Hướng dẫn cách viết hóa đơn giá trị gia tăng điều chỉnh


Ngày đăng: 24/11/2015

Hóa đơn giá trị gia tăng điều chỉnh viết như thế nào? Cách kê khai thuế như thế nào, bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách viết hóa đơn giá trị gia tăng điều chỉnh.

 • Các trường hợp viết hóa đơn điều chỉnh
 • Khi các hóa đơn viết sai mà đã kê khai thuế
 • Sai tên công ty, sai địa chỉ, sai mã số thuế , sai tên hàng hóa
 • Sai số lượng, đơn vị, số tiền

Lưu ý: Theo thông tư 26, trường hợp hóa đơn sai tên công ty, sai địa chỉ nhưng chưa đúng mã số thuế thì không cần lập hóa đơn điều chỉnh mà chỉ  cần lập biên bản

 • Đối với hoạt động bán hàng có chiết khấu thương mại khi hoàn tất hợpđồng.
 • Cách lập hóa đơn điều chỉnh

TH1: Hóa đơn sai không ảnh hưởng tới giá trị : Sai mã số thuế

 • Cách viết hóa đơn:
 • Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn: trong nôi dụng ghi rõ thông tin hóa đơn viết sai và thông tin hóa đơn xuất thay thế
 • Bên bán lập hóa đơn điều chỉnh nội dung như sau:

+  Thông tin doanh nghiệp như tên, địa chỉ, mã số thuế…: ghi đúng thông tin.

+ Mục “Tên hàng hóa dịch vụ” ghi : Điều chỉnh mã số thuế đã ghi tại hóa đơn số ……. ký hiệu …..  ngày …… là 01020304xxx thành 0102030abc

+ Đơn vị tính, số lượng, thành tiền, tổng cộng: Gạch chéo

 • Cách kê khai:
 • Bên bán: Kê khai vào bảng kê bán ra, doanh số ghi = 0
 • Bên mua: Kê vào bảng kê mua vào, giá trị mua vào=)

TH2: Hóa đơn sai ảnh hưởng tới số tiền: sai đơn giá, sai số lượng, tính tiền sai, sai thuế suất

 1. Điều chỉnh do sai thuế suất
 • Cách viết hóa đơn
 • Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn
 • Bên bán lập hóa đơn điều chỉnh như sau:

+ Mục : “Tên hàng hóa dịch vụ” ghi:  Điều chỉnh giảm/ tăng thuế suất từ ..% thành…% của hóa đơn số…. Ký hiệu….. ngày…

+ Mục đơn vị tinh, số lượng, đơn giá, thành tiền, cộng tiền hàng GẠCH CHÉO

+ Mục “Thuế suất” ghi thuế suất đúng,

+ Mục tiền thuế GTGT: bẳng tổng số tiền hàng nhân với thuế suất đúng

Ví dụ: Tổng giá trị hàng hóa chưa thuế là 40.000.000  5% nhưng kế toán bán hàng viết hóa đơn 10%, vì vậy cần phải lập hóa đơn điều chỉnh như sau:

STT Tên hàng hóa dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6
01 Điều chỉnh giảm thuế suất từ 10 % thành 5% của hóa đơn số…. Ký hiệu….. ngày… \ \ \ \
02
Cộng tiền hàng:                                                                                                  \
Thuế suất GTGT:         5%     , Tiền thuế GTGT :        2.000.000
Tổng cộng tiền thanh toán:                                            2.000.000
Số tiền viết bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn
 • Cách kê khai

– Nguyên tắc:

+ Chỉ kê khai số điều chỉnh vào mục “Thuế GTGT”

+ Bên bán kê khai vào phụ lục bán ra, bên mua kê vào phụ lục mua vào

– Đối với hóa đơn điều chỉnh tăng: kê khai như hóa đơn thông thường

– Đối với hóa đơn điều chỉnh giảm: kê khai số âm

Lưu ý: Phần ghi chú ghi rõ nội dung điều chỉnh như nội dung viết trên hóa đơn.

