Cách hạch toán chi phí không hợp lý cho Doanh nghiệp


Doanh nghiệp nào cũng tồn tại chi phí không có hóa đơn, chứng từ. Các chi phí này sẽ bị loại ra khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp. Vậy xử lý các chi phí không hợp lý như thế nào mới đúng? Sau đây IAC Hà Nội sẽ hướng dẫn bạn cách hạch toán các chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN.

Đối với các chi phí không có hóa đơn hoặc không hợp lý, hợp  lệ, các kế toán thường băn khoăn không biết hạch toán như thế nào. Vì khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì phải loại các chi phí đó ra, nhưng chỉ tiêu lợi nhuận kế toán từ hoạt động sản xuất kinh doanh của tờ khai Quyết toán thuế TNDN 03/TNDN lại lấy số liệu từ báo cáo kết quả kinh doanh trong kỳ.

Nếu căn cứ theo số này, thì khi tính thuế lại không đúng. Vì vậy, các kế toán thường bỏ hẳn chi phí này ra khỏi sổ sách “cho nó chuẩn”.

Nếu như các bạn làm như vậy, thì sẽ không phản ánh đúng chi phí của doanh nghiệp – điều mà nhà quản lý hết sức quan tâm và số dư tiền mặt tồn quỹ tăng cao, không đúng với thực tế. Hơn nữa, đối với các khoản thanh toán qua ngân hàng thì làm sao bỏ được?

Trước tiên, các bạn nên hiểu rằng, chi phí không được trừ dưới góc độ thuế, nhưng vẫn là chi phí kế toán của Doanh nghiệp. Nghiệp vụ hạch toán tuân theo chuẩn mực và chế độ kế toán chứ không phải tuân theo pháp luật về thuế.

⇒ Hạch toán thì bạn cứ hạch toán, còn tính thuế thì cứ tính thuế.

– Hạch toán:

+ Bạn vẫn hạch toán các khoản chi phí không có hóa đơn, chứng từ như bình thường. Một số bạn sẽ hạch toán vào 811 mà không phân loại theo nội dung nghiệp vụ là sai bản chất.

+ Nhằm dễ tổng hợp các bạn nên ký hiệu khi diễn giải như Không có hóa đơn, hoặc tạo thêm các tài khoản con để hạch toán các chi phí này.

– Tính thuế TNDN:

+ Sau khi kết chuyển lãi lỗ, bạn có được kết quả lãi lỗ trước thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Bạn điền số liệu này vào chỉ tiêu [A1] tờ khai quyết toán 03/TDND;

+ Tổng hợp tất cả chi phí không hợp lý, hợp lệ ở trên và điền vào chỉ tiêu [B4];

→ Thu nhập chịu thuế [B12] = [A1] + [B4];

⇒ Thuế TNDN phải nộp = [B12] x Thuế suất.

Xem hướng dẫn kê khai tờ khai quyết toán thuế TNDN.

+ Kể cả Doanh nghiệp bạn bị lỗ bạn vẫn phải điền vào chỉ tiêu [B4] 

→ Có Doanh nghiệp lỗ kế toán nhưng lãi thuế (phải nộp thuế TNDN).

→ Các Doanh nghiệp vẫn lỗ thuế thì đây là số lỗ làm căn cứ chuyển lỗ sang kỳ sau.

Xin vui lòng liên hệ hotline 0953.66.1111 để IAC tư vấn giúp bạn nếu còn vướng mắc.

Bạn có thể tham khảo thêm một số dịch vụ tại IAC:

 Nguồn: http://iachanoi.com/


Bài viết liên quan
KINH NGHIỆM điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế của những năm có sai sót

KINH NGHIỆM điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế của những năm có sai sót

Các doanh nghiệp thường phát sinh các khoản thuế phải nộp như thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN. Sau khi...
Xem tiếp
Sửa đổi nhiều chính sách về thuế GTGT, thuế TNDN và thuế TNCN

Sửa đổi nhiều chính sách về thuế GTGT, thuế TNDN và thuế TNCN

Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số chính sách liên quan...
Xem tiếp
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn và các ưu đãi khác dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn và các ưu đãi khác dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, các doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng thuế  suất thuế thu nhập doanh nghiệp...
Xem tiếp
Tháng 9/2017 – Tháng Cập nhật văn bản thuế mới nhất

Tháng 9/2017 – Tháng Cập nhật văn bản thuế mới nhất

Công văn mới nhất hướng dẫn về thuế trong từng trường hợp cụ thể. Việc cập nhật kịp thời các văn bản thuế...
Xem tiếp
Kế toán thuế – làm sao tháo gỡ gánh nặng thuế cho doanh nghiệp?

Kế toán thuế – làm sao tháo gỡ gánh nặng thuế cho doanh nghiệp?

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói uy tín chuyên nghiệp giá rẻ với đội ngũ tư vấn viên năng lực quốc tế, là...
Xem tiếp
Một số lưu ý về chi phí để xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Một số lưu ý về chi phí để xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Nội dung chi tiết về các khoản chi phí để xác định thu nhập chịu thuế TNDN được quy định tại Điều 6 Thông...
Xem tiếp
X