Hướng dẫn cách lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 mới nhất


Trong bài viết này Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Độc lập- Chi nhánh HN (IACHN) sẽ hướng dẫn cách lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 mới nhất. Bảng cân đối kế toán phán ánh tổng quát toàn bộ giá trị hiện có có nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Bảng cân đối kế toán được lập trên những số liệu kinh doanh thực tế. Căn cứ bảng cân đối kế toán có thể  nhận xét đánh giá khái quát tình hình doanh nghiệp.  Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán mới có những thay đổi gì về cách lập  bảng cân đối kế toán. 

Lưu ý: Bảng cân đối kế toán  là báo cáo tài chính mang tính chất THỜI ĐIỂM

 • Nguyên tắc lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 mới nhất
 • Tài sản và nợ phải trả phải được trình bày riêng biệt thành ngắn hạn và dài hạn
 • Các chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày trên bảng cân đối kế toán
 • Khi lập Bảng cân đối kế toán tổng hợp giữa các đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới trực thuộc không có tư cách pháp nhân, đơn vị cấp trên phải thực hiện loại trừ tất cả số dư của các khoản mục phát sinh từ các giao dịch nội bộ, như các khoản phải thu, phải trả, cho vay nội bộ…. giữa đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới, giữa các đơn vị cấp dưới với nhau.
 • Cơ sở lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 mới nhất
 • Sổ kế toán tổng hợp
 • Số kế toán chi tiết
 • Bảng cân đối toán các năm trước: Số dư đầu kỳ
 • Cách lập  bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 mới nhất

Để người đọc hình dung một cách dễ nhất của bảng cân đối kế toán, và cách lập bảng cân đối kế toán, bài viết này sẽ được trình bày theo mẫu bảng cân đối kế toán

Giả định: Doanh nghiệp hoạt động liên tục

Biểu mẫu áp dụng: B01-DN

Phương trình kế toán áp dụng:

TỔNG TÀI SẢN= TỔNG NGUỒN VỐN

Cách lập các chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán như bảng sau:

Các bạn vui lòng download tại đây

Để hiểu rõ hơn phần ghi chú (*), chúng tôi minh họa bằng ví dụ sau:

Tại 31/12/2015, công ty có số liệu đầu tư ngắn hạn như sau:

 • Tiền gửi có kỳ hạn 3 tháng kể từ ngày 30/11/2015 tại Ngân hàng Việt Combank : 200 triệu–> Thời hạn gốc là 3 tháng, ngày đáo hạn là 30 30/02/2016à thời hạn còn lại là 2 tháng–> trình bày trên bảng cân đối thuộc khoản mục: Các khoản tương đương tiền ( mã số 112)
 • Cho công ty ABC vay kỳ hạn 10 tháng kế từ ngày 01/10/2015: 500 triệu–> thời hạn gốc 10 tháng, ngày đáo hạn là 01/08/2016–> thời hạn còn lại 8 thángà trình bày trên bảng cân đối kế toán vào khoản mục: Đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn ( mã số 123) thuộc đầu tư ngắn hạn
 • Trái phiếu kỳ hạn 2 năm kể từ ngày 01/08/2015à ngày đáo hạn là 01/08/2017à thời hạn còn lại là 20 tháng–> trình bày trên bảng cân đối kế toán vào khoản mục: Đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn ( mã số 255) thuộc khoản đầu tư dài hạn.

Trong quá trình lập bảng cân đối kế toán còn những vướng mắc, khó khăn các bạn có thể liên hệ để được  tư vấn cũng như sử dụng các dịch vụ của công ty theo số hotline: 0935661111 hoặc skype: xuannguyen2609

Các ban có thể tham khảo thêm cách lập báo cáo kết quả kinh doanh


Bài viết liên quan
Giải đáp thắc mắc về doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Giải đáp thắc mắc về doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Bạn đọc hỏi: 1. Nghị định số 20/2017 của Chính phủ qui định về quản lý thuế đối với DN có giao dịch...
Xem tiếp
Hướng dẫn đóng và hưởng bảo hiểm TNLĐ-BNN

Hướng dẫn đóng và hưởng bảo hiểm TNLĐ-BNN

Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/9/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về quy định và hướng...
Xem tiếp
Cách hợp lý chi phí hoa hồng môi giới theo Quy Định MỚI NHẤT

Cách hợp lý chi phí hoa hồng môi giới theo Quy Định MỚI NHẤT

Chi phí hoa hồng môi giới  là chi phí tồn tại ở hầu hết các doanh nghiệp. Làm thế nào để khoản chi phí...
Xem tiếp
Công ty thay đổi địa chỉ: XỬ LÝ HÓA ĐƠN PHÁT HÀNH ra sao?

Công ty thay đổi địa chỉ: XỬ LÝ HÓA ĐƠN PHÁT HÀNH ra sao?

CÂU HỎI: "CÔNG TY EM THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY, VẬY HÓA ĐƠN CŨ ĐÃ PHÁT HÀNH EM CÓ DÙNG ĐƯỢC KHÔNG VÀ...
Xem tiếp
Miễn kê khai giá nếu các bên giao dịch liên kết đều không được ưu đãi thuế

Miễn kê khai giá nếu các bên giao dịch liên kết đều không được ưu đãi thuế

Công văn số 83301/CT-TTHT ngày 28/12/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc miễn lập Hồ sơ xác định giá...
Xem tiếp
Doanh thu dưới 200 tỷ có thể được miễn lập hồ sơ giao dịch liên kết

Doanh thu dưới 200 tỷ có thể được miễn lập hồ sơ giao dịch liên kết

Công văn số 82450/CT-TTHT ngày 26/12/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội về hồ sơ giao dịch liên kết. Trường...
Xem tiếp
X