Các thủ tục kiểm toán cần thiết


Ngày đăng: 09/06/2017

Các cuộc kiểm toán có thể khác nhau về thời gian, nội dung, quy mô nhưng nhìn chung đều phải trải qua các bước kiểm toán cơ bản gọi là các thủ tục kiểm toán.Vậy thuật ngữ thủ tục kiểm toán là gì? Gồm những bước nào và cụ thể nội dung từng bước ra sao?

Thủ tục kiểm toán là các bước trong quy trình kiểm toán, là việc kiểm tra và xác nhận của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán về tính trung thực và hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán và báo cáo tài chính của các doanh nghiệp, tổ chức (gọi chung là đơn vị được kiểm toán) khi có yêu cầu của các đơn vị này.

Thủ tục kiểm toán chuẩn mực

jjjjj

Đối với kiểm toán độc lập,  thủ tục Kiểm toán bao gồm 3 bước cơ bản:

 • Bước 1 : Lập kế hoạch
 • Bước 2 : Thực hiện các thủ tục kiểm toán
 • Bước 3 : Hoàn tất và lập báo cáo kiểm toán .

Đối với mỗi bước trong quy trình kiểm toán sẽ có những yêu cầu và chuẩn mực cụ thể theo tiêu chuẩn chung như sau:

Bước 1 Lập kế hoạch :

– Phát triển một chiến lược tổng thể  và phương pháp tiếp cân đối tượng kiểm toán, trong một khuân khổ nội dung và thời gian dự kiến.

– Khi nào lập kế hoạch? Thời điểm lập kế hoạch là ngay khi nhận được giấy mời kiểm toán và trả lời thư mời kiểm toán.

– Kiểm toán viên tiến hành lập kế hoạch dựa trên sự hiểu biết chính xác về khách hàng, lĩnh vực kinh doanh, cơ cấu tổ chức, ban giám đốc,…..

Lập kế hoạch là bước đầu tiên và hết sức cần thiết trong quy trình thủ tục kiểm toán, mục đích của bước này để cuộc Kiểm toán đạt hiệu quả về mặt thời gian, chất lượng động thời giúp cho việc phân công công việc hợp lý giữa các kiểm toán viên, đảm bảo sự phối hợp với nhau và với các chuyên gia kiểm toán khác. Đối với việc kiểm toán do một nhân viên kiểm toán thiện, lập kế hoạch giúp kiểm toán xác lập được nội dung và các bước công việc, đảm bảo thực hiện đúng, đủ, chính xác và kịp thời.

Bước 2: Thực hiện các thủ tục kiểm toán cơ bản

Đây là giai đoạn tiến hành thực hiện những nội dung chính trong kiểm toán chương trình kiểm toán được lập. Thực chất là tiến hành các công việc cụ thể trong kiểm toán và bao gồm các công việc;

 • Ghi nhận hiện trạng tình hình hoạt động doanh nghiệp.
 • Đánh giá hệ thống kế toán
 • Thực hiện các nội dung cụ thể trong chương trình kiểm toán chi tiết.
 • Sử dụng các kỹ thuật để thu thập các bằng chứng kiểm toán
 • Ghi chép công việc kiểm toán viên để làm thành hồ sơ kiểm toán
 • Thảo luận bàn bạc về kết quả kiểm toán và thông nhất ý kiến với các nhà quản lý
 • Soạn thảo các dự thảo báo cáo kiểm toánCác thủ tục kiểm toán

Lưu ý:  Kế hoạch kiểm toán cho dù có được lên kế hoạch cụ thẻ, chi tiết và kỹ lưỡng thì trong quá trình thực hiện  các thủ tục kiểm toán cũng có thể có tình huống đột xuất phát sinh hoặc kiểm toán viên thu thập được những bằng chứng chứng tỏ rằng những đánh giá những nhận định trước đây là không chính xác và khi cần đảm bảo chất lượng kiểm toán, kiểm toán viên có thể điều chỉnh, tuy nhiên trong trường hợp phải điều chỉnh cần phải có căn cứ xác đáng chứng minh và phải ghi vào văn bản.

Bước 3: Hoàn tất và lập báo cáo kiểm toán:

Sau khi thực hiện hoàn tất các thủ tục trong kiểm toán như tại bước 2, Kiểm toán viên chính hoặc trưởng đoàn kiểm toán sẽ tổng hợp kết quả và đánh giá lại toàn bộ công việc kiểm toán viên đã làm.

Thủ tục kiểm toán này nhằm:

 • Đánh giá kế hoạch kiểm toán được thực hiện có hiệu quả hay chưa.
 • Xem xét các đánh giá, các phát hiện của kiểm toán viên trong đoàn có chính xác có đủ cơ sở, đủ bằng chứng thích hợp hay không.
 • Đánh giá xem mục tiêu kiểm toán đã đạt được hay chưa.

Cuối cùng, sau quá trình kiểm tra, rà soát chặt chẽ các thủ tục kiểm toán, kiểm toán viên chính Lập báo cáo kiểm toán, kết thúc quá trình kiểm toán và bàn giao lại cho công ty.


Bài viết liên quan
Danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều do Bộ Tài Chính công bố

Danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều do Bộ Tài Chính công bố

Kiểm toán là hoạt động kiểm tra lại tính chính xác, trung thực của các số liệu, sổ sách kế toán và các...
Xem tiếp
Làm báo cáo Thuế qua mạng không hề khó như bạn nghĩ

Làm báo cáo Thuế qua mạng không hề khó như bạn nghĩ

Doanh nghiệp thuộc diện phải kiểm toán Báo cáo tài chính năm (BCTC) phải nộp BCTC đã được kiểm toán đính...
Xem tiếp
Doanh nghiệp nhỏ và vừa phải nộp BCTC cho những cơ quan nào?

Doanh nghiệp nhỏ và vừa phải nộp BCTC cho những cơ quan nào?

Doanh nghiệp bạn thuộc loại doanh nghiệp nhỏ và vừa, bạn đang băn khoăn báo cáo tài chính (BCTC) sẽ phải...
Xem tiếp
DN lưu ý: Các báo cáo phải nộp theo Quý, Năm 2018

DN lưu ý: Các báo cáo phải nộp theo Quý, Năm 2018

Công việc kế toán bận rộn với sổ sách, hoá đơn, giấy tờ khiến không ít lần bạn quên không nộp báo cáo...
Xem tiếp
10 BƯỚC Kiểm tra báo cáo tài chính trước khi nộp lên cơ quan thuế

10 BƯỚC Kiểm tra báo cáo tài chính trước khi nộp lên cơ quan thuế

Bạn đang băn khoăn, lo lắng khi sắp phải nộp báo cáo tài chính lên cơ quan thuế mà chưa chắc chắn về...
Xem tiếp
19 NOTE VÀNG khi Kiểm tra và soát xét trong công tác lập Báo cáo tài chính

19 NOTE VÀNG khi Kiểm tra và soát xét trong công tác lập Báo cáo tài chính

1/ Đối với tk TM ( 111): Có biên bản kiểm kê quỹ TM, đối chiếu với sổ cái TK 111, Có đầy đủ phiếu...
Xem tiếp
X