Đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn cũ


Ngày đăng: 07/08/2015

Trường hợp Tổ chức kinh doanh thay đổi tên công ty, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế nếu vẫn có nhu cầu sử dụng các hóa đơn còn tồn thì:

– Công ty gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn lên cơ quan thuế (mẫu TB04/AC trong HTKK, mục Hóa đơn)

– Gạch thông tin cũ, khắc dấu thông tin mới bằng mực xanh và đóng dấu vào 1 góc hóa đơn (thông thường là góc phải);

Các bạn xem chi tiết hướng dẫn tại công văn số 4287/CT-TTHT của Cục Thuế Tp Hồ Chí Minh ban hành ngày 28/5/2015.

Tham khảo thêm các trường hợp sử dụng hóa đơn cũ khi thay đổi tên công ty, địa chỉ, mã số thuế tại đây.


Bài viết liên quan
Hoá đơn điện tử – Hiểu đúng làm đúng

Hoá đơn điện tử – Hiểu đúng làm đúng

Hiện nay hoá đơn điện tử đang ngày càng áp dụng rộng rãi, tuy nhiên, do là hình thức hoá đơn mới nên...
Xem tiếp
Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 11/2018

Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 11/2018

Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi...
Xem tiếp
Thông báo hạn sử dụng hoá đơn giấy

Thông báo hạn sử dụng hoá đơn giấy

Hiện nay hoá đơn điện tử đang được triển khai rông rãi và mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp cũng như...
Xem tiếp
Hóa đơn điện tử có được xuất kèm bảng kê hay không?

Hóa đơn điện tử có được xuất kèm bảng kê hay không?

Hiện nay đang trong giai đoạn chuyển giao giữa hoá đơn cũ và hoá đơn điện tử nên không tránh khỏi trường...
Xem tiếp
Hóa đơn điện tử có cần phải ký và đóng dấu không?

Hóa đơn điện tử có cần phải ký và đóng dấu không?

Hiện nay hoá đơn điện tử đang được áp dụng rộng rãi do những tiện lợi mà nó mang lại. Tuy nhiên, do là...
Xem tiếp
Quy định mới về sử dụng hóa đơn điện tử năm 2018

Quy định mới về sử dụng hóa đơn điện tử năm 2018

Hoá đơn điện tử đã khắc phục nhiều bất cập của hoá đơn thông thường cho cả phía doanh nghiệp và phía...
Xem tiếp
X