Hàng nhập khẩu trả chậm có được khấu trừ ngay toàn bộ số thuế GTGT?


Ngày đăng: 09/06/2016

Công văn số 3741/CT-TTHT ngày 25/4/2016 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế (2 trang)

Theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC, trường hợp Công ty có nhập khẩu tài sản cố định theo phương thức trả chậm (chia thành nhiều kỳ thanh toán trong nhiều năm), đã nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu thì căn cứ vào hợp đồng mua bán, tờ khai hải quan, chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu và chứng từ thanh toán qua ngân hàng của các kỳ đã thanh toán, Công ty được kê khai khấu trừ toàn bộ số thuế GTGT đầu vào đã nộp ở khâu nhập khẩu

Trường hợp Công ty thuộc đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 thì được nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

cong-van-3741-cthcm

cong-van-3741-cthcm

CÔNG VĂN SỐ 3741- 25042016-CTHCM

 


 

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Độc lập – IAC

Hotline: 093 566 1111

Tel: (+84) 4 6651 3639

Email: chinh.nb@auditiac.com

IAC Chi nhánh Hà Nội: Tầng 5, số 23, Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội


Bài viết liên quan
Quyết định 888/QĐ-BHXH

Quyết định 888/QĐ-BHXH

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:...
Xem tiếp
Văn bản dự thảo: Công văn số 7021/BTC-PC ngày 14/06/2018 của Bộ Tài chính

Văn bản dự thảo: Công văn số 7021/BTC-PC ngày 14/06/2018 của Bộ Tài chính

Công văn số 7021/BTC-PC ngày 14/06/2018 của Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định...
Xem tiếp
Công văn số 724/TCT-CS ngày 02/03/2018 của Tổng cục Thuế về thuế nhà thầu nước ngoài

Công văn số 724/TCT-CS ngày 02/03/2018 của Tổng cục Thuế về thuế nhà thầu nước ngoài

Công văn 724/TCT - CS được ban hành ngày 02/03/2018 của Tổng cục thuế trả lời về việc kê khai, nộp thuế...
Xem tiếp
NGHỊ ĐỊNH 174/2016/ND-CP

NGHỊ ĐỊNH 174/2016/ND-CP

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:...
Xem tiếp
Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:...
Xem tiếp
Triển khai mở rộng Hệ thống dịch vụ thuế điện tử tại 15 tỉnh

Triển khai mở rộng Hệ thống dịch vụ thuế điện tử tại 15 tỉnh

Tổng cục Thuế vừa có Công văn số 1314/TCT-CNTT thông báo Kế hoạch triển khai mở rộng Hệ thống Dịch vụ...
Xem tiếp
X