Các loại mẫu hóa đơn – Hóa đơn GTGT


Ngày đăng: 19/10/2015

Hóa đơn chứng từ là căn cứ giúp kế toán hạch toán sổ sách. Vậy hóa đơn là gì? Chứng từ là gì? Thế nào là hóa đơn GTGT? Hóa đơn bán lẻ có phải là hóa đơn bán  hàng không? Hóa đơn đỏ khác gì hóa đơn giá trị gia tăng? IAC Hà Nội xin giới thiệu đến các bạn tổng quan các loại mẫu hóa đơn hiện nay.

I/ Các khái niệm

Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật. (điều 3, Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ).

Chứng từ kế toán là một bản mô phỏng, sao chụp lại nội dung các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh làm căn cứ ghi sổ kế toán. Một chứng từ kế toán gồm các chỉ tiêu cơ bản như: Tên của chứng từ, ngày tháng lập chứng từ, nội dung kinh tế, số lượng thành tiền của nghiệp vụ; tên ,địa chỉ, chữ ký của người lập, người nhận , phê duyệt chứng từ…

Các bạn tham khảo thêm danh mục chứng từ kế toán .

Như vậy hóa đơn là một chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động bán hàng, bắt buộc lập theo yêu cầu của nhà nước (CQ Thuế) . Vì thế, nội dung của hóa đơn cũng phải được lập theo mẫusử dụng, quản lý hóa đơn cũng phải tuân thủ văn bản pháp luật như:

– Thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế

– Báo cáo hàng quý về tình hình số lượng hóa đơn sử dụng trong kỳ

– Thông báo khi mất, cháy, hỏng hóa đơn

– Thông báo hủy đến cơ quan thuế khi không dùng nữa.

– Bất cứ thay đổi thông tin nào của doanh nghiệp ảnh hưởng đến nội dung của hóa đơn cũng phải được thông báo đến cơ quan thuế (đổi tên doanh nghiệp, thay đổi địa chỉ…)

– Không được gạch, viết vẽ bậy lên hóa đơn.

Văn bản áp dụng: Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn chứng từ

Thông tư 39/2014/TT-BTC hiệu lực từ ngày 1/6/2014 hướng dẫn nghị định 51/2010/NĐ-CP.

II/ Các mẫu loại hóa đơn

Hóa đơn gồm các loại sau ( điều 3, TT39/2014/TT-BTC)

Loại hóa đơn DN áp dụng Hoạt động sử dụng Mẫu
Hóa đơn giá trị gia tăng (*) DN kê khai GTGT theo phương pháp khấu trừ – Cung ứng hàng hóa dịch vụ nội địa– Cung ứng hàng hóa dịch vụ vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;  https://drive.google.com/file/d/0B8uC-CqBIH1GUEwtSVM1dGlUNEU/view?usp=sharing
Hóa đơn bán hàng DN kê khai GTGT theo phương pháp trực tiếpDN trong khu chế xuất https://drive.google.com/open?id=0B8uC-CqBIH1GeWpQVHowTE1vU3c
Hóa đơn thương mại (**) Tất cả Doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu Cung ứng hàng hóa dịch vụ xuất khẩu ra nước ngoài  https://drive.google.com/open?id=0B8uC-CqBIH1GdWotTDdLQXRjQnc
Hóa đơn khác : Các loại tem, vé thẻ phiếu thu tiền bảo hiểm  Các Doanh nghiệp có hoạt động bán lẻ rộng rãi như: Cung cấp dịch vụ vận tải, kinh doanh trò chơi, tham quan du lịch, bảo hiểm… Khi cung ứng dịch vụ https://drive.google.com/open?id=0B8uC-CqBIH1GWXR5Zm9pY1BsUkk
Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không; chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế; chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp đặc thù như bán vé máy bay… Khi cung ứng dịch vụ  https://drive.google.com/open?id=0B8uC-CqBIH1GZHljT3ljbmdNVXM

Hóa đơn giá trị gia tăng (*):  áp dụng cho hoạt động xuất khẩu trong thời gian từ 1/6/2014 đến 31/8/2014 (thông tư 39/2014TT-BTC) thay cho hóa đơn xuất khẩu.

