Các trường hợp ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân


Ngày đăng: 26/11/2015

Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân được quy định tại điều 16 thông tư 156/2015/TT-BTC:

Các trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công  được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong các trường hợp sau:

Cá nhân có duy nhất thu nhập từ tiền lương tiền công tại một tổ chức mà tại đó: cá nhân ký hợp đồng lao động trên 3 và đang làm việc cho tổ chức đó tại thời điểm quyết toán

– Cá nhân có 2 nguồn thu nhập bao gồm:

  • Thu nhập từ tiền lương tiền công ký hợp đồng lao động trên 3 tháng tại một tổ chức và;
  • Thu nhập khác thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh chỉ có một nguồn thu nhập từ kinh doanh đã  thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán

+ Cá nhân, hộ gia đình chỉ có thu nhập từ cho thuê nhà, quyền sử dụng đất đã thực hiện nộp thuế  theo khai thuế tại nơi có nhà, quyền sử dụng đất cho thuê.

+ Thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 (mười) triệu đồng, đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này

+ Thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất có doanh thu bình quân tháng trong năm không quá 20 (hai mươi) triệu đồng, đã nộp thuế tại nơi có nhà, quyền sử dụng đất cho thuê không có yêu cầu thì không quyết toán

Ví dụ: Ông A làm việc tại Công ty TNHH Kiếm toán Tư vấn Độc lập- chi nhánh Hà Nội với mức lương hàng tháng là 15 triệu, đồng thời có thu nhập cho thuê nhà là 18 triệu đồng/tháng và đã nộp thuế theo từng  lần phát sihnh. Cuối năm, ông A không có nhu cầu quyết toán thì ông A được phép ủy quyền cho IACHN quyết toán thay phần thu nhập từ tiền lương tiền công trong năm của ông A.

Các trường hợp không được ủy quyền quyết toán

  • Cá nhân đủ điều kiện ủy quyển quyết toán như đã được tổ chức cấp chứng từ khấu trừ thuế
  • Cá nhân có thu nhập vãng lại đã khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% hoặc 20%
  • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công hợp đồng trên 3 tháng và thu nhập vãng lai CHƯA khấu trừ thuế
  • Cá nhân có 3 nguồn thu nhập: Tiền lương tiền công đã ký hơp đồng lao động từ 3 tháng trờ lên, thu nhập vãng lai ở nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã khấu trừ thuế, thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất có doanh thu bình quân tháng trong năm không quá 20 triệu đồng đã nộp thuế TNCN tại nơi cho thuê
  • Cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị; vừa có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã khấu trừ thuế; vừa có thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất có doanh thu bình quân tháng trong năm không quá 20 triệu đồng đã nộp thuế TNCN tại nơi cho thuê thì không ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế

Các bạn có thể download Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN tại đây


Tải về tại đây
Bài viết liên quan
Các loại thuế áp dụng cho hoa hồng trả cho cá nhân nước ngoài

Các loại thuế áp dụng cho hoa hồng trả cho cá nhân nước ngoài

Nhưng trường hợp cá nhân là người nước ngoài môi giới bán hàng cho doanh nghiệp Việt nam ở nước ngoài,...
Xem tiếp
DN lưu ý: Các báo cáo phải nộp theo Quý, Năm 2018

DN lưu ý: Các báo cáo phải nộp theo Quý, Năm 2018

Công việc kế toán bận rộn với sổ sách, hoá đơn, giấy tờ khiến không ít lần bạn quên không nộp báo cáo...
Xem tiếp
Miễn phạt khi quyết toán thuế TNCN trễ quá 5 năm

Miễn phạt khi quyết toán thuế TNCN trễ quá 5 năm

Không ít các doanh nghiệp không thực hiện quyết toán thuế theo năm mà để trễ đến 5 năm. Hiện nay, theo...
Xem tiếp
Tính thuế TNCN, TNDN cho khoản chi phí đào tạo nhân viên

Tính thuế TNCN, TNDN cho khoản chi phí đào tạo nhân viên

Hiện nay, các Công ty thường có chính sách khuyến khích nhân viên đi cập nhật kiến thức, đào tạo kỹ năng...
Xem tiếp
Mua nhà cho chuyên gia nước ngoài và quy định về thuế GTGT, TNDN và TNCN?

Mua nhà cho chuyên gia nước ngoài và quy định về thuế GTGT, TNDN và TNCN?

Hiện nay, DN nước ngoài đang đầu tư mạnh vào Việt Nam, số lượng các chuyên gia người nước ngoài sang...
Xem tiếp
Hướng dẫn tính thuế TNCN năm 2018

Hướng dẫn tính thuế TNCN năm 2018

Thuế TNCN là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu...
Xem tiếp
X