Mẫu C1-07/NS đề nghị điều chỉnh thu ngân sách


Ngày đăng: 17/09/2015

Mẫu giấy C1-07/NS mới nhất ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 về điều chỉnh khoản thu ngân sách.


CƠ QUAN, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ……. Mẫu số C1-07/NS
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THU NSNN (TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính)
Số: ………………….

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước: …………………………….

THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH:

Cơ quan/cá nhân đề nghị điều chỉnh: …………………………………..

Mã số thuế/HC/CMND,CQ thu: …………………………..

Địa chỉ: …………………………………………….

Hình thức nộp tiền: nộp tiền mặt tại KBNN    nộp tiền mặt tại ngân hàng   nộp bằng chuyển khoản tại KBNN  nộp bằng chuyển khoản tại NH 

Do việc lập thông tin thu NSNN chưa chính xác, nay đề nghị cơ quan thu …………..(hoặc)KBNN …… điều chỉnh lại như sau:

Cơ quan quản lý thu: ………………………..  Mã số: ………………………….

1709Q

 

 


Bài viết liên quan
BIEU MAU 02-05-ĐK-TH-TCT.

BIEU MAU 02-05-ĐK-TH-TCT.

TẢI NGAY: TẠI ĐÂY...
Xem tiếp
Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế – Mẫu 08-MST

Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế – Mẫu 08-MST

Mẫu số: 08-MST (Ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính) TỜ...
Xem tiếp
Làm báo cáo Thuế qua mạng không hề khó như bạn nghĩ

Làm báo cáo Thuế qua mạng không hề khó như bạn nghĩ

Doanh nghiệp thuộc diện phải kiểm toán Báo cáo tài chính năm (BCTC) phải nộp BCTC đã được kiểm toán đính...
Xem tiếp
Tổng cục Thuế thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng HTKK 3.8.2

Tổng cục Thuế thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng HTKK 3.8.2

Tổng cục Thuế thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng HTKK 3.8.2 và iHTKK 3.6.2 ngày 23/03/2018 với các nội...
Xem tiếp
Thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu 2015

Thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu 2015

Đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu là một trong các thủ tục cần thiết của Doanh nghiệp mới thành lập. Sau...
Xem tiếp
Mẫu Nội quy công ty

Mẫu Nội quy công ty

Nội quy lao động là các quy định chung về thời gian làm việc, nghỉ ngơi, các hành vi, quy tắc ứng xử...
Xem tiếp
X