Cách kê khai bổ sung tờ khai thuế GTGT


Hướng dẫn cách kê khai bổ sung tờ khai thuế GTGT khi phát hiện sai sót, các trường hợp phải lập KHBS theo thông tư 156/2013/TT-BTC.

I. NGUYÊN TẮC

– Sau khi nộp tờ khai thuế chính thức, nếu phát hiện có sai sót, người nộp thuế được phép nộp tờ khai thuế bổ sung.

+ Bất cứ sai sót nào ảnh hưởng đến số liệu từ chỉ tiêu [21] đến chỉ tiêu [43] trên tờ khai thuế GTGT, người nộp thuế đều phải lập tờ khai điều chỉnh.

+ Sai sót về thông tin kê khai trong bảng kê 01, 02 thì không cần nộp lại tờ khai thuế GTGT.

– Hồ sơ khai thuế:

Tờ khai bổ sung thuế GTGT gồm 2 sheet:

X01 khbs

+ Tờ khai điều chỉnh : Là tờ khai điều chỉnh số liệu của tờ khai lần đầu;

+ Bản KHBS: Là bản khai giải trình lý do sai sót. Bản khai này chỉ lên tổng hợp số liệu khi sai sót ảnh hưởng đến chỉ tiêu [23], [25][40]- Số thuế GTGT phải nộp trong kỳ hoặc chỉ tiêu [43] – Số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau.

II. CÁCH LẬP TỜ KHAI BỔ SUNG THUẾ GTGT

  • Ở đây xuất hiện 2 khái niệm là kỳ thuế phát hiện sai sót kỳ thuế bị sai sót:

Ví dụ: Ngày 23/5/2015 bạn phát hiện tờ khai thuế GTGT tháng 1/2015 bị sai sót. Vậy kỳ thuế bị sai sót là tháng 1/2015, kỳ thuế phát hiện sai sót là tờ khai thuế tháng 5/2015 (Bạn chuẩn bị nộp tờ khai thuế tháng 5/2015).

  • TRÌNH TỰ LẬP TỜ KHAI BỔ SUNG:

Bước 1: Lập lại tờ khai đúng cho kỳ thuế bị sai sót (ở trên là tờ khai thuế GTGT tháng 1/2015). Tổng hợp KHBS ghi rõ lý do sai sót (nếu có)

B1.1: Mở chọn tờ khai tháng 1/2015, bạn tích vào tờ khai bổ sung, HTKK tự hiện lên dữ liệu tờ khai bổ sung lần 1 và ngày lập KHBS

X02 KHBS

Lúc này tờ khai điều chỉnh vẫn là số liệu của tờ khai cũ.

x09 KHBS

Bạn đánh lại các số liệu đúng vào tờ khai này:

 X07 KHBS

B1.2: Tích vào tổng hợp KHBS

X04-KHBS

Chuyển sang sheet KHBS để giải trình lý do sai sót (chỉ hiện lên khi có điều chỉnh ở các chỉ tiêu [25], [33], [40], [43])

X05 KHBS

Bạn ghi rõ lý do sai sót tại đây

X06 KHBS

Nhấn ghi và kết xuất để nộp như tờ khai lần đầu.

Bước 2: Khi làm tờ khai thuế, Bạn lập tờ khai thuế GTGT (tháng 5/2015) kỳ phát hiện như bình thường.

Bước 3: Tông hợp ảnh hưởng sai sót vào kỳ thuế phát hiện (tháng 5/2015).

Vì sao bạn phải tổng hợp ảnh hưởng sai sót của kỳ thuế tháng 1/2015 vào kỳ thuế tháng 5/2015 ? Vì HTKK luôn lấy số dư đầu kỳ từ tờ khai lần đầu. Như vậy số dư đầu kỳ của tờ khai thuế GTGT tháng 5/2015 được lấy từ dữ liệu của các tờ khai trước chuyển sang, là số lũy kế của số tháng 1/2015 bị sai sót. Như vậy ta phải làm 1 thao tác số học để chuyển số dư đầu kỳ của tờ khai tháng 5/2015 về số đúng.

