Hướng dẫn cách mua và báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN


Ngày đăng: 25/11/2018

Doanh nghiệp phải cấp “biên lai khấu trừ thuế TNCN” theo yêu cầu của người lao động không uỷ quyền quyết toán thuế TNCN mà doanh nghiệp đã khấu trừ tiền thuế TNCN trong kỳ tính thuế. Sau đây, IAC Hà Nội trân trọng hướng dẫn bạn đọc cách mua chứng từ khấu trừ thuế và báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN với cơ quan thuế.

1. Thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Hồ sơ mua bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN mẫu 07/CTKT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC. (1 bản)
  • Giấy phép đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp (photo công chứng (01 bản)
  • Giấy giới thiệu của Doanh nghiệp (01 bản)
  • Bản photo Chứng minh thư nhân dân của người đứng tên trên giấy giới thiệu, kèm theo Chứng minh nhân dân bản gốc để đối chiếu.

Nơi nộp hồ sơ: Phòng ấn chỉ của chi cục Thuế quản lý doanh nghiệp.

  • Sau khi hoàn thành các bước đặt mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN, cơ quan Thuế sẽ cấp cho doanh nghiệp 1 cuốn chứng từ khấu trừ thuế TNCN gồm 50 số, mỗi số có 2 liên:

Liên 1: Báo soát và Lưu;

Liên 2: Giao cho người nộp thuế (Cá nhân được khấu trừ thuế).

Lưu ý 1: Khi doanh nghiệp cấp giấy chứng nhận khấu trừ thuế TNCN:

Đối tượng

Hình thức cấp giấy chứng nhận khấu trừ thuế TNCN

Người lao động uỷ quyền quyết toán thuế TNCN tại doanh nghiệp Không cấp giấy chứng nhận khấu trừ thuế TNCN
Người lao động KHÔNG uỷ quyền quyết toán thuế TNCN tại doanh nghiệp

–       Người lao động khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10%: Cấp cho từng lần khấu trừ thuế TNCN hoặc cấp 1 chứng từ cho nhiều lần khấu trừ trong 1 kỳ tính thuế theo yêu cầu của người lao động.

 

–       Người lao động khấu trừ thuế theo biểu luỹ tiến: Chỉ được cấp 01 chứng từ khấu trừ thuế trong kỳ tính thuế.

Lưu ý 2: Đối với người lao động (người nộp thuế) tự quyết toán thuế TNCN và làm thủ tục hoàn thuế TNCN:

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC:

“b.2) Hồ sơ khai quyết toán

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công không thuộc trường hợp được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay thì khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo mẫu sau:

– Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

– Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó. Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế.”

Như vậy, để quyết toán thuế TNCN, người nộp thuế bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế. Cơ quan thuế chỉ xem xét một số trường hợp NNT không có chứng từ khấu trừ thuế TNCN khi tổ chức chi trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động dựa trên cơ sở dữ liệu của ngành thuế.

2. Lập báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Giống như việc mua hoá đơn của cơ quan Thuế, khi doanh nghiệp đã mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì hàng quý phải thực hiện báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo mẫu CTT25/AC ban hành kèm theo Quyết định số 440/QĐ-TCT.

Cách nộp: In báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế theo mẫu CTT25/AC (ban hành kèm theo Quyết định số 440/QĐ-TCT), ký, đóng dấu thủ trưởng đơn vị và mang đến nộp tại bộ phận 1 cửa của cơ quan Thuế quản lý doanh nghiệp.

Thời hạn gửi báo cáo chậm nhất là ngày thứ 30 của tháng đầu quý tiếp theo.

Ví dụ: Hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN của quý 3 năm 2018 là ngày 30 tháng 10 năm 2018.

TẢI BẢNG KÊ CHỨNG TỪ – MẪU CTT25/AC 


Bài viết liên quan
10 việc kế toán cần làm khi doanh nghiệp mới thành lập

10 việc kế toán cần làm khi doanh nghiệp mới thành lập

Công ty mới thành lập cần làm những gì? Đó là những lo lắng, băn khoăn mà hầu hết các chủ doanh nghiệp...
Xem tiếp
Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2019

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2019

Căn cứ pháp lý để có bảng lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2019: Luật Kế toán 2003, Luật kế...
Xem tiếp
Cách kê khai và nộp thuế nhà thầu qua mạng

Cách kê khai và nộp thuế nhà thầu qua mạng

Khi Công ty phát sinh nghĩa vụ thuế nhà thầu thì cách nộp tờ khai thuế nhà thầu qua mạng, cách kê khai...
Xem tiếp
Tuyển dụng Kế toán mức lương hấp dẫn

Tuyển dụng Kế toán mức lương hấp dẫn

Hiện nay, khách hàng của IACHN, một nhà hàng tại Tô Ngọc Vân, Hà Nội đang cần tìm kiếm vị trí Chuyên...
Xem tiếp
Miễn đăng ký thang bảng lương với doanh nghiệp dưới 10 lao động

Miễn đăng ký thang bảng lương với doanh nghiệp dưới 10 lao động

Nghị định số 121/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị...
Xem tiếp
Thông báo hạn sử dụng hoá đơn giấy

Thông báo hạn sử dụng hoá đơn giấy

Hiện nay hoá đơn điện tử đang được triển khai rông rãi và mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp cũng như...
Xem tiếp
X