Góp ý dự thảo Luật kế toán sửa đổi


Ngày đăng: 08/10/2015

Dự thảo Luật kế toán sửa đổi bổ sung một số điều của Luật kế toán 2003 được Bộ Tài chính ban hành rộng rãi nhằm trưng cầu ý kiến của các chuyên gia và đội ngũ hành nghề kế toán, kiểm toán, tài chính…

Ngày 15/09/2015, Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn độc lập đã được Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội mời tham gia hội nghị tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật kế toán sửa đổi theo giấy mời số 137/GM-ĐĐBQH. IAC đã cử nhóm chuyên gia bao gồm: Ông Mai Thanh Hiếu – Tổng Giám đốc, Bà Lê Phương Thảo-Phó Giám đốc IAC Hồ Chí Minh và Ông Nguyễn Bá Chinh-Giám đốc IAC Hà Nội tham dự và thảo luận tại buổi lấy ý kiến.

Doan luat ke toan 15-9

Dự thảo Luật kế toán không thay thế toàn bộ Luật kế toán năm 2003 mà chỉ tập trung sửa đổi các vấn đề lớn phù hợp với xu thế hội nhập và quốc tề. Đó là các điều luật quy định về nguyên tắc kế toán; các hành vi bị nghiêm cấm; lập chứng từ kế toán; hóa đơn bán hàng; mở sổ, ghi sổ, khóa sổ kế toán; hình thức và thời hạn công khai báo cáo tài chính; kiểm tra kế toán; trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; hành nghề kế toán và hội nghề  nghiệp kế toán.

Tại hội nghị, Ông Mai Thanh Hiếu, Giám đốc Công ty Kiểm toán tư vấn độc lập IAC đề nghị bỏ quy định đăng ký hành nghề kế toán (điều 59) vì một kế toán viên, kiểm toán viên tốt nghiệp đại học thuộc các chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán … (điểm b, khoản 1 điều 58), phải trải qua một kỳ thi quốc gia để lấy chứng chỉ kế toán viên (điểm c, khoản 1, điều 58). Việc quy định người có chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên được hành nghề dịch vụ kế toán qua doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc hộ kinh doanh dịch vụ kế toán là đủ điều kiện không cần qui định thêm họ cần phải lấy giấy chứng nhận đăng ký hành nghề. Hơn nữa việc quy định các đối tượng này phải lấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán không phù hợp với chủ trương cải cách hành chính của Đảng và Chính phủ. Do đó đề nghị việc quy định về hành nghề kế toán tại Dự luật giữ nguyên tinh thần điều 55 của Luật kế toán hiện hành (2003).

Bên cạnh đó, Các đại biểu cũng đề nghị dự thảo Luật cần quy định cụ thể về chứng từ điện tử, Doanh nghiệp kế toán góp vốn thành lập doanh nghiệp kế toán khác, bổ sung chi tiết hơn các hành vi nghiêm cấm như mua bán hóa đơn, sử dụng hai hệ thống tài chính….

Thay mặt Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội, Bà Nguyễn Thị Hồng Hà, Phó Trưởng đoàn ĐBQH  đã tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp để tổng hợp trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tới.


Bài viết liên quan
Người lao động nước ngoài có cần xin giấy phép lao động tại Việt Nam không?

Người lao động nước ngoài có cần xin giấy phép lao động tại Việt Nam không?

Khi doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng người lao động nước ngoài, "giấy phép lao động" có phải là chứng...
Xem tiếp
Giá trị còn lại của TSCĐ sau dỡ bỏ có được trừ khi tính thuế TNDN?

Giá trị còn lại của TSCĐ sau dỡ bỏ có được trừ khi tính thuế TNDN?

Phần giá trị còn lại của TSCĐ sau khi phá dỡ, dỡ bỏ được hạch toán như thế nào? Phần chênh lệch này có...
Xem tiếp
Thông tư mới cởi trói cho DN về trích lập dự phòng phải thu khó đòi

Thông tư mới cởi trói cho DN về trích lập dự phòng phải thu khó đòi

Thông tư số 48/2019/TT-BTC ban hành ngày 08 tháng 08 năm 2019 hướng dẫn trích lập các Khoản dự phòng...
Xem tiếp
Các khoản đầu tư ra nước ngoài KHÔNG được trích lập dự phòng tổn thất

Các khoản đầu tư ra nước ngoài KHÔNG được trích lập dự phòng tổn thất

Theo Thông tư số 48/2019/TT-BTC ban hành ngày 08 tháng 08 năm 2019 hướng dẫn trích lập các Khoản dự phòng...
Xem tiếp
Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp...
Xem tiếp
Tỷ lệ trích các khoản theo lương năm 2019

Tỷ lệ trích các khoản theo lương năm 2019

1. Tỷ lệ các khoản trích Bảo hiểm năm 2019 cụ thể như sau: Các khoản trích theo lương Trích...
Xem tiếp
X