Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mới nhất 2015


Ngày đăng: 04/08/2015

Mẫu C1-02/NS giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mới nhất theo thông tư 119/2014/TT-BTC.

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt [ ] Chuyển khoản [ ]

 

Người nộp thuế: …………………………………….. Mã số thuế: ………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………

Huyện: …………………………………. Tỉnh, TP: ……………………………………………

Người nộp thay: ………………………………. Mã số thuế:………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………….

Huyện: ………………………………………………… Tỉnh, TP: ………………………………

Đề nghị NH (KBNN): ………………………….  trích TK số: ……………………………..

hoặc thu tiền mặt để:

Nộp vào NSNN  [ ]             TK tạm thu(1)  [  ]              TK thu hồi quỹ hoàn thuế GTGT(2) [ ]

Tại KBNN : ……………………………………..………..tỉnh, TP: …………………………. 

Mở tại NHTM ủy nhiệm thu :…………………………………………………………………

Trường hợp nộp theo kết luận của CQ có thẩm quyền(3):

  Kiểm toán NN   [ ]                      Thanh tra TC    [ ]

 Thanh tra CP    [ ]       CQ có thẩm quyền khác [ ]                                                                             

Tên cơ quan quản lý thu: …………………………………………………………………………

Tờ khai HQ số(1): ……………………………  ngày: ………………Loại hình XNK(1):…

 

Phần dành cho NNT ghi khi nộp tiền vào NSNN Phần dành cho NH uỷ nhiệm thu/KBNN ghi khi thu tiền(*)
STT Nội dung các khoản nộp NS (4) Số tiền Mã NDKT Mã chương
Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ:…………………………………………………………………………

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN: 

                Mã CQ thu:……………………………………………                 Nợ TK:…………………………………………..

               Mã ĐBHC: …………………………………………….                 Có TK: …………………………………………..

               Mã nguồn NSNN:………………………………….

ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀNNgày… tháng… năm…

Người nộp tiền     Kế toán trưởng(5)      Thủ trưởng(5)

NGÂN HÀNG (KBNN)Ngày……tháng……năm……

                  Kế toán                  Kế toán trưởng

 

 


Bài viết liên quan
Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp...
Xem tiếp
Hạch toán truy thu thuế khi bị thanh tra

Hạch toán truy thu thuế khi bị thanh tra

Doanh nghiệp đang trăn trở khi nhận thông tin bị thanh tra thuế kiểm tra, các khoản thuế truy thu, phạt...
Xem tiếp
Cách hạch toán truy thu thuế, phạt chậm nộp khi bị thanh tra

Cách hạch toán truy thu thuế, phạt chậm nộp khi bị thanh tra

Doanh nghiệp đang trăn trở khi nhận thông tin bị thanh tra thuế kiểm tra, các khoản thuế truy thu, phạt...
Xem tiếp
Cách kê khai, tính và nộp thuế nhà thầu năm 2018

Cách kê khai, tính và nộp thuế nhà thầu năm 2018

Tiếp tục chủ đề thuế nhà thầu, trong bài viết số 2 về chủ đề này, IACHN chia sẻ tới bạn đọc về cách kế...
Xem tiếp
Hiểu tất tần tật về thuế nhà thầu

Hiểu tất tần tật về thuế nhà thầu

Thuế  nhà thầu ( FCT) là loại thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài (không hoạt động theo...
Xem tiếp
Nguyên nhân doanh nghiệp bị đóng MST thuế và hướng dẫn khắc phục

Nguyên nhân doanh nghiệp bị đóng MST thuế và hướng dẫn khắc phục

Trong quá trình hoạt động sản xuất/ kinh doanh, doanh nghiệp có thể bị đóng mã số thuế (MST)  vì...
Xem tiếp
X