Đội ngũ chuyên gia IAC


Nhân sự của Công ty bao gồm các chuyên gia đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc cho các hãng kiểm toán lớn tại Việt Nam, những người đại diện cho kiến thức tổng hợp giữa sự hiểu biết trong nước và kỹ năng quốc tế.

1. Ông Mai Thanh Hiếu-Tổng Giám đốc IAC
Ông Hiếu có 24 năm kinh nghiệp trong lĩnh vược kiểm toán, tài chính và tư vấn doanh nghiệp. Năm 2001, ông là sáng lập viên của IAC đồng thời giữ vị trí Tổng Giám đốc điều hành của IAC từ năm 2001 đến nay.
Học vấn
– Kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam);
– Thạc sỹ luật học;
– Cử nhân kinh tế.

Kinh nghiệm công tác
– Sáng lập viên IAC Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc điều hành từ năm 2001 đến nay;
– Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán A&C.

2. Ông Nguyễn Bá Chinh-Giám đốc IAC Hà Nội
Ông Nguyễn Bá Chinh có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính tại Việt Nam. Ông Chinh chuyên sâu về mảng dịch vụ tư vấn thuế, thuế quốc tế và và các dịch vụ liên quan tới thuế cũng như tư vấn kế toán, tài chính.
5F3A7727-1Học vấn
– Kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam);
– Chứng chỉ tư vấn thuế của Tổng Cục thuế;
– Cử nhân kinh tế (Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội).

Kinh nghiệm công tác
– Sáng lập viên IAC Hà Nội, Giám đốc điều hành từ năm 2011 đến nay;
– Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn S&S (Hàn Quốc);
– Kiểm toán viên Công ty TNHH Grant Thornton (Anh Quốc).

3. Ông Nguyễn Hoài Ngọc – Phó Giám đốc IAC Hà Nội
Ông Nguyễn Hoài Ngọc có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính tại Việt Nam. Ông Ngọc chuyên sâu về mảng dịch vụ kiểm toán và tư vấn đầu tư tài chính.
Học vấn
– Kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam);
– Chứng chỉ tư vấn thuế của Tổng Cục thuế;
– Cử nhân kinh tế (Đại học Thương mại).

Kinh nghiệm công tác
– Sáng lập viên IAC Hà Nội, Phó Giám đốc từ năm 2011 đến nay;
– Kiểm toán viên Công ty TNHH Deloitte.

4. Bà Hà Thị Thu Trang – Phó Giám đốc IAC Hà Nội
Bà Hà Thị Thu Trang có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính tại Việt Nam. Bà Trang chuyên sâu về mảng dịch vụ kiểm toán và tư vấn đầu tư tài chính.
Học vấn
– Kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam);
– Chứng chỉ tư vấn thuế của Tổng Cục thuế;
– Cử nhân kinh tế (Đại học Kinh tế quốc dân).

Kinh nghiệm công tác
– Sáng lập viên IAC Hà Nội, Phó Giám đốc từ năm 2011 đến nay;
– Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam – Thành viên đại diện của hãng Moore Stephens International.

5. Bà Đinh Thị An Thanh – Trưởng phòng kế toán IAC Hà Nội
Bà Đinh Thị An Thanh có 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính. Lĩnh vực chuyên sâu của bà là kế toán, kiểm toán và tư vấn thuế.
Học vấn
– Kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam);
– Chứng chỉ tư vấn thuế của Tổng Cục thuế;
– ACCA Professional Level;
– Cử nhân kinh tế (Đại học Kinh tế quốc dân).

Kinh nghiệm công tác
– Trưởng phòng kế toán tại công ty TNHH Kiểm toán tư vấn độc lập từ 2012- nay;
– Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán Nexia ACPA (nay là Công ty Kiểm toán Grant Thornton Việt Nam) từ 2010-2012;
– Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán VAE

6. Ông Bùi Minh Cường – Trưởng phòng kiểm toán IAC Hà Nội
Ông Bùi Minh Cường có 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính tại Việt Nam. Ông Cường chuyên sâu về mảng dịch vụ kiểm toán và tư vấn đầu tư tài chính.
Học vấn
– Kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam);
– Chứng chỉ tư vấn thuế của Tổng Cục thuế;
– Cử nhân kinh tế (Học viện Ngân Hàng).

Kinh nghiệm công tác
– Trưởng phòng Kiểm toán IAC Hà Nội từ năm 2014 đến nay;
– Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.


Bài viết liên quan
Miễn thông báo chuyển đổi phương pháp tính thuế

Miễn thông báo chuyển đổi phương pháp tính thuế

Công văn số 70/TCT-CS ngày 5/1/2018 của Tổng cục Thuế về mẫu 06/GTGT. Theo quy định mới tại Thông tư 93/2017/TT-BTC,...
Xem tiếp
Thủ tục quyết toán thuế TNDN (sửa đổi)

Thủ tục quyết toán thuế TNDN (sửa đổi)

Quyết định số 2706/QĐ-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa...
Xem tiếp
Từ 1/11/2017, sẽ đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH

Từ 1/11/2017, sẽ đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH

Công văn số 4955/BHXH-ST ngày 6/11/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tổ chức in, đổi thẻ BHYT...
Xem tiếp
Tổng quan về kiểm toán báo cáo tài chính

Tổng quan về kiểm toán báo cáo tài chính

Kiểm toán báo cáo tài chính là gì? Kiểm toán báo cáo tài chính làm những gì? quy trình kiểm toán diễn...
Xem tiếp
Dịch vụ kế toán theo yêu cầu (MS: KT04)

Dịch vụ kế toán theo yêu cầu (MS: KT04)

Khối lượng công việc kế toán đồ sộ khiến bạn không thể kiểm soát được tất cả các phần hành? Công ty bạn...
Xem tiếp
Dịch vụ tư vấn kiểm soát nội bộ (MS: KiT04)

Dịch vụ tư vấn kiểm soát nội bộ (MS: KiT04)

Ngày nay, các nhà quản lý đều mong muốn thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm ngăn chặn và phòng ngừa...
Xem tiếp
X