Doanh thu từ bán, lắp đặt thiết bị y tế ngoại tỉnh có phải nộp thuế?


Ngày đăng: 29/08/2015

Doanh thu từ bán, lắp đặt thiết bị y tế ngoại tỉnh có phải nộp thuế vãng lai?

Theo điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi điểm đ khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính) quy định:

“đ) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên, và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp có doanh thu từ bán, lắp đặt thiết bị y tế cho các bệnh viện ngoại tỉnh thì đây không phải là hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai. Do đó, doanh nghiệp không phải khai nộp thuế GTGT vãng lại tại các địa phương.

Mời các bạn xem chi tiết tại Công văn số 2988/TCT-KK ngày 24/7/2015 của Tổng cục thuế.

Xem thêm một số dịch vụ hữu ích cho doanh nghiệp của bạn tại IAC:

Nguồn: http://iachanoi.com/


Bài viết liên quan
Vai trò và hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp

Vai trò và hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp

Hiệu quả tài chính doanh nghiệp phản ánh chất lượng công tác quản trị tài chính của doanh nghiệp trong...
Xem tiếp
Thông tin cập nhật về đối tượng được miễn tiền chậm nộp thuế

Thông tin cập nhật về đối tượng được miễn tiền chậm nộp thuế

Theo quy định tại Điểm b.1, Khoản 11 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính...
Xem tiếp
Hệ thống tài khoản kế toán mới nhất

Hệ thống tài khoản kế toán mới nhất

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC Ngày 22 tháng 12 năm 2014, Bộ Tài Chính đã...
Xem tiếp
Công văn số 2994/TCT-TNCN ngày 24/7/2015 v/v Giới thiệu một số nội dung sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 92/2015/TT-BTC

Công văn số 2994/TCT-TNCN ngày 24/7/2015 v/v Giới thiệu một số nội dung sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 92/2015/TT-BTC

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNCN...
Xem tiếp
Thông tư số 92/2015/TT-BTC về thuế Thu nhập cá nhân

Thông tư số 92/2015/TT-BTC về thuế Thu nhập cá nhân

Ngày 15/06/2015 Bộ tài chính ban hành thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia...
Xem tiếp
Hạch toán chi phí lãi vay cá nhân

Hạch toán chi phí lãi vay cá nhân

IAC Hà Nội xin giới thiệu các điều kiện để hạch toán chi phí lãi vay cá nhân. Trường hợp trong năm,...
Xem tiếp
X