Hướng dẫn cách làm tờ khai quyết toán thuế TNCN 2015 mới nhất


Ngày đăng: 25/11/2015

Cách lập  tờ khai quyết toán thuế TNCN 2015 mới nhất từ tiền lương tiền công theo mẫu số 05KK-TNCN

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập gồm 2 phần:

 • Tờ khai quyết toán thuế TNCN (05KK-TNCN)
 • Phụ lục tờ khai quyết toán thuế TNCN (05-1BK-TNCN, 05-1BK-TNCN,05-1BK-TNCN)

Sau đây sẽ là cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 2015 mới nhất:

Bạn đăng nhập vào màn hình HTKK –>  chọn kỳ tính thuế –> chọn Quyết toán thuế TNCN –>Chọn  05/KK-TNCN

Lưu ý: Phần mềm HTKK mới nhất hiện nay là HTKK3.3.4

 1. Tờ khai quyết toán thuế TNCN (05KK-TNCN)

Các thông tin của tờ khai có sẵn từ dữ liệu ban đầu khai báo ( Tên công ty, địa chỉ,MST …) Đối với kỳ quyết toán mà không tròn năm, bạn cần tích vào ô “ Quyết toán không tròn năm” và giải thích lý do.

Chú ý: Khi công ty bạn thay đổi thông tin thuế: tên, địa chỉ… đã đăng ký thì bạn cần cập nhật để khớp với thông tin trên hệ thống của cơ quan thuế

Khi làm tờ khai quyết toán thuế TNCN bạn hoàn thiện số liệu ở bảng kê, số liệu sẽ được cập nhật lên tờ khai.

Màn hình của tờ  khai sẽ hiển thị như sau:

PIC-151102-1S

 1. Phụ lục số 05-1BK-TNCN

Phụ lục này áp dụng đối vơi các cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công và ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên

Hiển thị phụ lục số 05-1BK-TNCN hiển thị như sau:

PIC-151102-2S

Các chỉ tiêu bạn điền như sau:

 • Chỉ tiêu số [07],[08], [09]: Bạn hoàn thiện thông tin của từng cá nhân. Nếu cá nhân nào đủ điều kiện và ủy quyền quyết toán cho công ty quyết toán thay thì bạn tích vào ô “Cá nhân ủy quyền quyết toán”
 • Chi tiêu số[11]- Tổng số: Là tổng số thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công đã trả trong kỳ cho cá nhân bao gồm cả tiền lương tiền công làm việc trong khu kinh tế và theo hiệp định tránh đánh thuế 2 lần.

Thu nhập chịu thuế= Tổng thu nhập- Thu nhập miễn thuế

Trong đó:

Tổng thu nhập: là tổng thu nhập mang tính chất tiền lương tiền công và các khoản thu nhập khác mang tinh chất tiền lương tiền công mà  người sử dụng lao động trả cho cá nhân.

Thu nhập miễn thuế: tiền ăn ca dưới 680.000, tiền làm thêm giờ cao hơn so  với thực tế…

Các bạn tham khả: Các khoản thu nhập miễn thuế TNCN tại đây

 • Chỉ tiêu số [12]- Làm việc trong KKT: là tổng thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công làm việc trong khu kinh tế
 • Chỉ tiêu số [13]- Theo hiệp định: Tổng thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công làm việc trong khu vực, đối tượng áp dụng theo hiệp định tránh đánh thuế 2 lần. Đây là căn cứ xét giảm miễn thuế.
 • Chỉ tiêu số [14]- Tổng số tiền giảm trừ gia cảnh: là tổng các khoản giảm trừ cho bản thân người nộp thuế và các khoản giảm trừ cho người phụ thuộc

Giảm trừ bản thân:9000.000/tháng

Giảm trừ người phụ thuộc: 3.600.000/tháng

 • Chỉ tiêu số [15]- Từ thiện, nhân đạo, khuyến học: Là các khoản chi đóng góp vào các tổ chức, quỹ hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học, không nhằm mục đích lợi nhuận (nếu có).
 • Chỉ tiêu số [16]- Bảo hiểm được trừ: Là các khoản đóng góp bảo hiểm gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc
 • Chỉ tiêu số [17]- Quỹ hưu trí tự nguyện được trừ: Là tổng các khoản đóng góp vào Quỹ hưu trí tự nguyện theo thực tế phát sinh nhưng tối đa không quá 01 triệu đồng/tháng, kể cả trường hợp đóng góp vào nhiều quỹ
 • Chỉ tiêu số [18]- Thu nhập tính thuế: Chỉ tiêu này phần mềm sẽ tự động cập nhật
 • Chỉ tiêu số [19]- Số thuế TNCN đã khấu trừ: Là số thuế TNCN mà doanh nghiệp đã khấu trừ của cá nhân

Lưu ý: Chỉ tiêu bạn phải điển tổng số thuế TNCN đã khấu trừ của cả nhân trên tổng thu nhập của cả năm bao gồm cả các thu nhập khác mà hàng tháng chưa tính.

