Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mới nhất 2015


Ngày đăng: 04/08/2015

Mẫu C1-02/NS giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mới nhất theo thông tư 119/2014/TT-BTC.

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt [ ] Chuyển khoản [ ]

 

Người nộp thuế: …………………………………….. Mã số thuế: ………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………

Huyện: …………………………………. Tỉnh, TP: ……………………………………………

Người nộp thay: ………………………………. Mã số thuế:………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………….

Huyện: ………………………………………………… Tỉnh, TP: ………………………………

Đề nghị NH (KBNN): ………………………….  trích TK số: ……………………………..

hoặc thu tiền mặt để:

Nộp vào NSNN  [ ]             TK tạm thu(1)  [  ]              TK thu hồi quỹ hoàn thuế GTGT(2) [ ]

Tại KBNN : ……………………………………..………..tỉnh, TP: …………………………. 

Mở tại NHTM ủy nhiệm thu :…………………………………………………………………

Trường hợp nộp theo kết luận của CQ có thẩm quyền(3):

  Kiểm toán NN   [ ]                      Thanh tra TC    [ ]

 Thanh tra CP    [ ]       CQ có thẩm quyền khác [ ]                                                                             

Tên cơ quan quản lý thu: …………………………………………………………………………

Tờ khai HQ số(1): ……………………………  ngày: ………………Loại hình XNK(1):…

 

Phần dành cho NNT ghi khi nộp tiền vào NSNN Phần dành cho NH uỷ nhiệm thu/KBNN ghi khi thu tiền(*)
STT Nội dung các khoản nộp NS (4) Số tiền Mã NDKT Mã chương
Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ:…………………………………………………………………………

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN: 

                Mã CQ thu:……………………………………………                 Nợ TK:…………………………………………..

               Mã ĐBHC: …………………………………………….                 Có TK: …………………………………………..

               Mã nguồn NSNN:………………………………….

ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀNNgày… tháng… năm…

Người nộp tiền     Kế toán trưởng(5)      Thủ trưởng(5)

NGÂN HÀNG (KBNN)Ngày……tháng……năm……

                  Kế toán                  Kế toán trưởng

 

 


Bài viết liên quan
Hướng dẫn điều chỉnh chứng từ nộp thuế bị sai sót

Hướng dẫn điều chỉnh chứng từ nộp thuế bị sai sót

Công ty đã nộp tiền thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu vào ngân sách nhà nước (NSNN) nhưng ghi...
Xem tiếp
Quy định về thuế GTGT đối với các DN chế xuất

Quy định về thuế GTGT đối với các DN chế xuất

Hiện nay, vẫn có nhiều doanh nghiệp chế xuất gặp những vướng mắc về vấn đề khai thuế. Thậm chí nhiều...
Xem tiếp
Áp dụng thuế GTGT 0% hay 10% đối với DV nghiên cứu thị trường ở VN cung cấp cho đơn vị nước ngoài?

Áp dụng thuế GTGT 0% hay 10% đối với DV nghiên cứu thị trường ở VN cung cấp cho đơn vị nước ngoài?

Trong quá trình áp dụng luật thuế GTGT, nhiều kế toán còn mơ hồ trong việc áp dụng thuế suất cho từng...
Xem tiếp
Quy định Quan trọng của Chính sách Thuế liên quan hoạt động khuyến mại

Quy định Quan trọng của Chính sách Thuế liên quan hoạt động khuyến mại

Trong quá trình thương mại, kinh doanh hàng hoá, cung ứng dịch vụ, chiến dịch khuyến mại thường xuyên...
Xem tiếp
Công văn số 724/TCT-CS ngày 02/03/2018 của Tổng cục Thuế về thuế nhà thầu nước ngoài

Công văn số 724/TCT-CS ngày 02/03/2018 của Tổng cục Thuế về thuế nhà thầu nước ngoài

Công văn 724/TCT - CS được ban hành ngày 02/03/2018 của Tổng cục thuế trả lời về việc kê khai, nộp thuế...
Xem tiếp
KINH NGHIỆM điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế của những năm có sai sót

KINH NGHIỆM điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế của những năm có sai sót

Các doanh nghiệp thường phát sinh các khoản thuế phải nộp như thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN. Sau khi...
Xem tiếp
X