Cách xử lý hóa đơn viết sai


Hướng dẫn cách xử lý khi viết hóa đơn sai như như: hóa đơn viết sai tên công ty, hóa đơn viết sai địa chỉ, hóa đơn viết sai mã số thuế, hóa đơn viết sai số tiền hoặc hóa đơn viết sai tên hàng, số lượng hàng.

Văn bản áp dụng:

Thông tư số 26/2015/TT-BTC

Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

I. Hóa đơn viết sai đã xé ra khỏi cuống nhưng chưa giao cho khách hàng

Theo khoản 1 điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC:

“Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai”.

→ Dù hóa đơn viết sai đã xé ra khỏi cuống nhưng chưa giao cho khách hàng, bạn vẫn chỉ cần kẹp lại cùng liên 1 và viết lại hóa đơn mới;

II. Hóa đơn viết sai đã giao cho người mua (Không kể đã giao hàng hay cung ứng dịch vụ chưa)

TH1: hóa đơn viết sai tên công ty hoặc viết sai địa chỉ người mua nhưng đúng mã số thuế:

Theo khoản b, điều 7 Thông tư 26/2015/TT-BTC:

“Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh”;

→ Lập biên bản điều chỉnh.

TH2: Hóa đơn viết sai mã số thuế, hóa đơn viết sai ngày tháng, sai số lượng, sai tên hàng hóa dịch vụ

– Người mua và người bán chưa kê khai thuế

Theo khoản 2 điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC:

“Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định”

→ Lập biên bản thu hồi hóa đơn và lập hóa đơn mới (xóa bỏ hóa đơn cũ);

– Người mua và người bán đã kê khai thuế:

Theo khoản 3 điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC:

“Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)”

→ Lập hóa đơn điều chỉnh tiêu thức sai sót, hóa đơn điều chỉnh không cần tổng hợp lên bảng kê, chỉ cần làm căn cứ để điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào  nếu có.

Cách kê khai hóa đơn điều chỉnh.

Lưu ý:

Trên đây là phân loại trường hợp theo quy định của thông tư, tuy nhiên đối với tình huống cụ thể, hiện nay vẫn có những văn bản trái chiều hướng dẫn xử lý khác nhau như:

– Cục thuế Hà Nội: đối với các trường hợp viết sai thông tin không ảnh hưởng đến doanh số bán, thuế đầu ra thì chỉ cần lập biên bản điều chỉnh. Xem chi tiết Công văn số 48838/CT-HTr ngày 23/9/2014;

– Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh: theo quy định như thống tư 39/2014/TT-BTC, kể cả viết sai mã số thuế hay tên hàng hóa dịch vụ vẫn phải lập hóa đơn điều chỉnh. Xem chi tiết Công văn số 4088/CT-TTHT ngày 22/5/2015;

Vì vậy các bạn có thể áp dụng theo quy định tại các thông tư trên hoặc xin văn bản hướng dẫn của Cơ quan thuế quản lý.


Bài viết liên quan
Thủ tục hủy tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ

Thủ tục hủy tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ

Nghị định 174/2016 quy định cụ thể những điều của Luật kế toán, có hướng dẫn cục thể về tiêu hủy tài...
Xem tiếp
Hóa đơn viết sai – Xử lý thế nào?

Hóa đơn viết sai – Xử lý thế nào?

Viết sai tên công ty, mã số thuế, tên hàng hóa, địa chỉ, tiền hàng, thuế suất... trên hóa đơn giá trị...
Xem tiếp
HÓA ĐƠN CÓ NHỮNG HÌNH THỨC NÀO?

HÓA ĐƠN CÓ NHỮNG HÌNH THỨC NÀO?

Hóa đơn đã quá quen thuộc với tất cả các bạn cả bên mua lẫn bên bán, đặc biệt là kế toán, nhưng không...
Xem tiếp
Cấn trừ chi phí khuyến mại vào tiền hàng, có phải xuất hóa đơn?

Cấn trừ chi phí khuyến mại vào tiền hàng, có phải xuất hóa đơn?

Công văn số 1991/CT-TTHT ngày 15/1/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về hóa đơn, chứng từ đối với khoản khuyến...
Xem tiếp
Hướng dẫn viết hóa đơn có nhiều mặt hàng nhiều dòng

Hướng dẫn viết hóa đơn có nhiều mặt hàng nhiều dòng

Hướng dẫn viết hóa đơn có nhiều mặt hàng nhiều dòng 1. Người bán hàng ghi liên tiếp nhiều số hóa...
Xem tiếp
Lập chung hóa đơn cho quà tặng trên 200.000 đồng

Lập chung hóa đơn cho quà tặng trên 200.000 đồng

Theo quy định tại khoản 7, khoản 9 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BT, khi tặng quà cho khách hàng vào dịp...
Xem tiếp
X