Các trường hợp ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân


Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân được quy định tại điều 16 thông tư 156/2015/TT-BTC:

Các trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công  được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong các trường hợp sau:

Cá nhân có duy nhất thu nhập từ tiền lương tiền công tại một tổ chức mà tại đó: cá nhân ký hợp đồng lao động trên 3 và đang làm việc cho tổ chức đó tại thời điểm quyết toán

– Cá nhân có 2 nguồn thu nhập bao gồm:

  • Thu nhập từ tiền lương tiền công ký hợp đồng lao động trên 3 tháng tại một tổ chức và;
  • Thu nhập khác thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh chỉ có một nguồn thu nhập từ kinh doanh đã  thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán

+ Cá nhân, hộ gia đình chỉ có thu nhập từ cho thuê nhà, quyền sử dụng đất đã thực hiện nộp thuế  theo khai thuế tại nơi có nhà, quyền sử dụng đất cho thuê.

+ Thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 (mười) triệu đồng, đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này

+ Thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất có doanh thu bình quân tháng trong năm không quá 20 (hai mươi) triệu đồng, đã nộp thuế tại nơi có nhà, quyền sử dụng đất cho thuê không có yêu cầu thì không quyết toán

Ví dụ: Ông A làm việc tại Công ty TNHH Kiếm toán Tư vấn Độc lập- chi nhánh Hà Nội với mức lương hàng tháng là 15 triệu, đồng thời có thu nhập cho thuê nhà là 18 triệu đồng/tháng và đã nộp thuế theo từng  lần phát sihnh. Cuối năm, ông A không có nhu cầu quyết toán thì ông A được phép ủy quyền cho IACHN quyết toán thay phần thu nhập từ tiền lương tiền công trong năm của ông A.

Các trường hợp không được ủy quyền quyết toán

  • Cá nhân đủ điều kiện ủy quyển quyết toán như đã được tổ chức cấp chứng từ khấu trừ thuế
  • Cá nhân có thu nhập vãng lại đã khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% hoặc 20%
  • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công hợp đồng trên 3 tháng và thu nhập vãng lai CHƯA khấu trừ thuế
  • Cá nhân có 3 nguồn thu nhập: Tiền lương tiền công đã ký hơp đồng lao động từ 3 tháng trờ lên, thu nhập vãng lai ở nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã khấu trừ thuế, thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất có doanh thu bình quân tháng trong năm không quá 20 triệu đồng đã nộp thuế TNCN tại nơi cho thuê
  • Cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị; vừa có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã khấu trừ thuế; vừa có thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất có doanh thu bình quân tháng trong năm không quá 20 triệu đồng đã nộp thuế TNCN tại nơi cho thuê thì không ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế

Các bạn có thể download Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN tại đây


Tải về tại đây
Bài viết liên quan
Tính Thuế TNCN đối với lao động hưu trí vẫn đang ký hợp đồng lao động

Tính Thuế TNCN đối với lao động hưu trí vẫn đang ký hợp đồng lao động

Trên thực tế, nhiều trường hợp người lao động đã về hưu, đang hưởng lương hưu, trợ cấp hưu trí nhưng...
Xem tiếp
Lương tháng 13 được miễn đóng BHXH

Lương tháng 13 được miễn đóng BHXH

Từ 1/1/2018, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Trước...
Xem tiếp
Có được quyết toán thuế TNCN cho lao động thiếu CMND?

Có được quyết toán thuế TNCN cho lao động thiếu CMND?

Công văn số 14677/CT-TTHT ngày 4/4/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội trả lời về quyết toán thuế TNCN đối với...
Xem tiếp
Cách điều chỉnh quyết toán khi giảm số thuế TNCN phải nộp

Cách điều chỉnh quyết toán khi giảm số thuế TNCN phải nộp

Rất nhiều doanh nghiệp gặp sai xót khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trong thời gian vừa qua,...
Xem tiếp
KINH NGHIỆM điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế của những năm có sai sót

KINH NGHIỆM điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế của những năm có sai sót

Các doanh nghiệp thường phát sinh các khoản thuế phải nộp như thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN. Sau khi...
Xem tiếp
Sửa đổi nhiều chính sách về thuế GTGT, thuế TNDN và thuế TNCN

Sửa đổi nhiều chính sách về thuế GTGT, thuế TNDN và thuế TNCN

Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số chính sách liên quan...
Xem tiếp
X