Giấy nộp tiền thuế môn bài


Ngày đăng: 19/08/2015

Mẫu giấy nộp tiền thuế môn bài.

Các bạn tải về giấy nộp tiền mẫu và hướng dẫn TẠI ĐÂY.


GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt  [ ] chuyển khoản [ ]

(chọn hình thức nộp tiền)

Người nộp thuế:  …Điều tên Công ty…………Mã số thuế:…Điền mã số thuế Công ty…

Địa chỉ:  …Điền địa chỉ Công ty……..

Huyện (quận): ĐiênTỉnh, TP: Hà Nội

Người nộp thay: ……………………………………………………………………………………………………………. Mã số thuế:

Địa chỉ: .

Huyện: quận/huyện nơi đơn vị SXKD Tỉnh, TP: Điền tỉnh/TP tại nơi đơn vị SXKD

Đề nghị NH (KBNN): ……………………………………………………  trích TK số:

hoặc thu tiền mặt để :

Nộp vào NSNN  [ ] Tạm thu(1) [ ]     TK thu hồi quỹ hoàn thuế GTGT(2)  [ ]                             

Tại KBNN :  Điền kho bạc nơi Công ty nộp …..tỉnh, TP: …Điền thành phố của kho Bạc nơi Công ty nộp…

Mở tại NHTM uỷ nhiệm thu :…………………………………………………………………………………………

Trường hợp nộp theo kết luận của CQ có thẩm quyền(3):

 Kiểm toán NN   [ ]                      Thanh tra TC    [ ]      

 Thanh tra CP     [ ]       CQ có thẩm quyền khác [ ]                                                                                 

 Tên cơ quan quản lý thu:…Cơ quan thuế quản lý…………………………………………….

Tờ khai HQ số(1): ………………………………………….  ngày: ……………………………..  Loại hình XNK(1): ………………………………………………….

Phần dành cho NNT ghi khi nộp tiền vào NSNN Phần dành cho NH uỷ nhiệm thu/KBNN ghi khi thu tiền(*)
STT Nội dung các khoản nộp NS (4) Số tiền Mã NDKT Mã chương
1 Nộp thuế Môn bài năm 2015 Điều số tiền đã xác định ở bước 2 Chọn 1 trong số các bậc dưới đây:1801 ( Bậc 1)

1802 (Bậc 2)

1803 (Bậc 3)

1804 (Bậc 4)

Điền Mã chương Đơn vị
2 Tiền chậm nộp thuế môn bài năm 2015 (đối với đơn vị chậm nộp) Bằng số ngày chậm nộp x (nhân) số tiền chậm nộp x 0.05% 4911 Điền Mã chương Đơn vị
Tổng cộng Điền Tổng số tiền

Bài viết liên quan
Tiếp nhận nợ thuế và nộp hồ sơ quyết toán thuế trong 45 ngày có quyết định sát nhập

Tiếp nhận nợ thuế và nộp hồ sơ quyết toán thuế trong 45 ngày có quyết định sát nhập

Sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số công ty cùng loại có thể sát nhập vào một công ty khác...
Xem tiếp
DN lưu ý: Các báo cáo phải nộp theo Quý, Năm 2018

DN lưu ý: Các báo cáo phải nộp theo Quý, Năm 2018

Công việc kế toán bận rộn với sổ sách, hoá đơn, giấy tờ khiến không ít lần bạn quên không nộp báo cáo...
Xem tiếp
Hướng dẫn điều chỉnh chứng từ nộp thuế bị sai sót

Hướng dẫn điều chỉnh chứng từ nộp thuế bị sai sót

Công ty đã nộp tiền thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu vào ngân sách nhà nước (NSNN) nhưng ghi...
Xem tiếp
Quy định về thuế GTGT đối với các DN chế xuất

Quy định về thuế GTGT đối với các DN chế xuất

Hiện nay, vẫn có nhiều doanh nghiệp chế xuất gặp những vướng mắc về vấn đề khai thuế. Thậm chí nhiều...
Xem tiếp
Áp dụng thuế GTGT 0% hay 10% đối với DV nghiên cứu thị trường ở VN cung cấp cho đơn vị nước ngoài?

Áp dụng thuế GTGT 0% hay 10% đối với DV nghiên cứu thị trường ở VN cung cấp cho đơn vị nước ngoài?

Trong quá trình áp dụng luật thuế GTGT, nhiều kế toán còn mơ hồ trong việc áp dụng thuế suất cho từng...
Xem tiếp
Quy định Quan trọng của Chính sách Thuế liên quan hoạt động khuyến mại

Quy định Quan trọng của Chính sách Thuế liên quan hoạt động khuyến mại

Trong quá trình thương mại, kinh doanh hàng hoá, cung ứng dịch vụ, chiến dịch khuyến mại thường xuyên...
Xem tiếp
X