Số dư cuối kỳ của tờ khai tháng 1/2015 trước điều chỉnh và sau điều chỉnh sẽ có các trường hợp sau:

Nếu trước điều chỉnh chỉ tiêu [40]>=0 (có số thuế còn phải nộp), sau điều chỉnh chỉ tiêu [40]=>0 (vẫn còn phải nộp) thì bạn nộp tiền thuế bổ sung ( nếu còn thiếu) tờ khai tháng 5 kê khai như bình thường. (Áp dụng đối với trường hợp tăng giảm số còn phải nộp)

Nếu trước điều chỉnh chỉ tiêu [43] >=0 (còn được khấu) , sau điều chỉnh chỉ tiêu [43] vẫn >=0 thì tổng hợp chênh lệch tăng (sau-trước) vào chỉ tiêu [38], tổng hợp chênh lệch giảm (sau-trước) vào [37] của tháng 5.( Áp dụng đối với trường hợp tăng, giảm số thuế còn được khấu trừ)
Nếu trước điều chỉnh chỉ tiêu [43]>0 (còn được khấu)  nhưng sau điều chỉnh thì xuất hiện số thuế phải nộp tức là chỉ tiêu [40]>0, chỉ tiêu [43]=0; thì bạn nộp số thuế bổ sung của tháng 1, đồng thời bạn điền đúng số liệu của chỉ tiêu [43] trước điều chỉnh của tháng 1 vào chỉ tiêu [37] tháng 5. ( Áp dụng với trường hợp còn được khấu và còn phải nộp)

Nếu trước điều chỉnh chỉ tiêu [40] >0 (còn phải nộp), sau điều chỉnh chỉ tiêu [40]=0, chỉ tiêu [43]>0, thì bạn tổng hợp số chênh lệch thuế tại chỉ tiêu [43] mới vào chỉ tiêu số [38] của tờ khai tháng 5 ( Áp dụng đối với trường hợp còn phải nộp và còn được khấu). Số thuế đã nộp của tờ khai thuế GTGT trước điều chỉnh được xem như là nộp thừa và sẽ được bù trừ với lần nộp thuế GTGT kỳ tới.

III. LƯU Ý:

– Nếu chưa có dữ liệu tờ khai lần đầu trong HTKK thì bạn không thể lập được tờ khai bổ sung -> Bạn phải làm lại tờ khai lần đầu rồi mới khai điều chỉnh;

– Nếu điều chỉnh lần thứ 2, 3 trở đi, bạn vẫn tích vào tờ khai bổ sung, HTKK sẽ tự nhảy lần 2, và tổng hợp thay đổi số liệu sẽ là số liệu với tờ điều chỉnh lần 1 (chứ không phải tờ chính thức, vì bạn đã điều chỉnh 1 lần rồi)

– Tương tự, nếu chưa có dữ liệu của các tờ khai điều chỉnh trước thì bạn vẫn phải lập lại trên HTKK mới làm tờ bổ sung mới.

Cách lập tờ khai bổ sung tờ khai thuế GTGT thì khá đơn giản, tuy nhiên thực tế có nhiều trường hợp như sai của nhiều kỳ, điều chỉnh lần đầu sai lần sau điều chỉnh lại như thế nào khiến các bạn lúng túng. Các bạn luôn nhớ nguyên tắc: một là làm tờ khai đúng (tờ khai điều chỉnh); hai là tổng hợp ảnh hưởng thuế (nếu có) vào kỳ thuế phát hiện.

Trong quá trình làm nếu có khó khăn gì xin vui lòng gọi đến số hotline 0935.66.1111 hoặc skype xuannguyen2609 để được hỗ trợ. Ngoài ra bạn có thể tham khảo sử dụng:

  • dịch vụ kế toán thuế
  • dịch vụ kế toán trọn gói

Chúc các bạn thành công!


Bài viết liên quan
HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU THEO THÔNG TƯ 200

HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU THEO THÔNG TƯ 200

1. Khi nhập khẩu nguyên vật liệu, ghi: Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu Có TK...
Xem tiếp
3 Sửa đổi quan trọng về hoàn thuế GTGT và hạch toán chi phí bảo hiểm

3 Sửa đổi quan trọng về hoàn thuế GTGT và hạch toán chi phí bảo hiểm

Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định...
Xem tiếp
Một số sửa đổi quan trọng về hoàn thuế GTGT và hạch toán chi phí bảo hiểm

Một số sửa đổi quan trọng về hoàn thuế GTGT và hạch toán chi phí bảo hiểm

Một trong những sửa đổi quan trọng của Nghị định này là bổ sung các trường hợp hàng hóa xuất khẩu có...
Xem tiếp
Chi phí hỗ trợ vận chuyển có phải kê khai thuế GTGT hay không?

Chi phí hỗ trợ vận chuyển có phải kê khai thuế GTGT hay không?

1. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT 1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về...
Xem tiếp
Tiền hỗ trợ vận chuyển và những điều cần biết về thuế

Tiền hỗ trợ vận chuyển và những điều cần biết về thuế

  1. Thuế GTGT về tiền hỗ trợ vận chuyển. Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC...
Xem tiếp
Điểm mới về đăng ký phương pháp tính thuế GTGT

Điểm mới về đăng ký phương pháp tính thuế GTGT

Công văn số 4253/TCT-CS ngày 20/9/2017 của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu điểm mới tại Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày...
Xem tiếp
X