Hướng dẫn cách lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 mới nhất


Ngày đăng: 20/11/2015

Trong bài viết này Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Độc lập- Chi nhánh HN (IACHN) sẽ hướng dẫn cách lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 mới nhất. Bảng cân đối kế toán phán ánh tổng quát toàn bộ giá trị hiện có có nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Bảng cân đối kế toán được lập trên những số liệu kinh doanh thực tế. Căn cứ bảng cân đối kế toán có thể  nhận xét đánh giá khái quát tình hình doanh nghiệp.  Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán mới có những thay đổi gì về cách lập  bảng cân đối kế toán. 

Lưu ý: Bảng cân đối kế toán  là báo cáo tài chính mang tính chất THỜI ĐIỂM

 • Nguyên tắc lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 mới nhất
 • Tài sản và nợ phải trả phải được trình bày riêng biệt thành ngắn hạn và dài hạn
 • Các chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày trên bảng cân đối kế toán
 • Khi lập Bảng cân đối kế toán tổng hợp giữa các đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới trực thuộc không có tư cách pháp nhân, đơn vị cấp trên phải thực hiện loại trừ tất cả số dư của các khoản mục phát sinh từ các giao dịch nội bộ, như các khoản phải thu, phải trả, cho vay nội bộ…. giữa đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới, giữa các đơn vị cấp dưới với nhau.
 • Cơ sở lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 mới nhất
 • Sổ kế toán tổng hợp
 • Số kế toán chi tiết
 • Bảng cân đối toán các năm trước: Số dư đầu kỳ
 • Cách lập  bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 mới nhất

Để người đọc hình dung một cách dễ nhất của bảng cân đối kế toán, và cách lập bảng cân đối kế toán, bài viết này sẽ được trình bày theo mẫu bảng cân đối kế toán

Giả định: Doanh nghiệp hoạt động liên tục

Biểu mẫu áp dụng: B01-DN

Phương trình kế toán áp dụng:

TỔNG TÀI SẢN= TỔNG NGUỒN VỐN

Cách lập các chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán như bảng sau:

Các bạn vui lòng download tại đây

Để hiểu rõ hơn phần ghi chú (*), chúng tôi minh họa bằng ví dụ sau:

Tại 31/12/2015, công ty có số liệu đầu tư ngắn hạn như sau:

 • Tiền gửi có kỳ hạn 3 tháng kể từ ngày 30/11/2015 tại Ngân hàng Việt Combank : 200 triệu–> Thời hạn gốc là 3 tháng, ngày đáo hạn là 30 30/02/2016à thời hạn còn lại là 2 tháng–> trình bày trên bảng cân đối thuộc khoản mục: Các khoản tương đương tiền ( mã số 112)
 • Cho công ty ABC vay kỳ hạn 10 tháng kế từ ngày 01/10/2015: 500 triệu–> thời hạn gốc 10 tháng, ngày đáo hạn là 01/08/2016–> thời hạn còn lại 8 thángà trình bày trên bảng cân đối kế toán vào khoản mục: Đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn ( mã số 123) thuộc đầu tư ngắn hạn
 • Trái phiếu kỳ hạn 2 năm kể từ ngày 01/08/2015à ngày đáo hạn là 01/08/2017à thời hạn còn lại là 20 tháng–> trình bày trên bảng cân đối kế toán vào khoản mục: Đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn ( mã số 255) thuộc khoản đầu tư dài hạn.

Trong quá trình lập bảng cân đối kế toán còn những vướng mắc, khó khăn các bạn có thể liên hệ để được  tư vấn cũng như sử dụng các dịch vụ của công ty theo số hotline: 0935661111 hoặc skype: xuannguyen2609

Các ban có thể tham khảo thêm cách lập báo cáo kết quả kinh doanh


Bài viết liên quan
Miễn đăng ký thang bảng lương với doanh nghiệp dưới 10 lao động

Miễn đăng ký thang bảng lương với doanh nghiệp dưới 10 lao động

Nghị định số 121/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị...
Xem tiếp
Lao động nữ nghỉ hưu từ 2018 sẽ được cộng thêm lương hưu

Lao động nữ nghỉ hưu từ 2018 sẽ được cộng thêm lương hưu

  Cách tính lương hưu theo Luật BHXH 2014 có sự bất lợi giữa nam và nữ, do vậy, từ năm 2018...
Xem tiếp
Nguyên nhân doanh nghiệp bị đóng MST thuế và hướng dẫn khắc phục

Nguyên nhân doanh nghiệp bị đóng MST thuế và hướng dẫn khắc phục

Trong quá trình hoạt động sản xuất/ kinh doanh, doanh nghiệp có thể bị đóng mã số thuế (MST)  vì...
Xem tiếp
Cách hạch toán hoá đơn điều chỉnh doanh thu đúng nhất

Cách hạch toán hoá đơn điều chỉnh doanh thu đúng nhất

Khi phát hiện hóa đơn có sai sót đơn giá, số lượng, thành tiền… làm tăng hoặc giảm doanh thu và thuế...
Xem tiếp
6 việc Kế toán phải làm trong tháng 9/2018

6 việc Kế toán phải làm trong tháng 9/2018

Tháng 9 sắp hết rồi, hoạt động kế toán của doanh nghiệp bạn đã hoàn tất 6 công việc bắt buộc sau chưa?...
Xem tiếp
Thủ tục khai báo tăng/giảm tham gia BHXH, BHYT

Thủ tục khai báo tăng/giảm tham gia BHXH, BHYT

Việc đóng bảo hiểm bắt buộc cho người lao động là một trong số rất nhiều quyền lợi của người lao động...
Xem tiếp
X