Cách kê khai thuế Tiêu thụ đặc biệt


Hướng dẫn cách kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt trên phần mềm HTKK mới nhất.

Tham khảo cách tính Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Văn bản áp dụng: Thông tư 05/2012/TT-BTC hướng dẫn thuế TTĐB; Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn kê khai thuế.

1. Kỳ thuế

– Là loại thuế khai theo tháng;

– Đối với hàng hóa mua để xuất khẩu nhưng được bán trong nước thì khai theo lần phát sinh.

Xem kỳ hạn nộp các loại báo cáo thuế tại đây.

2. Nơi nộp hồ sơ thuế Tiêu thụ đặc biệt

– Thông thường nộp cho cơ quản lý trực tiếp;

– Các chi nhánh, cửa hàng, đơn vị trực thuộc, bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, đơn vị bán hàng ký gửi phải gửi Bảng kê bán hàng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc, đại lý, đơn vị bán hàng ký gửi để theo dõi;

– Trường hợp người nộp thuế có cơ sở phụ thuộc sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì phải khai thuế tiêu thụ đặc biệt với cơ quan thuế quản lý trực tiếp tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất.

Xem hướng dẫn nộp thuế qua mạng.

3. Cách kê khai thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB):

Cách kê khai thuế TTĐB khá giống với cách kê khai thuế GTGT: dựa vào bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế TTĐB (PL01-1/TTDB), bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào chịu thuế TTĐB (pl01-2/TTDB);

Đối với trường hợp chưa có data hoặc chưa biết cách cài đặt HTKK, bạn tham khảo bài viết tại đây.

B1: Mở HTKK → Chọn Thuế Tiêu thụ đặc biệt -> Tờ khai thuế TTĐB (01/TTĐB) -> Chọn kỳ theo quý hoặc theo tháng -> Chọn các phụ lục -> Đồng ý.

H00011

B2. Màn hình xuất hiện:

H00012

(*) Nếu kê khai theo tháng, trong kỳ không phát sinh giá trị tính thuế TTĐB thì bạn tick vào H00013

♦ Để điền tờ khai trước tiên bạn phải điền vào các PL 01-1/TTĐB và PL 01-2/TTĐB.

H0014

 Bạn xem hướng dẫn kê khai các bảng kê tại đây.

♦ Sau khi kê khai xong Phụ lục, bạn di chuột vào tờ khai.

♦ Ở màn hình chính bạn thấy 3 nhóm tương ứng:

[I]: Hàng hóa chịu thuế TTĐB: Đối tượng chịu thuế là hàng hóa;

[II]: Dịch vụ chịu thuế TTĐB: Đối tượng chịu thuế là dịch vụ;

[III]: Hàng hóa thuộc trường hợp không phải chịu thuế TTĐB:

– NNT kê khai vào mục này các loại hàng hoá do cơ sở sản xuất, gia công trực tiếp xuất khẩu ra nước ngoài hoặc bán, uỷ thác cho cơ sở kinh doanh khác để xuất khẩu. Các hàng hoá này phải có đủ hồ sơ chứng minh là hàng đã xuất khẩu theo từng trường hợp cụ thể. Tên hàng hoá xuất khẩu được khai theo từng nhóm: hàng hoá xuất khẩu (A), hàng hoá bán cho cơ sở khác để xuất khẩu (B) hoặc hàng hoá gia công để xuất khẩu (C).

Lưu ý: Vì các loại hàng hóa xuất khẩu, hàng bán để xuất khẩu và hàng hóa gia công để xuất khẩu thuộc diện không chịu thuế TTĐB nên trong tờ khai thuế TTĐB chỉ cần ghi tên, loại hàng hóa, số lượng, doanh số bán, các chỉ tiêu khác không cần ghi.

B3: Điền vào các chỉ tiêu:

[2]: Chọn loại hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB trong danh mục;

[3]: Tự động nhảy, một số mặt hàng sẽ lựa chọn đơn vị tính;

[4]: Điền số từ chỉ tiêu [7] PL01-1/TTĐB;

[5]: Điền số từ chỉ tiêu [9] PL01-1/TTĐB;

[6], [7]: Tự động nhảy;

[8]: Điền số từ chỉ tiêu [7] mục II PL01-2/TTĐB.

[9]: = [6]x[7] – [8].

Ta được tờ khai hoàn chỉnh ví dụ như hình dưới (Ví dụ xem trong phần hướng dẫn lập phụ lục o1 và 02).

H000015

B4: Bấm ghi và kết xuất xml để nộp.

Tham khảo lập giấy nộp tiền thuế TTĐB.

Chúc các bạn thành công!


Bài viết liên quan
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT (“GDLK”)TẠI VIỆT NAM

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT (“GDLK”)TẠI VIỆT NAM

Theo các quy định đã nêu tại bài viết trước Giao dịch liên kết là gì?, giao dịch liên kết được hiểu là...
Xem tiếp
Giao dich liên kết là gì?

Giao dich liên kết là gì?

Nhằm đưa ra quy chế quản lý đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, Chính phủ ban hành Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy...
Xem tiếp
Lịch nộp các loại tờ khai thuế năm 2017

Lịch nộp các loại tờ khai thuế năm 2017

Để giúp các bạn hiểu rõ và dễ nhớ hơn, IACHN đã tổng hợp chi tiết lịch nộp các loại hồ sơ (tờ khai) khai...
Xem tiếp
Nghị định 139/2016/NĐ-CP: Những điểm mới về Lệ phí môn bài năm 2017

Nghị định 139/2016/NĐ-CP: Những điểm mới về Lệ phí môn bài năm 2017

Ngày 04/10/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài năm 2017....
Xem tiếp
Tháng 9/2017 – Tháng Cập nhật văn bản thuế mới nhất

Tháng 9/2017 – Tháng Cập nhật văn bản thuế mới nhất

Công văn mới nhất hướng dẫn về thuế trong từng trường hợp cụ thể. Việc cập nhật kịp thời các văn bản thuế...
Xem tiếp
Mua bán, quảng cáo trên mạng, khai nộp thuế như thế nào?

Mua bán, quảng cáo trên mạng, khai nộp thuế như thế nào?

Thời gian gần đây người làm kinh doanh online đang quan tâm về chính sách thu thuế đối với các cá nhân/...
Xem tiếp
X