Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt bài tập


Trở về trang trước

Xem xét ví dụ sau đây:

– Trong t7 năm 2015 đơn vị A có 2 mặt hàng chịu thuế TTĐB là sản xuất rượu và kinh doanh golf.

– Sản xuất rượu:

+ Ngày 23/5/2015, đơn vị A nhập khẩu 15.000 lít rượu chuối hột, số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp ở khâu nhập khẩu là 300 triệu.

+ Ngày 31/7/2015 đơn vị A nhập khẩu 1.000 lít rượu nếp cái, số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp ở khâu nhập khẩu là 50 triệu.

+ Trong T5, T6, đơn vị A đã dùng 7.000 lít rượu chuối hột để sản xuất ra 8.750 chai rượu (định mức là 0,8). Số thuế Tiêu thụ đặc biệt đã được khấu trừ trong T5, 6 là 140 triệu;

+ Trong T7/2015 đơn vị A xuất 8.000 lít rượu chuốt hột để sản xuất 10.000 chai rượu.

+ Ngày 31/7 bán 8.000 chai rượu chuối hột với giá chưa có thuế GTGT là 560 triệu.

– Kinh doanh golf: 

+ Ngày 23/7 xuất 1 hóa đơn thẻ golf giá chưa có thuế GTGT là 1 tỷ.

Xác định: Số thuế TTĐB mà đơn vị A phải nộp T7/2015.

Lời giải:

1. Thuế TTĐB phải nộp = Thuế TTĐB đầu ra phải nộp – Thuế TTĐB của nguyên liệu được khấu trừ.

2. Xác đinh thuế TTĐB của nguyên liệu được khấu trừ:

– Do đầu ra chỉ có mặt hàng rượu chuối hột nên ta chỉ cần xác định thuế được khấu trừ của mặt hàng này.

– Thuế tiêu thụ đặc biệt trên 1 đơn vị NVL chuối hột mua vào = 300 triệu/ 15.000 lít = 20.000 đồng

– Cứ 0,8 lít NVL chuối hột thì tạo ra 1 chai rượu thành phẩm -> Số thuế TTĐB của NVL chuối hột sử dụng để sản xuất 8.000 chai rượu bán hết trong kỳ là:

= 8.000 x 0,8 x 20.000 đ = 128 triệu

– Số thuế TTĐB đầu vào được khấu trừ là 128 triệu

3. Số thuế TTĐB đầu ra = (560 tr/1,5)x0,5 + (1 tỷ /1,2)x0,2 = 353.333.334 đ

Số thuế TTĐB phải nộp = 353.333.334 – 128.000.000 = 225.333.334 đ


Điền vào tờ khai như sau:

+ PL 01-2/TTĐB mua vào (Hướng dẫn kê khai)

H0022

+ PL 01-1/TTDB bán ra (Hướng dẫn kê khai)

H0021

+ Tờ khai (Hướng dẫn kê khai)

H00016

Ghi chú:

– Thuế tiêu thụ đặc biệt tương ứng với 2.000 chai rượu chưa xuất bán sẽ chưa được khấu trừ ở kỳ này.

– Tổng số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ đối với nguyên liệu mua vào (luỹ kế) tối đa không vượt quá số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối với nguyên liệu đó.

– Chỉ tiêu [7] của mục I, số thuế TTĐB đã khấu trừ của kỳ trước chuyển sang T8 = 140 tr + 128 tr= 268 tr.

– Số thuế TTĐB của Nguyên vật liệu Rượu nếp cái hoa vàng chưa sản xuất trong kỳ nên vẫn còn được chuyển sang kỳ sau;

– Cơ sở sản xuất phải đăng ký định mức kinh tế kỹ thuật của sản phẩm với cơ quan thuế trực tiếp quản lý cơ sở.

 


Bài viết liên quan
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT (“GDLK”)TẠI VIỆT NAM

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT (“GDLK”)TẠI VIỆT NAM

Theo các quy định đã nêu tại bài viết trước Giao dịch liên kết là gì?, giao dịch liên kết được hiểu là...
Xem tiếp
Giao dich liên kết là gì?

Giao dich liên kết là gì?

Nhằm đưa ra quy chế quản lý đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, Chính phủ ban hành Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy...
Xem tiếp
Lịch nộp các loại tờ khai thuế năm 2017

Lịch nộp các loại tờ khai thuế năm 2017

Để giúp các bạn hiểu rõ và dễ nhớ hơn, IACHN đã tổng hợp chi tiết lịch nộp các loại hồ sơ (tờ khai) khai...
Xem tiếp
Nghị định 139/2016/NĐ-CP: Những điểm mới về Lệ phí môn bài năm 2017

Nghị định 139/2016/NĐ-CP: Những điểm mới về Lệ phí môn bài năm 2017

Ngày 04/10/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài năm 2017....
Xem tiếp
Tháng 9/2017 – Tháng Cập nhật văn bản thuế mới nhất

Tháng 9/2017 – Tháng Cập nhật văn bản thuế mới nhất

Công văn mới nhất hướng dẫn về thuế trong từng trường hợp cụ thể. Việc cập nhật kịp thời các văn bản thuế...
Xem tiếp
Mua bán, quảng cáo trên mạng, khai nộp thuế như thế nào?

Mua bán, quảng cáo trên mạng, khai nộp thuế như thế nào?

Thời gian gần đây người làm kinh doanh online đang quan tâm về chính sách thu thuế đối với các cá nhân/...
Xem tiếp
X