Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt bài tập


Ngày đăng: 06/08/2015

Trở về trang trước

Xem xét ví dụ sau đây:

– Trong t7 năm 2015 đơn vị A có 2 mặt hàng chịu thuế TTĐB là sản xuất rượu và kinh doanh golf.

– Sản xuất rượu:

+ Ngày 23/5/2015, đơn vị A nhập khẩu 15.000 lít rượu chuối hột, số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp ở khâu nhập khẩu là 300 triệu.

+ Ngày 31/7/2015 đơn vị A nhập khẩu 1.000 lít rượu nếp cái, số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp ở khâu nhập khẩu là 50 triệu.

+ Trong T5, T6, đơn vị A đã dùng 7.000 lít rượu chuối hột để sản xuất ra 8.750 chai rượu (định mức là 0,8). Số thuế Tiêu thụ đặc biệt đã được khấu trừ trong T5, 6 là 140 triệu;

+ Trong T7/2015 đơn vị A xuất 8.000 lít rượu chuốt hột để sản xuất 10.000 chai rượu.

+ Ngày 31/7 bán 8.000 chai rượu chuối hột với giá chưa có thuế GTGT là 560 triệu.

– Kinh doanh golf: 

+ Ngày 23/7 xuất 1 hóa đơn thẻ golf giá chưa có thuế GTGT là 1 tỷ.

Xác định: Số thuế TTĐB mà đơn vị A phải nộp T7/2015.

Lời giải:

1. Thuế TTĐB phải nộp = Thuế TTĐB đầu ra phải nộp – Thuế TTĐB của nguyên liệu được khấu trừ.

2. Xác đinh thuế TTĐB của nguyên liệu được khấu trừ:

– Do đầu ra chỉ có mặt hàng rượu chuối hột nên ta chỉ cần xác định thuế được khấu trừ của mặt hàng này.

– Thuế tiêu thụ đặc biệt trên 1 đơn vị NVL chuối hột mua vào = 300 triệu/ 15.000 lít = 20.000 đồng

– Cứ 0,8 lít NVL chuối hột thì tạo ra 1 chai rượu thành phẩm -> Số thuế TTĐB của NVL chuối hột sử dụng để sản xuất 8.000 chai rượu bán hết trong kỳ là:

= 8.000 x 0,8 x 20.000 đ = 128 triệu

– Số thuế TTĐB đầu vào được khấu trừ là 128 triệu

3. Số thuế TTĐB đầu ra = (560 tr/1,5)x0,5 + (1 tỷ /1,2)x0,2 = 353.333.334 đ

Số thuế TTĐB phải nộp = 353.333.334 – 128.000.000 = 225.333.334 đ


Điền vào tờ khai như sau:

+ PL 01-2/TTĐB mua vào (Hướng dẫn kê khai)

H0022

+ PL 01-1/TTDB bán ra (Hướng dẫn kê khai)

H0021

+ Tờ khai (Hướng dẫn kê khai)

H00016

Ghi chú:

– Thuế tiêu thụ đặc biệt tương ứng với 2.000 chai rượu chưa xuất bán sẽ chưa được khấu trừ ở kỳ này.

– Tổng số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ đối với nguyên liệu mua vào (luỹ kế) tối đa không vượt quá số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối với nguyên liệu đó.

– Chỉ tiêu [7] của mục I, số thuế TTĐB đã khấu trừ của kỳ trước chuyển sang T8 = 140 tr + 128 tr= 268 tr.

– Số thuế TTĐB của Nguyên vật liệu Rượu nếp cái hoa vàng chưa sản xuất trong kỳ nên vẫn còn được chuyển sang kỳ sau;

– Cơ sở sản xuất phải đăng ký định mức kinh tế kỹ thuật của sản phẩm với cơ quan thuế trực tiếp quản lý cơ sở.

 


Bài viết liên quan
Cách kê khai và nộp thuế nhà thầu qua mạng

Cách kê khai và nộp thuế nhà thầu qua mạng

Khi Công ty phát sinh nghĩa vụ thuế nhà thầu thì cách nộp tờ khai thuế nhà thầu qua mạng, cách kê khai...
Xem tiếp
Cách kê khai, tính và nộp thuế nhà thầu năm 2018

Cách kê khai, tính và nộp thuế nhà thầu năm 2018

Tiếp tục chủ đề thuế nhà thầu, trong bài viết số 2 về chủ đề này, IACHN chia sẻ tới bạn đọc về cách kế...
Xem tiếp
Hiểu tất tần tật về thuế nhà thầu

Hiểu tất tần tật về thuế nhà thầu

Thuế  nhà thầu ( FCT) là loại thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài (không hoạt động theo...
Xem tiếp
KINH NGHIỆM điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế của những năm có sai sót

KINH NGHIỆM điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế của những năm có sai sót

Các doanh nghiệp thường phát sinh các khoản thuế phải nộp như thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN. Sau khi...
Xem tiếp
Doanh nghiệp khai thuế GTGT vãng lai trong trường hợp nào?

Doanh nghiệp khai thuế GTGT vãng lai trong trường hợp nào?

Bạn hiểu như thế nào về Thuế vãng lai? Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng...
Xem tiếp
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT (“GDLK”)TẠI VIỆT NAM

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT (“GDLK”)TẠI VIỆT NAM

Theo các quy định đã nêu tại bài viết trước Giao dịch liên kết là gì?, giao dịch liên kết được hiểu là...
Xem tiếp
X