Hướng dẫn cách kê khai hóa đơn điều chỉnh


Ngày đăng: 20/10/2015

Hướng dẫn cách kê khai hóa đơn điều chỉnh trong các trường hợp như: hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu, hóa đơn điều chỉnh thuế GTGT, hóa đơn điều chỉnh thông tin…

TH1: Hóa đơn viết sai không ảnh hưởng tới số thuế giảm 

 Nguyên nhân sai sót:

 • Sai tên công ty, sai mã số thuế, địa chỉ, nội dung hóa đơn, sai chữ ký…

Cách sửa:

 • Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn
 • Lập hóa đơn điều chỉnh : Nội dung hóa đơn  điều chỉnh ghi nội dung điều chỉnh, các mục khác của hóa đơn gạch chéo không ghi.
 • Lưu ý:

Từ ngày 1/1/2015, theo Thông tư 26/2015/TT-BTC thì các hóa đơn sai thông tin trừ Mã số thuế thì không cần lập hóa đơn điều chỉnh mà chỉ cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn.

Cách kê khai:

 • Bên bán kê vào bảng kê bán ra,
 • Bên mua kê vào bảng kê mua vào   

Chú ý: Chỉ tiêu doanh thu hoặc giá trị mua vào, thuế suất ghi giá trị bằng  “0”.

TH2: Hóa đơn viết sai ảnh hưởng tới số tiền

Nguyên nhân:

 • Sai đơn giá, sai số lượng, cộng sai số học , sai thuế suất….

Cách sửa:

 • Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn
 • Lập hóa đơn điều chỉnh sai sót: Nội dung hóa đơn ghi nôi dung điều chỉnh, đơn vị tính , số lượng, đơn giá, số tiền tương ứng với số thực tế điều chỉnh tăng/ gỉảm
 • Ví dụ: “Điều chỉnh giảm số lượng, thành tiền mặt hàng A”, cột số lượng điền số lượng giarm, thành tiền và thuế GTGT tương ứng.
 • Lưu ý: hóa đơn không ghi số âm

Cách kê khai:

Đối với hóa đơn điều chỉnh tăng:

 • Bên bán: Kê khai vào bảng kê bán ra như bình thường
 • Bên mua kê vào bảng kê mua vào như binh thường

Đối với hóa đơn điều chỉnh giám

 • Bên bán: kê khai khai âm vào phụ lục bán ra
 • Bên mua: kê khai âm vào phụ lục mua vào.

Các bạn xem thêm:

Chúc các bạn thành công!


Bài viết liên quan
Hướng dẫn điều chỉnh chứng từ nộp thuế bị sai sót

Hướng dẫn điều chỉnh chứng từ nộp thuế bị sai sót

Công ty đã nộp tiền thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu vào ngân sách nhà nước (NSNN) nhưng ghi...
Xem tiếp
Quy định về thuế GTGT đối với các DN chế xuất

Quy định về thuế GTGT đối với các DN chế xuất

Hiện nay, vẫn có nhiều doanh nghiệp chế xuất gặp những vướng mắc về vấn đề khai thuế. Thậm chí nhiều...
Xem tiếp
Áp dụng thuế GTGT 0% hay 10% đối với DV nghiên cứu thị trường ở VN cung cấp cho đơn vị nước ngoài?

Áp dụng thuế GTGT 0% hay 10% đối với DV nghiên cứu thị trường ở VN cung cấp cho đơn vị nước ngoài?

Trong quá trình áp dụng luật thuế GTGT, nhiều kế toán còn mơ hồ trong việc áp dụng thuế suất cho từng...
Xem tiếp
Quy định Quan trọng của Chính sách Thuế liên quan hoạt động khuyến mại

Quy định Quan trọng của Chính sách Thuế liên quan hoạt động khuyến mại

Trong quá trình thương mại, kinh doanh hàng hoá, cung ứng dịch vụ, chiến dịch khuyến mại thường xuyên...
Xem tiếp
Công văn số 724/TCT-CS ngày 02/03/2018 của Tổng cục Thuế về thuế nhà thầu nước ngoài

Công văn số 724/TCT-CS ngày 02/03/2018 của Tổng cục Thuế về thuế nhà thầu nước ngoài

Công văn 724/TCT - CS được ban hành ngày 02/03/2018 của Tổng cục thuế trả lời về việc kê khai, nộp thuế...
Xem tiếp
KINH NGHIỆM điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế của những năm có sai sót

KINH NGHIỆM điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế của những năm có sai sót

Các doanh nghiệp thường phát sinh các khoản thuế phải nộp như thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN. Sau khi...
Xem tiếp
X