Giấy nộp tiền thuế môn bài


Mẫu giấy nộp tiền thuế môn bài.

Các bạn tải về giấy nộp tiền mẫu và hướng dẫn TẠI ĐÂY.


GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt  [ ] chuyển khoản [ ]

(chọn hình thức nộp tiền)

Người nộp thuế:  …Điều tên Công ty…………Mã số thuế:…Điền mã số thuế Công ty…

Địa chỉ:  …Điền địa chỉ Công ty……..

Huyện (quận): ĐiênTỉnh, TP: Hà Nội

Người nộp thay: ……………………………………………………………………………………………………………. Mã số thuế:

Địa chỉ: .

Huyện: quận/huyện nơi đơn vị SXKD Tỉnh, TP: Điền tỉnh/TP tại nơi đơn vị SXKD

Đề nghị NH (KBNN): ……………………………………………………  trích TK số:

hoặc thu tiền mặt để :

Nộp vào NSNN  [ ] Tạm thu(1) [ ]     TK thu hồi quỹ hoàn thuế GTGT(2)  [ ]                             

Tại KBNN :  Điền kho bạc nơi Công ty nộp …..tỉnh, TP: …Điền thành phố của kho Bạc nơi Công ty nộp…

Mở tại NHTM uỷ nhiệm thu :…………………………………………………………………………………………

Trường hợp nộp theo kết luận của CQ có thẩm quyền(3):

 Kiểm toán NN   [ ]                      Thanh tra TC    [ ]      

 Thanh tra CP     [ ]       CQ có thẩm quyền khác [ ]                                                                                 

 Tên cơ quan quản lý thu:…Cơ quan thuế quản lý…………………………………………….

Tờ khai HQ số(1): ………………………………………….  ngày: ……………………………..  Loại hình XNK(1): ………………………………………………….

Phần dành cho NNT ghi khi nộp tiền vào NSNN Phần dành cho NH uỷ nhiệm thu/KBNN ghi khi thu tiền(*)
STT Nội dung các khoản nộp NS (4) Số tiền Mã NDKT Mã chương
1 Nộp thuế Môn bài năm 2015 Điều số tiền đã xác định ở bước 2 Chọn 1 trong số các bậc dưới đây:1801 ( Bậc 1)

1802 (Bậc 2)

1803 (Bậc 3)

1804 (Bậc 4)

Điền Mã chương Đơn vị
2 Tiền chậm nộp thuế môn bài năm 2015 (đối với đơn vị chậm nộp) Bằng số ngày chậm nộp x (nhân) số tiền chậm nộp x 0.05% 4911 Điền Mã chương Đơn vị
Tổng cộng Điền Tổng số tiền

Bài viết liên quan
Chưa bị khấu trừ thuế thu nhập vãng lai sẽ không được ủy quyền quyết toán

Chưa bị khấu trừ thuế thu nhập vãng lai sẽ không được ủy quyền quyết toán

Công văn số 4885/CT-TTHT ngày 30/1/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc ủy quyền quyết toán đối với cá...
Xem tiếp
Giải đáp thắc mắc về doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Giải đáp thắc mắc về doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Bạn đọc hỏi: 1. Nghị định số 20/2017 của Chính phủ qui định về quản lý thuế đối với DN có giao dịch...
Xem tiếp
Nộp thiếu thuế bị phạt đến 20%

Nộp thiếu thuế bị phạt đến 20%

Công văn số 2910/CT-TTHT ngày 18/1/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xử lý vi phạm về thuế đối với...
Xem tiếp
Những lưu ý khi thanh tra quyết toán thuế công ty xây dựng

Những lưu ý khi thanh tra quyết toán thuế công ty xây dựng

Đối với các doanh nghiệp hiện nay thì kế toán luôn bị thay đổi hàng năm, lý do là vì "nhảy việc" hay...
Xem tiếp
Tiền hỗ trợ vận chuyển và những điều cần biết về thuế

Tiền hỗ trợ vận chuyển và những điều cần biết về thuế

  1. Thuế GTGT về tiền hỗ trợ vận chuyển. Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC...
Xem tiếp
Tháng 9/2017 – Tháng Cập nhật văn bản thuế mới nhất

Tháng 9/2017 – Tháng Cập nhật văn bản thuế mới nhất

Công văn mới nhất hướng dẫn về thuế trong từng trường hợp cụ thể. Việc cập nhật kịp thời các văn bản thuế...
Xem tiếp
X