Biên bản thanh lý hợp đồng


Ngày đăng: 05/08/2015

Sau khi kết thúc hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hai bên phải tiến hành thanh lý hợp đồng.

Các bạn tải về mẫu thanh lý hợp đồng chưa thanh toán hết và mẫu thanh lý hợp đồng đã thanh toán hết.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

* * *

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

(V/v thanh lý hợp đồng số: ……………………………)

Hôm nay, ngày       tháng     năm

Chúng tôi gồm có:

BÊN A:

Đại diện bởi:

Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại:

 

BÊN B:

Đại diện bởi:

Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hai bên nhất trí đi đến ký kết biên bản thanh lý hợp đồng số ………………………….. ngày………………………như sau:

  1. Toàn bộ thiết bị theo hợp đồng và Phụ lục của hợp đồng số ………………….. đã được bàn giao đầy đủ theo biên bản bàn giao thiết bị số ……………………… ngày ……………………….. và Biên bản Nghiệm thu Kỹ thuật số ………………………… ngày…………………………..

Bên B đã phát hành và chuyển cho Bên A hoá đơn GTGT số………………….ngày …………………..

  1. Việc thanh toán đã được Bên A thực hiện đúng theo điều – Điều khoản Thanh toán của Hợp đồng và phụ lục hợp đồng.
  2. Biên bản này được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị như nhau.

 

           ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                    ĐẠI DIỆN BÊN B

 


Bài viết liên quan
Tổng cục Thuế thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng HTKK 3.8.2

Tổng cục Thuế thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng HTKK 3.8.2

Tổng cục Thuế thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng HTKK 3.8.2 và iHTKK 3.6.2 ngày 23/03/2018 với các nội...
Xem tiếp
Mẫu C1-07/NS đề nghị điều chỉnh thu ngân sách

Mẫu C1-07/NS đề nghị điều chỉnh thu ngân sách

Mẫu giấy C1-07/NS mới nhất ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 về điều chỉnh...
Xem tiếp
Thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu 2015

Thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu 2015

Đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu là một trong các thủ tục cần thiết của Doanh nghiệp mới thành lập. Sau...
Xem tiếp
Mẫu Nội quy công ty

Mẫu Nội quy công ty

Nội quy lao động là các quy định chung về thời gian làm việc, nghỉ ngơi, các hành vi, quy tắc ứng xử...
Xem tiếp
Mẫu Thỏa ước lao động tập thể

Mẫu Thỏa ước lao động tập thể

Thỏa ước lao động tập thể (gọi tắt là thoả ước tập thể) là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và...
Xem tiếp
Mẫu quy chế công ty

Mẫu quy chế công ty

Quy chế quản lý công ty là các quy định hướng dẫn việc vận hành, tổ chức hệ thống quản lý trong doanh...
Xem tiếp
X