Đội ngũ chuyên gia IAC


Ngày đăng: 09/09/2018

IAC nói chung và IAC Chi Nhánh Hà Nội nói riêng luôn nỗ lực phát triển đội ngũ nhân sự mạnh, giỏi, có tâm để cùng nhau xây dựng chất lượng dịch vụ tốt nhất. Nhân sự của Công ty bao gồm các chuyên gia đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc cho các hãng kiểm toán lớn tại Việt Nam, những người đại diện cho kiến thức tổng hợp giữa sự hiểu biết trong nước và kỹ năng quốc tế. 

1. Ông Mai Thanh Hiếu – Tổng Giám đốc IAC

Ông Hiếu có 26 năm kinh nghiệp trong lĩnh vược kiểm toán, tài chính và tư vấn doanh nghiệp. Năm 2001, ông là sáng lập viên của IAC đồng thời giữ vị trí Tổng Giám đốc điều hành của IAC từ năm 2001 đến nay.

Học vấn
– Kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam);
– Thạc sỹ luật học;
– Cử nhân kinh tế.

Kinh nghiệm công tác
– Sáng lập viên IAC Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc điều hành từ năm 2001 đến nay;
– Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán A&C.

2. Ông Nguyễn Bá Chinh – Giám đốc IAC Hà Nội

Ông Nguyễn Bá Chinh có 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính tại Việt Nam. Ông Chinh chuyên sâu về mảng dịch vụ tư vấn thuế, thuế quốc tế và và các dịch vụ liên quan tới thuế cũng như tư vấn kế toán, tài chính.

Học vấn
– Kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam);
– Chứng chỉ tư vấn thuế của Tổng Cục thuế;
– Cử nhân kinh tế (Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội).

Kinh nghiệm công tác
– Sáng lập viên IAC Hà Nội, Giám đốc điều hành từ năm 2011 đến nay;
– Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn S&S (Hàn Quốc);
– Kiểm toán viên Công ty TNHH Grant Thornton (Anh Quốc).

3. Ông Nguyễn Hoài Ngọc – Phó Giám đốc IAC Hà Nội

Ông Nguyễn Hoài Ngọc có 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính tại Việt Nam. Ông Ngọc chuyên sâu về mảng dịch vụ kiểm toán và tư vấn đầu tư tài chính.
Học vấn
– Kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam);
– Chứng chỉ tư vấn thuế của Tổng Cục thuế;
– Cử nhân kinh tế (Đại học Thương mại).

Kinh nghiệm công tác
– Sáng lập viên IAC Hà Nội, Phó Giám đốc từ năm 2011 đến nay;
– Kiểm toán viên Công ty TNHH Deloitte.

4. Bà Hà Thị Thu Trang – Phó Giám đốc IAC Hà Nội


Bà Hà Thị Thu Trang có 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính tại Việt Nam. Bà Trang chuyên sâu về mảng dịch vụ kiểm toán và tư vấn đầu tư tài chính.
Học vấn
– Kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam);
– Chứng chỉ tư vấn thuế của Tổng Cục thuế;
– Cử nhân kinh tế (Đại học Kinh tế quốc dân).

Kinh nghiệm công tác
– Sáng lập viên IAC Hà Nội, Phó Giám đốc từ năm 2011 đến nay;
– Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam – Thành viên đại diện của hãng Moore Stephens International.

5. Bà Đinh Thị An Thanh – Trưởng phòng kế toán IAC Hà Nội


Bà Đinh Thị An Thanh có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính. Lĩnh vực chuyên sâu là kế toán, kiểm toán và tư vấn thuế.
Học vấn
– Chứng chỉ Kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam);
– Chứng chỉ tư vấn thuế của Tổng Cục thuế;
– Chứng chỉ ACCA;
– Cử nhân kinh tế (Đại học Kinh tế quốc dân).

Kinh nghiệm công tác
– Trưởng phòng kế toán tại công ty TNHH Kiểm toán tư vấn độc lập từ 2012- nay;
– Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán Nexia ACPA (nay là Công ty Kiểm toán Grant Thornton Việt Nam) từ 2010-2012;
– Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán VAE


Bài viết liên quan
Thủ tục khai báo tăng/giảm tham gia BHXH, BHYT

Thủ tục khai báo tăng/giảm tham gia BHXH, BHYT

Việc đóng bảo hiểm bắt buộc cho người lao động là một trong số rất nhiều quyền lợi của người lao động...
Xem tiếp
Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn: Khai thác và phát huy thế mạnh trong năng lực chuyên môn Kiểm toán, Kế toán, Thuế và kinh...
Xem tiếp
Không ký biên bản thanh tra thuế

Không ký biên bản thanh tra thuế

Ngày 16/7/2015 Tổng cục Thuế về việc ban hành Quyết định 1276/QĐ-TCT quy định về đối tượng, nguyên tắc...
Xem tiếp
Thuế thu nhập cá nhân nộp thừa

Thuế thu nhập cá nhân nộp thừa

Bù trừ thuế thu nhập cá nhân nộp thừa? Sau khi nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN (mẫu 05/TNCN) công ty...
Xem tiếp
Cách lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Cách lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Cách làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý/ tháng I. Kỳ kê khai: Theo điều 5, khoản 4, thông...
Xem tiếp
Cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú

Cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú

Trước khi tính thuế thu nhập cá nhân, các bạn cần phải xác định cá nhân thuộc diện cá nhân cư trú hoặc...
Xem tiếp
X