Cách hạch toán chi phí không hợp lý cho Doanh nghiệp


Ngày đăng: 28/08/2015

Doanh nghiệp nào cũng tồn tại chi phí không có hóa đơn, chứng từ. Các chi phí này sẽ bị loại ra khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp. Vậy xử lý các chi phí không hợp lý như thế nào mới đúng? Sau đây IAC Hà Nội sẽ hướng dẫn bạn cách hạch toán các chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN.

Đối với các chi phí không có hóa đơn hoặc không hợp lý, hợp  lệ, các kế toán thường băn khoăn không biết hạch toán như thế nào. Vì khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì phải loại các chi phí đó ra, nhưng chỉ tiêu lợi nhuận kế toán từ hoạt động sản xuất kinh doanh của tờ khai Quyết toán thuế TNDN 03/TNDN lại lấy số liệu từ báo cáo kết quả kinh doanh trong kỳ.

Nếu căn cứ theo số này, thì khi tính thuế lại không đúng. Vì vậy, các kế toán thường bỏ hẳn chi phí này ra khỏi sổ sách “cho nó chuẩn”.

Nếu như các bạn làm như vậy, thì sẽ không phản ánh đúng chi phí của doanh nghiệp – điều mà nhà quản lý hết sức quan tâm và số dư tiền mặt tồn quỹ tăng cao, không đúng với thực tế. Hơn nữa, đối với các khoản thanh toán qua ngân hàng thì làm sao bỏ được?

Trước tiên, các bạn nên hiểu rằng, chi phí không được trừ dưới góc độ thuế, nhưng vẫn là chi phí kế toán của Doanh nghiệp. Nghiệp vụ hạch toán tuân theo chuẩn mực và chế độ kế toán chứ không phải tuân theo pháp luật về thuế.

⇒ Hạch toán thì bạn cứ hạch toán, còn tính thuế thì cứ tính thuế.

– Hạch toán:

+ Bạn vẫn hạch toán các khoản chi phí không có hóa đơn, chứng từ như bình thường. Một số bạn sẽ hạch toán vào 811 mà không phân loại theo nội dung nghiệp vụ là sai bản chất.

+ Nhằm dễ tổng hợp các bạn nên ký hiệu khi diễn giải như Không có hóa đơn, hoặc tạo thêm các tài khoản con để hạch toán các chi phí này.

– Tính thuế TNDN:

+ Sau khi kết chuyển lãi lỗ, bạn có được kết quả lãi lỗ trước thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Bạn điền số liệu này vào chỉ tiêu [A1] tờ khai quyết toán 03/TDND;

+ Tổng hợp tất cả chi phí không hợp lý, hợp lệ ở trên và điền vào chỉ tiêu [B4];

→ Thu nhập chịu thuế [B12] = [A1] + [B4];

⇒ Thuế TNDN phải nộp = [B12] x Thuế suất.

Xem hướng dẫn kê khai tờ khai quyết toán thuế TNDN.

+ Kể cả Doanh nghiệp bạn bị lỗ bạn vẫn phải điền vào chỉ tiêu [B4] 

→ Có Doanh nghiệp lỗ kế toán nhưng lãi thuế (phải nộp thuế TNDN).

→ Các Doanh nghiệp vẫn lỗ thuế thì đây là số lỗ làm căn cứ chuyển lỗ sang kỳ sau.

Xin vui lòng liên hệ hotline 0953.66.1111 để IAC tư vấn giúp bạn nếu còn vướng mắc.

Bạn có thể tham khảo thêm một số dịch vụ tại IAC:

 Nguồn: http://iachanoi.com/


Bài viết liên quan
Một số chỉ tiêu điều chỉnh lợi nhuận trên tờ khai Quyết toán thuế TNDN

Một số chỉ tiêu điều chỉnh lợi nhuận trên tờ khai Quyết toán thuế TNDN

Việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo chuẩn mực kế toán và theo luật thuế hiện hành có...
Xem tiếp
Tính thuế TNCN khi mua bảo hiểm sức khỏe cho người lao động

Tính thuế TNCN khi mua bảo hiểm sức khỏe cho người lao động

Một trong những khía cạnh doanh nghiệp cân nhắc khi có ý định mua bảo hiểm tự nguyện cho người lao động...
Xem tiếp
Hồ sơ Quyết toán THUẾ TNDN 2018 chi tiết từ A đến Z.

Hồ sơ Quyết toán THUẾ TNDN 2018 chi tiết từ A đến Z.

Trong 3 tháng đầu năm 2019, doanh nghiệp cần phải làm thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)...
Xem tiếp
Cách tính trợ cấp thôi việc và ảnh hưởng đến thuế TNCN, TNDN

Cách tính trợ cấp thôi việc và ảnh hưởng đến thuế TNCN, TNDN

Trợ cấp thôi việc, mất việc đều được hiểu là một khoản tiền mà người sử dụng lao động phải trả cho người...
Xem tiếp
Cách hạch toán truy thu thuế, phạt chậm nộp khi bị thanh tra

Cách hạch toán truy thu thuế, phạt chậm nộp khi bị thanh tra

Doanh nghiệp đang trăn trở khi nhận thông tin bị thanh tra thuế kiểm tra, các khoản thuế truy thu, phạt...
Xem tiếp
Tính thuế TNCN, TNDN cho khoản chi phí đào tạo nhân viên

Tính thuế TNCN, TNDN cho khoản chi phí đào tạo nhân viên

Hiện nay, các Công ty thường có chính sách khuyến khích nhân viên đi cập nhật kiến thức, đào tạo kỹ năng...
Xem tiếp
X