Giấy nộp tiền thuế môn bài


Ngày đăng: 19/08/2015

Mẫu giấy nộp tiền thuế môn bài.

Các bạn tải về giấy nộp tiền mẫu và hướng dẫn TẠI ĐÂY.


GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt  [ ] chuyển khoản [ ]

(chọn hình thức nộp tiền)

Người nộp thuế:  …Điều tên Công ty…………Mã số thuế:…Điền mã số thuế Công ty…

Địa chỉ:  …Điền địa chỉ Công ty……..

Huyện (quận): ĐiênTỉnh, TP: Hà Nội

Người nộp thay: ……………………………………………………………………………………………………………. Mã số thuế:

Địa chỉ: .

Huyện: quận/huyện nơi đơn vị SXKD Tỉnh, TP: Điền tỉnh/TP tại nơi đơn vị SXKD

Đề nghị NH (KBNN): ……………………………………………………  trích TK số:

hoặc thu tiền mặt để :

Nộp vào NSNN  [ ] Tạm thu(1) [ ]     TK thu hồi quỹ hoàn thuế GTGT(2)  [ ]                             

Tại KBNN :  Điền kho bạc nơi Công ty nộp …..tỉnh, TP: …Điền thành phố của kho Bạc nơi Công ty nộp…

Mở tại NHTM uỷ nhiệm thu :…………………………………………………………………………………………

Trường hợp nộp theo kết luận của CQ có thẩm quyền(3):

 Kiểm toán NN   [ ]                      Thanh tra TC    [ ]      

 Thanh tra CP     [ ]       CQ có thẩm quyền khác [ ]                                                                                 

 Tên cơ quan quản lý thu:…Cơ quan thuế quản lý…………………………………………….

Tờ khai HQ số(1): ………………………………………….  ngày: ……………………………..  Loại hình XNK(1): ………………………………………………….

Phần dành cho NNT ghi khi nộp tiền vào NSNN Phần dành cho NH uỷ nhiệm thu/KBNN ghi khi thu tiền(*)
STT Nội dung các khoản nộp NS (4) Số tiền Mã NDKT Mã chương
1 Nộp thuế Môn bài năm 2015 Điều số tiền đã xác định ở bước 2 Chọn 1 trong số các bậc dưới đây:1801 ( Bậc 1)

1802 (Bậc 2)

1803 (Bậc 3)

1804 (Bậc 4)

Điền Mã chương Đơn vị
2 Tiền chậm nộp thuế môn bài năm 2015 (đối với đơn vị chậm nộp) Bằng số ngày chậm nộp x (nhân) số tiền chậm nộp x 0.05% 4911 Điền Mã chương Đơn vị
Tổng cộng Điền Tổng số tiền

Bài viết liên quan
Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp...
Xem tiếp
Hạch toán truy thu thuế khi bị thanh tra

Hạch toán truy thu thuế khi bị thanh tra

Doanh nghiệp đang trăn trở khi nhận thông tin bị thanh tra thuế kiểm tra, các khoản thuế truy thu, phạt...
Xem tiếp
Cách hạch toán truy thu thuế, phạt chậm nộp khi bị thanh tra

Cách hạch toán truy thu thuế, phạt chậm nộp khi bị thanh tra

Doanh nghiệp đang trăn trở khi nhận thông tin bị thanh tra thuế kiểm tra, các khoản thuế truy thu, phạt...
Xem tiếp
Cách kê khai, tính và nộp thuế nhà thầu năm 2018

Cách kê khai, tính và nộp thuế nhà thầu năm 2018

Tiếp tục chủ đề thuế nhà thầu, trong bài viết số 2 về chủ đề này, IACHN chia sẻ tới bạn đọc về cách kế...
Xem tiếp
Hiểu tất tần tật về thuế nhà thầu

Hiểu tất tần tật về thuế nhà thầu

Thuế  nhà thầu ( FCT) là loại thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài (không hoạt động theo...
Xem tiếp
Nguyên nhân doanh nghiệp bị đóng MST thuế và hướng dẫn khắc phục

Nguyên nhân doanh nghiệp bị đóng MST thuế và hướng dẫn khắc phục

Trong quá trình hoạt động sản xuất/ kinh doanh, doanh nghiệp có thể bị đóng mã số thuế (MST)  vì...
Xem tiếp
X