Bộ Tài Chính Tổng cục thuế

Kết nối với IAC

Slide 4


Slide-4-E


Bài viết liên quan
15 years of experience

15 years of experience

...
Read more
slide eng 3

slide eng 3

...
Read more
slide eng 1

slide eng 1

...
Read more
Slide eng 2

Slide eng 2

...
Read more
Không ký biên bản thanh tra thuế

Không ký biên bản thanh tra thuế

Ngày 16/7/2015 Tổng cục Thuế về việc ban hành Quyết định 1276/QĐ-TCT quy định về đối tượng, nguyên tắc...
Read more
Thuế thu nhập cá nhân nộp thừa

Thuế thu nhập cá nhân nộp thừa

Bù trừ thuế thu nhập cá nhân nộp thừa? Sau khi nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN (mẫu 05/TNCN) công ty...
Read more
X