Cách kê khai thuế Tiêu thụ đặc biệt – phụ lục 01-2/TTDB


Ngày đăng: 06/08/2015

Hướng dẫn cách kê khai thuế Tiêu thụ đặc biệt

Hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt bao gồm:

– Tờ khai thuế Tiêu thụ đặc biệt và;

– Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế tiêu thụ đặc biệt PL 01-1/TTDB;

– Bảng kê hàng hóa dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt PL 01-2/TTDB.

Để kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt, trước hết các bạn cần biết cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt, sau dó điền số liệu vào 2 phụ lục và tổng hợp số liệu lên tờ khai.

Tham khảo cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt

Bài này sẽ hướng dẫn các bạn cách kê khai 02 phụ lục, sau khi hoàn thành, bạn tham khảo cách tổng hợp số liệu lên tờ khai thuế TTĐB tại đây.

1. Phụ lục 01-1/TTĐB:

Mở phụ lục 01-1/TTĐB: 

H0021

Điền các chỉ tiêu:

[2], [3], [4], [5], [6], [7], [8]: Bạn tổng hợp theo đúng các tiêu chí trên hóa đơn bán ra.

[6′]: Chọn danh mục hàng hóa dịch vụ tương ứng;

[9]: Tự động.

2. Phụ lục 01-2/TTDB

Mở bảng kê như hình dưới

H0022

Điền các chỉ tiêu:

I. Bảng tính thuế TTĐB của nguyên vật liệu mua vào:

Bảng này kê khai các nguyên vật liệu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt:

– Đã mua vào các kỳ trước, vẫn còn tồn trong kỳ tính thuế này.

– Nhập mua trong kỳ này.

Mục đích bảng này là tổng hợp số thuế tiêu thụ đặc biệt của số lượng nguyên vật liệu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt còn tồn và được nhập trong kỳ, số thuế đã nộp lúc mua nguyên vật liệu là bao nhiêu, đã phân bổ đi vào sản xuất trong các kỳ trước bao nhiêu, còn được phân bổ cho kỳ này là bao nhiêu.

[2], [3], [4]: Điền theo các chỉ tiêu trên chứng từ nộp thuế tiêu thụ đặc biệt ở khâu mua vào.

[5]: Tên nguyên vật liệu chịu thuế TTĐB trong kỳ;

[6]: Số lượng mua hoặc nhập từng lần;

[7]: Số thuế Tiêu thụ đặc biệt đã nộp từng lần mua hoặc nhập khẩu nguyên vật liệu;

[8]: Tự động nhảy;

[9]: Số thuế TTĐB đã khấu trừ kỳ trước: Là luỹ kế số thuế tiêu thụ đặc biệt đã khấu trừ các kỳ trước của lần mua vào nguyên vật liệu này (đã phân bổ vào sản xuất kinh doanh trong kỳ); chỉ tiêu [9] = Tổng các chỉ tiêu [7] mục II của các tờ khai kỳ trước tương ứng với chứng từ nhập mua này.

[10]: Tự động;

II. Bảng tính thuế TTĐB của nguyên liệu được khấu trừ:

[2]: Mặt hàng tương ứng với nguyên vật liệu đã kê ở mục I;

[3]: Số lượng tiêu thụ (bán ra trong kỳ);

[4]: Tên nguyên vật liệu sử dụng trong thành phẩm;

[5]: Định mức nguyên vật liệu trong 1 đơn vị thành phẩm, ví dụ ở đây là cứ 8 lít rượu thì chế tạo ra 10 chai rượu thì chỉ tiêu [5] = 0,8;

[6]=[8] của mục I;

[7]= [3]x[5]x[6].

Bấm ghi và tổng hợp lên tờ khai.

H0022

Hướng dẫn tổng hợp lên tờ khai, kỳ hạn nộp tại đây.

Chúc các bạn thành công!

 


Bài viết liên quan
Cách kê khai và nộp thuế nhà thầu qua mạng

Cách kê khai và nộp thuế nhà thầu qua mạng

Khi Công ty phát sinh nghĩa vụ thuế nhà thầu thì cách nộp tờ khai thuế nhà thầu qua mạng, cách kê khai...
Xem tiếp
Cách kê khai, tính và nộp thuế nhà thầu năm 2018

Cách kê khai, tính và nộp thuế nhà thầu năm 2018

Tiếp tục chủ đề thuế nhà thầu, trong bài viết số 2 về chủ đề này, IACHN chia sẻ tới bạn đọc về cách kế...
Xem tiếp
Hiểu tất tần tật về thuế nhà thầu

Hiểu tất tần tật về thuế nhà thầu

Thuế  nhà thầu ( FCT) là loại thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài (không hoạt động theo...
Xem tiếp
KINH NGHIỆM điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế của những năm có sai sót

KINH NGHIỆM điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế của những năm có sai sót

Các doanh nghiệp thường phát sinh các khoản thuế phải nộp như thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN. Sau khi...
Xem tiếp
Doanh nghiệp khai thuế GTGT vãng lai trong trường hợp nào?

Doanh nghiệp khai thuế GTGT vãng lai trong trường hợp nào?

Bạn hiểu như thế nào về Thuế vãng lai? Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng...
Xem tiếp
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT (“GDLK”)TẠI VIỆT NAM

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT (“GDLK”)TẠI VIỆT NAM

Theo các quy định đã nêu tại bài viết trước Giao dịch liên kết là gì?, giao dịch liên kết được hiểu là...
Xem tiếp
X