Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mới nhất 2015


Mẫu C1-02/NS giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mới nhất theo thông tư 119/2014/TT-BTC.

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt [ ] Chuyển khoản [ ]

 

Người nộp thuế: …………………………………….. Mã số thuế: ………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………

Huyện: …………………………………. Tỉnh, TP: ……………………………………………

Người nộp thay: ………………………………. Mã số thuế:………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………….

Huyện: ………………………………………………… Tỉnh, TP: ………………………………

Đề nghị NH (KBNN): ………………………….  trích TK số: ……………………………..

hoặc thu tiền mặt để:

Nộp vào NSNN  [ ]             TK tạm thu(1)  [  ]              TK thu hồi quỹ hoàn thuế GTGT(2) [ ]

Tại KBNN : ……………………………………..………..tỉnh, TP: …………………………. 

Mở tại NHTM ủy nhiệm thu :…………………………………………………………………

Trường hợp nộp theo kết luận của CQ có thẩm quyền(3):

  Kiểm toán NN   [ ]                      Thanh tra TC    [ ]

 Thanh tra CP    [ ]       CQ có thẩm quyền khác [ ]                                                                             

Tên cơ quan quản lý thu: …………………………………………………………………………

Tờ khai HQ số(1): ……………………………  ngày: ………………Loại hình XNK(1):…

 

Phần dành cho NNT ghi khi nộp tiền vào NSNN Phần dành cho NH uỷ nhiệm thu/KBNN ghi khi thu tiền(*)
STT Nội dung các khoản nộp NS (4) Số tiền Mã NDKT Mã chương
Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ:…………………………………………………………………………

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN: 

                Mã CQ thu:……………………………………………                 Nợ TK:…………………………………………..

               Mã ĐBHC: …………………………………………….                 Có TK: …………………………………………..

               Mã nguồn NSNN:………………………………….

ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀNNgày… tháng… năm…

Người nộp tiền     Kế toán trưởng(5)      Thủ trưởng(5)

NGÂN HÀNG (KBNN)Ngày……tháng……năm……

                  Kế toán                  Kế toán trưởng

 

 


Bài viết liên quan
KINH NGHIỆM điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế của những năm có sai sót

KINH NGHIỆM điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế của những năm có sai sót

Các doanh nghiệp thường phát sinh các khoản thuế phải nộp như thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN. Sau khi...
Xem tiếp
Chi tiền đồng phục có được xác định là chi phí được trừ

Chi tiền đồng phục có được xác định là chi phí được trừ

Chi đồng phục có được xác định là chi phí được trừ không? Là khoản chi thường xuất hiện trong bất cứ...
Xem tiếp
Miễn thông báo chuyển đổi phương pháp tính thuế

Miễn thông báo chuyển đổi phương pháp tính thuế

Việc chuyển đổi áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng đã được quy định trong các văn bản hướng...
Xem tiếp
Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2017

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2017

Công văn số 5749/CT-TNCN ngày 5/2/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về quyết toán thuế TNCN năm 2017 và cấp...
Xem tiếp
Miễn thuế TNCN với quà tặng tiền mặt và tính thuế TNCN với quà tặng BĐS

Miễn thuế TNCN với quà tặng tiền mặt và tính thuế TNCN với quà tặng BĐS

Theo quy định tại khoản 10 Điều 3 Luật thuế TNCN 04/2007/QH12 , quà tặng là Bất động sản (nhà cửa, đất...
Xem tiếp
Chưa bị khấu trừ thuế thu nhập vãng lai sẽ không được ủy quyền quyết toán

Chưa bị khấu trừ thuế thu nhập vãng lai sẽ không được ủy quyền quyết toán

Công văn số 4885/CT-TTHT ngày 30/1/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc ủy quyền quyết toán đối với cá...
Xem tiếp
X