Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mới nhất 2015


Mẫu C1-02/NS giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mới nhất theo thông tư 119/2014/TT-BTC.

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt [ ] Chuyển khoản [ ]

 

Người nộp thuế: …………………………………….. Mã số thuế: ………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………

Huyện: …………………………………. Tỉnh, TP: ……………………………………………

Người nộp thay: ………………………………. Mã số thuế:………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………….

Huyện: ………………………………………………… Tỉnh, TP: ………………………………

Đề nghị NH (KBNN): ………………………….  trích TK số: ……………………………..

hoặc thu tiền mặt để:

Nộp vào NSNN  [ ]             TK tạm thu(1)  [  ]              TK thu hồi quỹ hoàn thuế GTGT(2) [ ]

Tại KBNN : ……………………………………..………..tỉnh, TP: …………………………. 

Mở tại NHTM ủy nhiệm thu :…………………………………………………………………

Trường hợp nộp theo kết luận của CQ có thẩm quyền(3):

  Kiểm toán NN   [ ]                      Thanh tra TC    [ ]

 Thanh tra CP    [ ]       CQ có thẩm quyền khác [ ]                                                                             

Tên cơ quan quản lý thu: …………………………………………………………………………

Tờ khai HQ số(1): ……………………………  ngày: ………………Loại hình XNK(1):…

 

Phần dành cho NNT ghi khi nộp tiền vào NSNN Phần dành cho NH uỷ nhiệm thu/KBNN ghi khi thu tiền(*)
STT Nội dung các khoản nộp NS (4) Số tiền Mã NDKT Mã chương
Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ:…………………………………………………………………………

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN: 

                Mã CQ thu:……………………………………………                 Nợ TK:…………………………………………..

               Mã ĐBHC: …………………………………………….                 Có TK: …………………………………………..

               Mã nguồn NSNN:………………………………….

ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀNNgày… tháng… năm…

Người nộp tiền     Kế toán trưởng(5)      Thủ trưởng(5)

NGÂN HÀNG (KBNN)Ngày……tháng……năm……

                  Kế toán                  Kế toán trưởng

 

 


Bài viết liên quan
Giải đáp thắc mắc về doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Giải đáp thắc mắc về doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Bạn đọc hỏi: 1. Nghị định số 20/2017 của Chính phủ qui định về quản lý thuế đối với DN có giao dịch...
Xem tiếp
Nộp thiếu thuế bị phạt đến 20%

Nộp thiếu thuế bị phạt đến 20%

Công văn số 2910/CT-TTHT ngày 18/1/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xử lý vi phạm về thuế đối với...
Xem tiếp
Những lưu ý khi thanh tra quyết toán thuế công ty xây dựng

Những lưu ý khi thanh tra quyết toán thuế công ty xây dựng

Đối với các doanh nghiệp hiện nay thì kế toán luôn bị thay đổi hàng năm, lý do là vì "nhảy việc" hay...
Xem tiếp
Tiền hỗ trợ vận chuyển và những điều cần biết về thuế

Tiền hỗ trợ vận chuyển và những điều cần biết về thuế

  1. Thuế GTGT về tiền hỗ trợ vận chuyển. Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC...
Xem tiếp
Tháng 9/2017 – Tháng Cập nhật văn bản thuế mới nhất

Tháng 9/2017 – Tháng Cập nhật văn bản thuế mới nhất

Công văn mới nhất hướng dẫn về thuế trong từng trường hợp cụ thể. Việc cập nhật kịp thời các văn bản thuế...
Xem tiếp
Hệ thống văn bản thuế mới số 04 tháng 09 năm 2017

Hệ thống văn bản thuế mới số 04 tháng 09 năm 2017

Việc cập nhật kịp thời các văn bản thuế mới sẽ giúp các bạn tránh được rủi ro tiềm ẩn về kế toán & thuế...
Xem tiếp
X