Cách hợp lý chi phí hoa hồng môi giới theo Quy Định MỚI NHẤT


Chi phí hoa hồng môi giới  là chi phí tồn tại ở hầu hết các doanh nghiệp. Làm thế nào để khoản chi phí hoa hồng môi giới được coi là chi phí hợp lý? IACHN hướng dẫn bạn cách hợp lý chi phí hoa hồng môi giới theo Quy định mới nhất.

ke-toan-tron-goi-0935661111

Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

“Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

 

Để khoản chi phí hoa hồng môi giới được coi là chi phí hợp lý?

Để chi phí hoa hồng môi giới được coi là hợp lý thì bạn cần lưu ý 3 điểm chính sau:

 1.  Khoản chi này phải phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiêp
 2.  Khoản chi phải có đầy đủ chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật
 3. Ngoài ra mỗi doanh nghiệp sẽ căn cứ vào điều kiện, quy mô và đặc điểm của doanh nghiệp mình để xây dựng quy chế chi hoa hồng môi giới nhằm áp dụng thống nhất và công khai trong doanh nghiệp. Và tuỳ theo từng nghiệp vụ mua bán hoặc cung ứng dịch vụ phát sinh mà quyết định chi hoa hồng cho từng hoạt động môi giới.

Các hồ sơ chứng từ cần chuẩn bị cho chi phí hoa hồng môi giới: xảy ra 2 trường hợp

Trường hợp 1: Với trường hợp công ty chi trả hoa hồng môi giới cho khách hàng là các tổ chức, cá nhân có đăng ký hành nghề môi giới:

 •  Hợp đồng môi giới
 •  Chứng từ thanh toán
 •  Hoá đơn GTGT do khách hàng xuất cho với thuế suất thuế GTGT 10%

Trường hợp 2: Với trường hợp công ty chi hoa hồng môi giới cho khách hàng là cá nhân không đăng ký hành nghề môi giới:

 •  Hợp đồng môi giới
 •  Chứng từ thanh toán
 •  Đối với cá nhân phải có Chứng từ khấu trừ thuế TNCN xuất cho khách hàng sau mỗi lần chi trả.

Cách hạch toán hoa hồng môi giới

 • Liên quan đến bán hàng: Nợ TK 641, 642/ Có TK 111, 112
 • Liên quan đến hoạt động sản xuất: Nợ TK 154, 627/ Có TK 111,112
 • Liên quan đến hoạt động khác: Nợ TK 642/ Có TK 111,112

 


Bài viết liên quan
Vai trò của kế toán trong công ty khởi nghiệp

Vai trò của kế toán trong công ty khởi nghiệp

Kế toán là nhịp đập của một doanh nghiệp. Dòng tiền, chi phí, thu nhập và ngân sách là các chức năng...
Xem tiếp
4 lời khuyên kế toán dành cho các doanh nhân trẻ – Start up

4 lời khuyên kế toán dành cho các doanh nhân trẻ – Start up

82% số doanh nghiệp thất bại là do quản lý tài chính quá yếu kém. Theo một nghiên cứu của Ngân hàng...
Xem tiếp
KINH NGHIỆM điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế của những năm có sai sót

KINH NGHIỆM điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế của những năm có sai sót

Các doanh nghiệp thường phát sinh các khoản thuế phải nộp như thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN. Sau khi...
Xem tiếp
Quy định về BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP cần biết

Quy định về BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP cần biết

Bảo hiểm thất nghiệp rất quan trọng với người lao động, tuy nhiên để hiểu rõ về bảo hiểm thất nghiệp...
Xem tiếp
Miễn thông báo chuyển đổi phương pháp tính thuế

Miễn thông báo chuyển đổi phương pháp tính thuế

Việc chuyển đổi áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng đã được quy định trong các văn bản hướng...
Xem tiếp
Lưu ý quan trọng về giao dịch liên kết khi quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Lưu ý quan trọng về giao dịch liên kết khi quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết có các điểm mới...
Xem tiếp
X