Hóa đơn thương mại (**): Từ 1/9/2014 thay thế cho hóa đơn GTGT trong hoạt động xuất khẩu (TT 119/2014/TT-BTC). Doanh nghiệp tự áp dụng mẫu riêng, in ấn và quản lý riêng.

III/ Nội dung hóa đơn

Nội dung bắt buộc của một hóa đơn:

a) Tên loại hóa đơn.

Tên loại hóa đơn thể hiện trên mỗi tờ hóa đơn. Ví dụ: HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG, HÓA ĐƠN BÁN HÀNG…

b) Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn.

01GTKT: Gia tăng khấu trừ

02GTTT: Gia tăng trực tiếp

c) Tên liên hóa đơn: Có ít nhất 2 liên, liên 1 lưu tại đơn vị bán hàng, liên 2 giao cho người mua.

d) Số thứ tự hóa đơn.

đ) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

e) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;

g) Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ.

Hóa đơn GTGT và phiếu thu cước thì có dòng thuế suất, thuế GTGT; Hóa đơn dạng tem, vé, thẻ thì chỉ có số tiền bao gồm cả thuế GTGT

h) Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn.

i) Tên tổ chức nhận in hóa đơn

IV/ Lưu ý:

Thế nào là hóa đơn đỏ?

Hóa đơn đỏ thực chất là cách gọi “dân gian” của các hóa đơn hơp lệ nêu trên (thông thường là hóa đơn GTGT/ Hóa đơn bán hàng) vì trước đây, DN phải đặt in theo mẫu của CQ Thuế (mặc định liên 2 là màu đỏ).

Hóa đơn đỏ cũng là thuật ngữ để phân biệt với hóa đơn bán lẻ (MẪU) (mọi người vẫn thường nhầm với hóa đơn bán hàng ở trên). Hóa đơn bán lẻ (biên lai) là các hóa đơn mà người bán hàng dung để liệt kê mặt hàng và tính tiền cho bạn không theo quy định của pháp luật về hóa đơn chứng từ nên không đủ điều kiện ghi nhận chi phí hợp lý.

Các bạn xem thêm:

Cách viết hóa đơn GTGT

Cách đặt in hóa đơn GTGT

Cách lập thông báo phát hành hóa đơn

Hướng dẫn lập báo cáo tình hình hóa đơn

Hướng dẫn cách hủy hóa đơn

 

 

 

 

 


Bài viết liên quan
Hoá đơn điện tử – Hiểu đúng làm đúng

Hoá đơn điện tử – Hiểu đúng làm đúng

Hiện nay hoá đơn điện tử đang ngày càng áp dụng rộng rãi, tuy nhiên, do là hình thức hoá đơn mới nên...
Xem tiếp
Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 11/2018

Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 11/2018

Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi...
Xem tiếp
Thông báo hạn sử dụng hoá đơn giấy

Thông báo hạn sử dụng hoá đơn giấy

Hiện nay hoá đơn điện tử đang được triển khai rông rãi và mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp cũng như...
Xem tiếp
Hóa đơn điện tử có được xuất kèm bảng kê hay không?

Hóa đơn điện tử có được xuất kèm bảng kê hay không?

Hiện nay đang trong giai đoạn chuyển giao giữa hoá đơn cũ và hoá đơn điện tử nên không tránh khỏi trường...
Xem tiếp
Hóa đơn điện tử có cần phải ký và đóng dấu không?

Hóa đơn điện tử có cần phải ký và đóng dấu không?

Hiện nay hoá đơn điện tử đang được áp dụng rộng rãi do những tiện lợi mà nó mang lại. Tuy nhiên, do là...
Xem tiếp
Quy định mới về sử dụng hóa đơn điện tử năm 2018

Quy định mới về sử dụng hóa đơn điện tử năm 2018

Hoá đơn điện tử đã khắc phục nhiều bất cập của hoá đơn thông thường cho cả phía doanh nghiệp và phía...
Xem tiếp
X