Hướng dẫn cách kê khai hóa đơn điều chỉnh


Hướng dẫn cách kê khai hóa đơn điều chỉnh trong các trường hợp như: hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu, hóa đơn điều chỉnh thuế GTGT, hóa đơn điều chỉnh thông tin…

TH1: Hóa đơn viết sai không ảnh hưởng tới số thuế giảm 

 Nguyên nhân sai sót:

 • Sai tên công ty, sai mã số thuế, địa chỉ, nội dung hóa đơn, sai chữ ký…

Cách sửa:

 • Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn
 • Lập hóa đơn điều chỉnh : Nội dung hóa đơn  điều chỉnh ghi nội dung điều chỉnh, các mục khác của hóa đơn gạch chéo không ghi.
 • Lưu ý:

Từ ngày 1/1/2015, theo Thông tư 26/2015/TT-BTC thì các hóa đơn sai thông tin trừ Mã số thuế thì không cần lập hóa đơn điều chỉnh mà chỉ cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn.

Cách kê khai:

 • Bên bán kê vào bảng kê bán ra,
 • Bên mua kê vào bảng kê mua vào   

Chú ý: Chỉ tiêu doanh thu hoặc giá trị mua vào, thuế suất ghi giá trị bằng  “0”.

TH2: Hóa đơn viết sai ảnh hưởng tới số tiền

Nguyên nhân:

 • Sai đơn giá, sai số lượng, cộng sai số học , sai thuế suất….

Cách sửa:

 • Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn
 • Lập hóa đơn điều chỉnh sai sót: Nội dung hóa đơn ghi nôi dung điều chỉnh, đơn vị tính , số lượng, đơn giá, số tiền tương ứng với số thực tế điều chỉnh tăng/ gỉảm
 • Ví dụ: “Điều chỉnh giảm số lượng, thành tiền mặt hàng A”, cột số lượng điền số lượng giarm, thành tiền và thuế GTGT tương ứng.
 • Lưu ý: hóa đơn không ghi số âm

Cách kê khai:

Đối với hóa đơn điều chỉnh tăng:

 • Bên bán: Kê khai vào bảng kê bán ra như bình thường
 • Bên mua kê vào bảng kê mua vào như binh thường

Đối với hóa đơn điều chỉnh giám

 • Bên bán: kê khai khai âm vào phụ lục bán ra
 • Bên mua: kê khai âm vào phụ lục mua vào.

Các bạn xem thêm:

Chúc các bạn thành công!


Bài viết liên quan
Giải đáp thắc mắc về doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Giải đáp thắc mắc về doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Bạn đọc hỏi: 1. Nghị định số 20/2017 của Chính phủ qui định về quản lý thuế đối với DN có giao dịch...
Xem tiếp
Nộp thiếu thuế bị phạt đến 20%

Nộp thiếu thuế bị phạt đến 20%

Công văn số 2910/CT-TTHT ngày 18/1/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xử lý vi phạm về thuế đối với...
Xem tiếp
Những lưu ý khi thanh tra quyết toán thuế công ty xây dựng

Những lưu ý khi thanh tra quyết toán thuế công ty xây dựng

Đối với các doanh nghiệp hiện nay thì kế toán luôn bị thay đổi hàng năm, lý do là vì "nhảy việc" hay...
Xem tiếp
Tiền hỗ trợ vận chuyển và những điều cần biết về thuế

Tiền hỗ trợ vận chuyển và những điều cần biết về thuế

  1. Thuế GTGT về tiền hỗ trợ vận chuyển. Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC...
Xem tiếp
Tháng 9/2017 – Tháng Cập nhật văn bản thuế mới nhất

Tháng 9/2017 – Tháng Cập nhật văn bản thuế mới nhất

Công văn mới nhất hướng dẫn về thuế trong từng trường hợp cụ thể. Việc cập nhật kịp thời các văn bản thuế...
Xem tiếp
Hệ thống văn bản thuế mới số 04 tháng 09 năm 2017

Hệ thống văn bản thuế mới số 04 tháng 09 năm 2017

Việc cập nhật kịp thời các văn bản thuế mới sẽ giúp các bạn tránh được rủi ro tiềm ẩn về kế toán & thuế...
Xem tiếp
X