Giấy nộp tiền thuế môn bài


Mẫu giấy nộp tiền thuế môn bài.

Các bạn tải về giấy nộp tiền mẫu và hướng dẫn TẠI ĐÂY.


GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt  [ ] chuyển khoản [ ]

(chọn hình thức nộp tiền)

Người nộp thuế:  …Điều tên Công ty…………Mã số thuế:…Điền mã số thuế Công ty…

Địa chỉ:  …Điền địa chỉ Công ty……..

Huyện (quận): ĐiênTỉnh, TP: Hà Nội

Người nộp thay: ……………………………………………………………………………………………………………. Mã số thuế:

Địa chỉ: .

Huyện: quận/huyện nơi đơn vị SXKD Tỉnh, TP: Điền tỉnh/TP tại nơi đơn vị SXKD

Đề nghị NH (KBNN): ……………………………………………………  trích TK số:

hoặc thu tiền mặt để :

Nộp vào NSNN  [ ] Tạm thu(1) [ ]     TK thu hồi quỹ hoàn thuế GTGT(2)  [ ]                             

Tại KBNN :  Điền kho bạc nơi Công ty nộp …..tỉnh, TP: …Điền thành phố của kho Bạc nơi Công ty nộp…

Mở tại NHTM uỷ nhiệm thu :…………………………………………………………………………………………

Trường hợp nộp theo kết luận của CQ có thẩm quyền(3):

 Kiểm toán NN   [ ]                      Thanh tra TC    [ ]      

 Thanh tra CP     [ ]       CQ có thẩm quyền khác [ ]                                                                                 

 Tên cơ quan quản lý thu:…Cơ quan thuế quản lý…………………………………………….

Tờ khai HQ số(1): ………………………………………….  ngày: ……………………………..  Loại hình XNK(1): ………………………………………………….

Phần dành cho NNT ghi khi nộp tiền vào NSNN Phần dành cho NH uỷ nhiệm thu/KBNN ghi khi thu tiền(*)
STT Nội dung các khoản nộp NS (4) Số tiền Mã NDKT Mã chương
1 Nộp thuế Môn bài năm 2015 Điều số tiền đã xác định ở bước 2 Chọn 1 trong số các bậc dưới đây:1801 ( Bậc 1)

1802 (Bậc 2)

1803 (Bậc 3)

1804 (Bậc 4)

Điền Mã chương Đơn vị
2 Tiền chậm nộp thuế môn bài năm 2015 (đối với đơn vị chậm nộp) Bằng số ngày chậm nộp x (nhân) số tiền chậm nộp x 0.05% 4911 Điền Mã chương Đơn vị
Tổng cộng Điền Tổng số tiền

Bài viết liên quan
Quy định Quan trọng của Chính sách Thuế liên quan hoạt động khuyến mại

Quy định Quan trọng của Chính sách Thuế liên quan hoạt động khuyến mại

Trong quá trình thương mại, kinh doanh hàng hoá, cung ứng dịch vụ, chiến dịch khuyến mại thường xuyên...
Xem tiếp
Công văn số 724/TCT-CS ngày 02/03/2018 của Tổng cục Thuế về thuế nhà thầu nước ngoài

Công văn số 724/TCT-CS ngày 02/03/2018 của Tổng cục Thuế về thuế nhà thầu nước ngoài

Công văn 724/TCT - CS được ban hành ngày 02/03/2018 của Tổng cục thuế trả lời về việc kê khai, nộp thuế...
Xem tiếp
KINH NGHIỆM điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế của những năm có sai sót

KINH NGHIỆM điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế của những năm có sai sót

Các doanh nghiệp thường phát sinh các khoản thuế phải nộp như thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN. Sau khi...
Xem tiếp
Chi tiền đồng phục có được xác định là chi phí được trừ

Chi tiền đồng phục có được xác định là chi phí được trừ

Chi đồng phục có được xác định là chi phí được trừ không? Là khoản chi thường xuất hiện trong bất cứ...
Xem tiếp
Miễn thông báo chuyển đổi phương pháp tính thuế

Miễn thông báo chuyển đổi phương pháp tính thuế

Việc chuyển đổi áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng đã được quy định trong các văn bản hướng...
Xem tiếp
Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2017

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2017

Công văn số 5749/CT-TNCN ngày 5/2/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về quyết toán thuế TNCN năm 2017 và cấp...
Xem tiếp
X