Hàng nhập khẩu trả chậm có được khấu trừ ngay toàn bộ số thuế GTGT?


Công văn số 3741/CT-TTHT ngày 25/4/2016 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế (2 trang)

Theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC, trường hợp Công ty có nhập khẩu tài sản cố định theo phương thức trả chậm (chia thành nhiều kỳ thanh toán trong nhiều năm), đã nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu thì căn cứ vào hợp đồng mua bán, tờ khai hải quan, chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu và chứng từ thanh toán qua ngân hàng của các kỳ đã thanh toán, Công ty được kê khai khấu trừ toàn bộ số thuế GTGT đầu vào đã nộp ở khâu nhập khẩu

Trường hợp Công ty thuộc đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 thì được nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

cong-van-3741-cthcm

cong-van-3741-cthcm

CÔNG VĂN SỐ 3741- 25042016-CTHCM

 


 

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Độc lập – IAC

Hotline: 093 566 1111

Tel: (+84) 4 6651 3639

Email: chinh.nb@auditiac.com

IAC Chi nhánh Hà Nội: Tầng 5, số 23, Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội


Bài viết liên quan
Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:...
Xem tiếp
Triển khai mở rộng Hệ thống dịch vụ thuế điện tử tại 15 tỉnh

Triển khai mở rộng Hệ thống dịch vụ thuế điện tử tại 15 tỉnh

Tổng cục Thuế vừa có Công văn số 1314/TCT-CNTT thông báo Kế hoạch triển khai mở rộng Hệ thống Dịch vụ...
Xem tiếp
TỔNG HỢP: Chính sách có hiệu lực từ 1/5/2018

TỔNG HỢP: Chính sách có hiệu lực từ 1/5/2018

1. Phạt DN bảo hiểm 100 triệu đồng nếu ép mua bảo hiểm nhân thọ Nghị định 48/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị...
Xem tiếp
KINH NGHIỆM điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế của những năm có sai sót

KINH NGHIỆM điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế của những năm có sai sót

Các doanh nghiệp thường phát sinh các khoản thuế phải nộp như thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN. Sau khi...
Xem tiếp
Sửa đổi nhiều chính sách về thuế GTGT, thuế TNDN và thuế TNCN

Sửa đổi nhiều chính sách về thuế GTGT, thuế TNDN và thuế TNCN

Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số chính sách liên quan...
Xem tiếp
Doanh nghiệp khai thuế GTGT vãng lai trong trường hợp nào?

Doanh nghiệp khai thuế GTGT vãng lai trong trường hợp nào?

Bạn hiểu như thế nào về Thuế vãng lai? Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng...
Xem tiếp
X