản tin thuế tháng 04-2014. Các thông...
Read more
Bản tin thuế tháng 03-2014

Bản tin thuế tháng 03-2014

Kính chào Quý khách hàng, Chúng tôi xin gửi tới Quý khách hàng bản tin thuế tháng 03-2014 với những thông...
Read more
Bản tin thuế tháng 02-2014

Bản tin thuế tháng 02-2014

Kính gửi Quý khách hàng, Chúng tôi-Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Độc lập-Chi nhánh Hà Nội xin gửi tới...
Read more
X