Áp dụng thuế GTGT 0% hay 10% đối với DV nghiên cứu thị trường ở VN cung cấp cho đơn vị nước ngoài?


Ngày đăng: 06/07/2018

Trong quá trình áp dụng luật thuế GTGT, nhiều kế toán còn mơ hồ trong việc áp dụng thuế suất cho từng mặt hàng hay các hợp đồng dịch vụ khác nhau. Bài viết này đi sâu tìm hiểu một trường hợp thực tế sau:

  • Công ty A chuyên hoạt động trong lĩnh vự tư vấn doanh nghiệp, thực hiện ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường tại Việt Nam cho khách hàng là tổ chức nước ngoài, dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam.
  • Câu hỏi đặt ra là mức thuế suất thuế GTGT được áp dụng trong trường hợp này là 0% hay 10%?

Nhiều ý kiến cho rằng trường hợp này áp dụng thuế suất GTGT 0%. Vì sao?

Căn cứ đưa ra là do đối tượng khách hàng mà Công ty A cung cấp dịch vụ là tổ chức nước ngoài, nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam, nên được xác định là dịch vụ xuất khẩu. Mà đối với dịch vụ xuất khẩu sẽ được áp dụng mức thuế suất GTGT là 0%. Nhưng liệu căn cứ này đã đủ hay chưa?

Thuế GTGT 0% hay 10% cần căn cứ địa điểm thực hiện dịch vụ

Để đi tìm câu trả lời 0% hay 10%. Chúng ta cùng tìm hiểu văn bản chi tiết quy định tiêu chuẩn xác định dịch vụ xuất khẩu:

  1. Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT;
  2. Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT.

Tại Điều 9 của Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định rằng:

“Điều 9. Thuế suất 0%

Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

Cơ sở kinh doanh cung cấp dịch vụ là người nộp thuế tại Việt Nam phải có tài liệu chứng minh dịch vụ thực hiện ở ngoài Việt Nam.”

Theo đó, Công ty A được áp dụng thuế suất 0% cho dịch vụ xuất khẩu nếu đáp ứng đủ cả hai điều kiện cần và đủ như sau:

  • Điều kiện cần:

Dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài. Điều kiện này được hiểu cụ thể là đối tác khách hàng được cung cấp dịch vụ là tổ chức, cá nhân nước ngoài và không có cơ sở thường trú tại Việt Nam. Trường hợp Doanh nghiệp A đã đáp ứng được yêu cầu này.

  • Điều kiện đủ:

Dịch vụ tiêu dùng ở ngoài Việt Nam. Cụ thể điều kiện này yêu cầu dịch vụ được cung cấp đó phải diễn ra ngoài Việt Nam. Trường hợp Doanh nghiệp A không đáp ứng được yêu cầu này, do dịch vụ nghiên cứu thị trường được thực hiện tại Việt Nam.

Căn cứ phân tích nêu trên, trường hợp Công ty A ký hợp đồng cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường tại Việt Nam cho khách hàng là tổ chức, cá nhân nước ngoài, dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam thì không thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% (theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính). Mức thuế suất thuế GTGT áp dụng trong trường hợp này là 10%./.

Kết luận: Áp dụng thuế GTGT 10% đối với DV nghiên cứu thị trường ở VN cung cấp cho đơn vị nước ngoài?

Kinh nghiệm đúc rút: mặc dù dịch vụ cung cấp cho các doanh nghiệp nước ngoài nhưng để xác định mức thuế suất thuế GTGT có được áp dụng là 0% thì chúng ta cần căn cứ vào địa điểm thực hiện dịch vụ là ở trong lãnh thổ Việt Nam hay ngoài lãnh thổ Việt Nam.Bài viết liên quan
6 việc Kế toán phải làm trong tháng 9/2018

6 việc Kế toán phải làm trong tháng 9/2018

Tháng 9 sắp hết rồi, hoạt động kế toán của doanh nghiệp bạn đã hoàn tất 6 công việc bắt buộc sau chưa?...
Xem tiếp
Tiếp nhận nợ thuế và nộp hồ sơ quyết toán thuế trong 45 ngày có quyết định sát nhập

Tiếp nhận nợ thuế và nộp hồ sơ quyết toán thuế trong 45 ngày có quyết định sát nhập

Sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số công ty cùng loại có thể sát nhập vào một công ty khác...
Xem tiếp
Quy định mới về sử dụng hóa đơn điện tử năm 2018

Quy định mới về sử dụng hóa đơn điện tử năm 2018

Hoá đơn điện tử đã khắc phục nhiều bất cập của hoá đơn thông thường cho cả phía doanh nghiệp và phía...
Xem tiếp
Tổng hợp 37 chi phí loại trừ khi tính thuế TNDN

Tổng hợp 37 chi phí loại trừ khi tính thuế TNDN

Bài viết sẽ tổng hợp tất cả các chi phí loại trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và mức khống...
Xem tiếp
Thủ tục nộp thuế môn bài lần đầu công ty mới thành lập

Thủ tục nộp thuế môn bài lần đầu công ty mới thành lập

Doanh nghiệp mới thành lập thường băn khoăn về Thủ tục nộp thuế môn bài lần? Sang năm 2018, có nhiều...
Xem tiếp
Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài năm 2018

Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài năm 2018

Bài viết sẽ bàn về tờ khai lệ phí môn bài đối với cả doanh nghiệp đang hoạt động và doanh nghiệp mới...
Xem tiếp
X