Hướng dẫn cách lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 mới nhất


Ngày đăng: 20/11/2015

Trong bài viết này Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Độc lập- Chi nhánh HN (IACHN) sẽ hướng dẫn cách lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 mới nhất. Bảng cân đối kế toán phán ánh tổng quát toàn bộ giá trị hiện có có nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Bảng cân đối kế toán được lập trên những số liệu kinh doanh thực tế. Căn cứ bảng cân đối kế toán có thể  nhận xét đánh giá khái quát tình hình doanh nghiệp.  Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán mới có những thay đổi gì về cách lập  bảng cân đối kế toán. 

Lưu ý: Bảng cân đối kế toán  là báo cáo tài chính mang tính chất THỜI ĐIỂM

 • Nguyên tắc lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 mới nhất
 • Tài sản và nợ phải trả phải được trình bày riêng biệt thành ngắn hạn và dài hạn
 • Các chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày trên bảng cân đối kế toán
 • Khi lập Bảng cân đối kế toán tổng hợp giữa các đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới trực thuộc không có tư cách pháp nhân, đơn vị cấp trên phải thực hiện loại trừ tất cả số dư của các khoản mục phát sinh từ các giao dịch nội bộ, như các khoản phải thu, phải trả, cho vay nội bộ…. giữa đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới, giữa các đơn vị cấp dưới với nhau.
 • Cơ sở lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 mới nhất
 • Sổ kế toán tổng hợp
 • Số kế toán chi tiết
 • Bảng cân đối toán các năm trước: Số dư đầu kỳ
 • Cách lập  bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 mới nhất

Để người đọc hình dung một cách dễ nhất của bảng cân đối kế toán, và cách lập bảng cân đối kế toán, bài viết này sẽ được trình bày theo mẫu bảng cân đối kế toán

Giả định: Doanh nghiệp hoạt động liên tục

Biểu mẫu áp dụng: B01-DN

Phương trình kế toán áp dụng:

TỔNG TÀI SẢN= TỔNG NGUỒN VỐN

Cách lập các chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán như bảng sau:

Các bạn vui lòng download tại đây

Để hiểu rõ hơn phần ghi chú (*), chúng tôi minh họa bằng ví dụ sau:

Tại 31/12/2015, công ty có số liệu đầu tư ngắn hạn như sau:

 • Tiền gửi có kỳ hạn 3 tháng kể từ ngày 30/11/2015 tại Ngân hàng Việt Combank : 200 triệu–> Thời hạn gốc là 3 tháng, ngày đáo hạn là 30 30/02/2016à thời hạn còn lại là 2 tháng–> trình bày trên bảng cân đối thuộc khoản mục: Các khoản tương đương tiền ( mã số 112)
 • Cho công ty ABC vay kỳ hạn 10 tháng kế từ ngày 01/10/2015: 500 triệu–> thời hạn gốc 10 tháng, ngày đáo hạn là 01/08/2016–> thời hạn còn lại 8 thángà trình bày trên bảng cân đối kế toán vào khoản mục: Đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn ( mã số 123) thuộc đầu tư ngắn hạn
 • Trái phiếu kỳ hạn 2 năm kể từ ngày 01/08/2015à ngày đáo hạn là 01/08/2017à thời hạn còn lại là 20 tháng–> trình bày trên bảng cân đối kế toán vào khoản mục: Đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn ( mã số 255) thuộc khoản đầu tư dài hạn.

Trong quá trình lập bảng cân đối kế toán còn những vướng mắc, khó khăn các bạn có thể liên hệ để được  tư vấn cũng như sử dụng các dịch vụ của công ty theo số hotline: 0935661111 hoặc skype: xuannguyen2609

Các ban có thể tham khảo thêm cách lập báo cáo kết quả kinh doanh


Bài viết liên quan
Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp...
Xem tiếp
Tỷ lệ trích các khoản theo lương năm 2019

Tỷ lệ trích các khoản theo lương năm 2019

1. Tỷ lệ các khoản trích Bảo hiểm năm 2019 cụ thể như sau: Các khoản trích theo lương Trích...
Xem tiếp
To-Do-List của kế toán cuối năm để kiểm tra sổ sách một cách nhẹ nhàng

To-Do-List của kế toán cuối năm để kiểm tra sổ sách một cách nhẹ nhàng

Thời điểm cuối của năm tài chính, Kế toán thực sự cần phải chú trọng trong việc kiểm tra sổ sách để hoàn...
Xem tiếp
Chế độ kế toán mới dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chế độ kế toán mới dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chínhhướng dẫn nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình...
Xem tiếp
Doanh nghiệp siêu nhỏ cần biết chế độ kế toán riêng

Doanh nghiệp siêu nhỏ cần biết chế độ kế toán riêng

Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp...
Xem tiếp
Rà soát công việc kế toán cuối năm tài chính 2018

Rà soát công việc kế toán cuối năm tài chính 2018

Công việc kế toán cần làm cuối năm tài chính và đầu năm sau – Vào cuối năm tài chính, bộ phận kế toán...
Xem tiếp
X