Điều kiện hoàn thuế GTGT 2015


Những trường hợp được hoàn thuế GTGT mới nhất theo Thông tư 219/2013/TT-BTC.

1. Doanh nghiệp thông thường:

– Có số dư số thuế còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau (chỉ tiêu [43] tờ khai thuế) luôn > 0 trong 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp;

– Ví dụ: Doanh nghiệp A có chỉ tiêu [43] tờ khai thuế GTGT 01 hàng tháng như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

818004

Tháng 12/2015, có số thuế GTGT còn được khấu trừ là 380 triệu nhưng mới lũy kế được khấu trừ liên tục có 10 tháng (từ tháng 3/2015); vậy đến kỳ thuế tháng 2/2016, DN mới được xét hoàn thuế.

2. Dự án đầu tư:

♥ Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế GTGT hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động (chưa có doanh thu) thì được hoàn thuế khi:

+ Có số thuế GTGT còn được khấu trừ lũy kế >= 300 triệu → được hoàn ngay;

+ Có số thuế GTGT còn được khấu trừ lũy kế >0 và thời gian đầu tư trên 01 năm, sau đó được hoàn thuế theo từng năm;

Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) cùng tỉnh, thành phố; đang trong giai đoạn đầu tư:

+ Thực hiện kê khai riêng với hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường;

+ Nếu trong kỳ thuế, có thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường thì thực hiện bù trừ với thuế GTGT lũy kế từ hoạt động đầu tư. Sau khi bù trừ, nếu số thuế GTGT từ hoạt động đầu tư vẫn >= 300 triệu thì được xét hoàn thuế trong kỳ. Nếu < 300 triệu thì lũy kế kỳ sau.

∗ Ví dụ:

Trong tháng 7/2015 công ty A có:

Số thuế GTGT phải nộp từ HĐ SXKD là 200 triệu;

Số thuế GTGT còn được khấu trừ từ dự án đầu tư lũy kế là 500 triệu;

⇒ Như vậy trong Tháng 7/2015, sau khi bù trừ, số thuế GTGT còn được khấu trừ dành cho dự án đầu tư là 300 triệu → xét hoàn thuế cho dự án đầu tư. Nếu số thuế phải nộp là 300 triệu → số thuế GTGT còn được khấu trừ dành cho dự án đầu tư là 200 triệu → không được xét hoàn thuế;

+ Nếu trong kỳ thuế, thuế GTGT từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường còn được khấu trừ thì:

Thuế GTGT còn được khấu trừ của hoạt động SXKD được xét hoàn theo trường hợp 1;

Thuế GTGT còn được khấu trừ của hoạt động đầu tư được xét hoàn ngay nếu >= 300 triệu;

3. Doanh nghiệp có doanh thu xuất khẩu:

– Có số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau (chỉ tiêu [43]) tương ứng với tỷ lệ doanh thu xuất khẩu >= 300 triệu;

– Xác định số thuế GTGT còn được khấu trừ tương ứng với tỷ lệ doanh thu xuất khẩu (với các DN có cả doanh thu trong nước):

818003
Riêng đối với DN thương mại:

0818002

4. Các trường hợp khác:

– Doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động được hoàn thuế khi có thuế GTGT còn được khấu trừ;

– Dự án ODA;

– Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao;

– Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp được hoàn thuế đối với hàng hoá mua tại Việt Nam mang theo người khi xuất cảnh;

–  Cơ sở kinh doanh có quyết định xử lý hoàn thuế của cơ quan có thẩm quyền.

Hướng dẫn thủ tục hoàn thuế GTGT đối với các trường hợp.


Bài viết liên quan
Giải đáp thắc mắc về doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Giải đáp thắc mắc về doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Bạn đọc hỏi: 1. Nghị định số 20/2017 của Chính phủ qui định về quản lý thuế đối với DN có giao dịch...
Xem tiếp
Nộp thiếu thuế bị phạt đến 20%

Nộp thiếu thuế bị phạt đến 20%

Công văn số 2910/CT-TTHT ngày 18/1/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xử lý vi phạm về thuế đối với...
Xem tiếp
Những lưu ý khi thanh tra quyết toán thuế công ty xây dựng

Những lưu ý khi thanh tra quyết toán thuế công ty xây dựng

Đối với các doanh nghiệp hiện nay thì kế toán luôn bị thay đổi hàng năm, lý do là vì "nhảy việc" hay...
Xem tiếp
Tiền hỗ trợ vận chuyển và những điều cần biết về thuế

Tiền hỗ trợ vận chuyển và những điều cần biết về thuế

  1. Thuế GTGT về tiền hỗ trợ vận chuyển. Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC...
Xem tiếp
Tháng 9/2017 – Tháng Cập nhật văn bản thuế mới nhất

Tháng 9/2017 – Tháng Cập nhật văn bản thuế mới nhất

Công văn mới nhất hướng dẫn về thuế trong từng trường hợp cụ thể. Việc cập nhật kịp thời các văn bản thuế...
Xem tiếp
Hệ thống văn bản thuế mới số 04 tháng 09 năm 2017

Hệ thống văn bản thuế mới số 04 tháng 09 năm 2017

Việc cập nhật kịp thời các văn bản thuế mới sẽ giúp các bạn tránh được rủi ro tiềm ẩn về kế toán & thuế...
Xem tiếp
X