Ví dụ: Hàng tháng cá nhân đã khấu trừ 300.000 trên tiền lương tiền côngà 12 tháng tổng số thuế đã khấu trừ là 3.600.000. Cuối năm tổng hợp thu nhập, số thuế phải khấu trừ là 4.000.000 thì bạn phải điền 4.000.0000 vào chỉ tiêu số [19].

 • Chỉ tiêu số [20]- Số thuế TNCN được giảm do làm việc trong KKT: Số thuế được giảm do làm việc trong KKT

.           Cụ thể:

           Chỉ tiêu [20] = ([18] x thuế suất biểu thuế lũy tiến) x {[12]/([11] – [13])} x 50%.

 • Chỉ tiêu số [21]-Tổng số thuế phải nộp

Là tổng số thuế phải nộp của cá nhân uỷ quyền quyết toán thay

Chỉ tiêu [21]=([18] x thuế suất biểu thuế lũy tiến) – [20]

 • Chỉ tiêu số [22], [23]: Chỉ tiêu này phần mềm tự động cập nhật.
 1. Phụ lục số 05-2BK-TNCN

Phụ lục này kê khai dành có cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công không có hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng  và cá nhân không cư trú

Hiển thị của bảng kê 05-2BK-TNCN như sau:

PIC-151102-3S

 • Chỉ tiêu số[07], [08], [09] bạn điền các thông tin của người lao động

Nếu là cá nhân không cư trú bạn tích vào ô “ Cá nhân không cư trú”

 • Chỉ tiêu số [11] – Tổng số: Tổng các khoản thu nhâp chịu thuế trả cho cá nhân
 • Chỉ tiêu số [12]- Làm việc tại KKT: Là các khoản thu nhập chịu thuế mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập trả cho cá nhân do làm việc tại khu kinh tế trong kỳ không bao gồm thu nhập miến giảm theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 • Chỉ tiêu số [13]- Theo hiệp định: Tổng thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công làm việc trong khu vực, đối tượng áp dụng theo hiệp định tránh đánh thuế 2 lần. Đây là căn cứ xét giảm miễn thuế
 • Chỉ tiêu số [14]- Số thuế TNCN đã khấu trừ: Là số thuế TNCN mà doanh nghiệp đã khấu trừ của cá nhân
 • Chỉ tiêu số [15]- Số thuế được giảm do làm việc tại KKT: Số thuế được giảm bằng 50% số thuế phải nộp của thu nhập chịu thuế cá nhân nhận được do làm việc tại khu kinh tế
 1. Phụ lục số 05-3BK-TNCN

Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Bảng kê này bạn điền thông tin của cá nhân như trên tờ khai đăng ký người phụ thuộc.

Mã số thuế : Bạn cập nhật mã số thuế được cấp và điền vào đây.

Thời hạn nộp tờ khai quyết toán là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Trong quá trình làm, nếu bạn có vướng mắc vui lòng liên hệ tới trung tâm theo số điện thoại 093 566 1111 hoặc skype: xuannguyen2609 để được tư vấn.


Bài viết liên quan
Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2018

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2018

Chính sách thuế TNCN năm 2018 không có thay đổi so với năm 2017 nên việc quyết toán thuế TNCN năm...
Xem tiếp
Hướng dẫn cách xin cấp và báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Hướng dẫn cách xin cấp và báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Doanh nghiệp phải cấp “biên lai khấu trừ thuế TNCN” theo yêu cầu của người lao động không uỷ quyền quyết...
Xem tiếp
Cách tính trợ cấp thôi việc và ảnh hưởng đến thuế TNCN, TNDN

Cách tính trợ cấp thôi việc và ảnh hưởng đến thuế TNCN, TNDN

Trợ cấp thôi việc, mất việc đều được hiểu là một khoản tiền mà người sử dụng lao động phải trả cho người...
Xem tiếp
Hướng dẫn cách mua và báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Hướng dẫn cách mua và báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Doanh nghiệp phải cấp “biên lai khấu trừ thuế TNCN” theo yêu cầu của người lao động không uỷ quyền quyết...
Xem tiếp
Tính thuế TNCN, TNDN cho khoản chi phí đào tạo nhân viên

Tính thuế TNCN, TNDN cho khoản chi phí đào tạo nhân viên

Hiện nay, các Công ty thường có chính sách khuyến khích nhân viên đi cập nhật kiến thức, đào tạo kỹ năng...
Xem tiếp
Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký mã số thuế TNCN

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký mã số thuế TNCN

Người lao động khi thay đổi thông tin đăng ký trên mã số thuế thu nhập cá nhân như: thay đổi số chứng...
Xem tiếp
X