Cách hạch toán chi phí không hợp lý cho Doanh nghiệp


Ngày đăng: 28/08/2015

Doanh nghiệp nào cũng tồn tại chi phí không có hóa đơn, chứng từ. Các chi phí này sẽ bị loại ra khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp. Vậy xử lý các chi phí không hợp lý như thế nào mới đúng? Sau đây IAC Hà Nội sẽ hướng dẫn bạn cách hạch toán các chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN.

Đối với các chi phí không có hóa đơn hoặc không hợp lý, hợp  lệ, các kế toán thường băn khoăn không biết hạch toán như thế nào. Vì khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì phải loại các chi phí đó ra, nhưng chỉ tiêu lợi nhuận kế toán từ hoạt động sản xuất kinh doanh của tờ khai Quyết toán thuế TNDN 03/TNDN lại lấy số liệu từ báo cáo kết quả kinh doanh trong kỳ.

Nếu căn cứ theo số này, thì khi tính thuế lại không đúng. Vì vậy, các kế toán thường bỏ hẳn chi phí này ra khỏi sổ sách “cho nó chuẩn”.

Nếu như các bạn làm như vậy, thì sẽ không phản ánh đúng chi phí của doanh nghiệp – điều mà nhà quản lý hết sức quan tâm và số dư tiền mặt tồn quỹ tăng cao, không đúng với thực tế. Hơn nữa, đối với các khoản thanh toán qua ngân hàng thì làm sao bỏ được?

Trước tiên, các bạn nên hiểu rằng, chi phí không được trừ dưới góc độ thuế, nhưng vẫn là chi phí kế toán của Doanh nghiệp. Nghiệp vụ hạch toán tuân theo chuẩn mực và chế độ kế toán chứ không phải tuân theo pháp luật về thuế.

⇒ Hạch toán thì bạn cứ hạch toán, còn tính thuế thì cứ tính thuế.

– Hạch toán:

+ Bạn vẫn hạch toán các khoản chi phí không có hóa đơn, chứng từ như bình thường. Một số bạn sẽ hạch toán vào 811 mà không phân loại theo nội dung nghiệp vụ là sai bản chất.

+ Nhằm dễ tổng hợp các bạn nên ký hiệu khi diễn giải như Không có hóa đơn, hoặc tạo thêm các tài khoản con để hạch toán các chi phí này.

– Tính thuế TNDN:

+ Sau khi kết chuyển lãi lỗ, bạn có được kết quả lãi lỗ trước thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Bạn điền số liệu này vào chỉ tiêu [A1] tờ khai quyết toán 03/TDND;

+ Tổng hợp tất cả chi phí không hợp lý, hợp lệ ở trên và điền vào chỉ tiêu [B4];

→ Thu nhập chịu thuế [B12] = [A1] + [B4];

⇒ Thuế TNDN phải nộp = [B12] x Thuế suất.

Xem hướng dẫn kê khai tờ khai quyết toán thuế TNDN.

+ Kể cả Doanh nghiệp bạn bị lỗ bạn vẫn phải điền vào chỉ tiêu [B4] 

→ Có Doanh nghiệp lỗ kế toán nhưng lãi thuế (phải nộp thuế TNDN).

→ Các Doanh nghiệp vẫn lỗ thuế thì đây là số lỗ làm căn cứ chuyển lỗ sang kỳ sau.

Xin vui lòng liên hệ hotline 0953.66.1111 để IAC tư vấn giúp bạn nếu còn vướng mắc.

Bạn có thể tham khảo thêm một số dịch vụ tại IAC:

 Nguồn: http://iachanoi.com/


Bài viết liên quan
Thuế TNDN, thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn góp

Thuế TNDN, thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn góp

Hoạt động chuyển nhượng vốn là hoạt động mua bán quyền sở hữu của các tổ chức, cá nhân trong một pháp...
Xem tiếp
Tính thuế TNCN, TNDN cho khoản chi phí đào tạo nhân viên

Tính thuế TNCN, TNDN cho khoản chi phí đào tạo nhân viên

Hiện nay, các Công ty thường có chính sách khuyến khích nhân viên đi cập nhật kiến thức, đào tạo kỹ năng...
Xem tiếp
Mua nhà cho chuyên gia nước ngoài và quy định về thuế GTGT, TNDN và TNCN?

Mua nhà cho chuyên gia nước ngoài và quy định về thuế GTGT, TNDN và TNCN?

Hiện nay, DN nước ngoài đang đầu tư mạnh vào Việt Nam, số lượng các chuyên gia người nước ngoài sang...
Xem tiếp
Kỳ tính thuế TNCN không được chuyển đổi theo năm tài chính

Kỳ tính thuế TNCN không được chuyển đổi theo năm tài chính

Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng được quy định cụ thể tại khoản 1a, điều...
Xem tiếp
Khoản bảo hiểm doanh nghiệp tài trợ có được khấu trừ khi tính thuế TNDN, TNCN không?

Khoản bảo hiểm doanh nghiệp tài trợ có được khấu trừ khi tính thuế TNDN, TNCN không?

Nhiều doanh nghiệp để xây dựng một chiến lược duy trì nhân sự hiệu quả khi mà đời sống xã hội ngày càng...
Xem tiếp
KINH NGHIỆM điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế của những năm có sai sót

KINH NGHIỆM điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế của những năm có sai sót

Các doanh nghiệp thường phát sinh các khoản thuế phải nộp như thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN. Sau khi...
Xem tiếp
X