2.Điều chỉnh đơn giá

 • Cách viết hóa đơn:

+ Mục “ Tên hàng hóa dịch vụ” ghi: Điều chỉnh đơn giá hóa đơn số ….. ký hiệu số… ngày….. của mặt hàng X từ ……. thành ……

+ Mục “ Đơn vị tính”, “ số lượng” ghi đúng như hóa đơn trước

+ Mục “ Đơn giá” ghi chênh lệch đơn giá đúng và đơn giá viết sai.

+ Mục Thành tiền, thuế suất, đơn giá, ghi như hóa đơn thông thướng

Ví dụ: Mua 200 sản phẩm X, giá 40.000 nhưng kế toán ghi 45.000 Hóa đơn điều chỉnh như sau:

STT Tên hàng hóa dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6
01 Điều chỉnh giảm đơn giá mặt hàng X  từ 45.000 thành 40.000 của hóa đơn số…. Ký hiệu….. ngày… Cái 200 5.000 1.000.000
02
Cộng tiền hàng:                                                            1.000.000
Thuế suất GTGT:         10%     , Tiền thuế GTGT :   100.000
Tổng cộng tiền thanh toán:                                      1.100.000
Số tiền viết bằng chữ: Một triệu một trăm ngàn đồng chẵn
 • Cách kê khai: 
 • Nguyên tắc:

+ Chỉ kê khai số điều chỉnh vào mục giá trị hàng hóa và “Thuế GTGT”

+ Bên bán kê khai vào phụ lục bán ra, bên mua kê vào phụ lục mua vào

 • Đối với hóa đơn điều chỉnh tăng: kê khai như hóa đơn thông thường
 • Đối với hóa đơn điều chỉnh giảm: kê khai số âm

TH3. Điều chỉnh hóa đơn chiết khấu thương mại

 1. Chiết khấu ngay tại thời điểm mua hàng thì hóa đơn xuất ghi giá bán đã chiếu khấu thương mại, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng

Ví dụ:

Giá chưa chiết khấu là 20.000

Chiết khấu 10%

Giá đã chiết khấu còn: 18.000, vì vậy giá trên hóa đơn giá trị gia tăng ghi là 18.000

2.Chiết khấu theo theo số lượng, doanh số

Ví dụ: Trong tháng nếu khách hàng mua 200 sản phẩm sẽ được chiết khấu 10%.

Lần 1: Mua 100 sản phẩm

Lần 2: Mua 50 Sản phẩm

Lần 3: Mua 60 sản phẩm

Giá mỗi sản phẩm là 1.000.000

Hóa đơn được viết như sau:

STT Tên hàng hóa dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6
01 Sản phẩm X Cái 50 1.000.000 50.000.000
02  Chiết khấu thương mại theo hợp đồng số 001-BH/CTY Cái  200  100.000  2.000.000
Cộng tiền hàng:                                                                   48.000.000
Thuế suất GTGT:         10%     , Tiền thuế GTGT :         4.800.000
Tổng cộng tiền thanh toán:                                           43.200.000
Số tiền viết bằng chữ: Bốn mươi ba triệu hai trăm nghìn đồng.
 • Cách kê khai
 • Nguyên tắc:

+ Chỉ kê khai số điều chỉnh vào mục giá trị hàng hóa và “Thuế GTGT”

+ Bên bán kê khai vào phụ lục bán ra, bên mua kê vào phụ lục mua vào

 • Đối với hóa đơn điều chỉnh tăng: kê khai như hóa đơn thông thường
 • Đối với hóa đơn điều chỉnh giảm: kê khai số âm

Bài viết liên quan
Hoá đơn điện tử – Hiểu đúng làm đúng

Hoá đơn điện tử – Hiểu đúng làm đúng

Hiện nay hoá đơn điện tử đang ngày càng áp dụng rộng rãi, tuy nhiên, do là hình thức hoá đơn mới nên...
Xem tiếp
Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 11/2018

Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 11/2018

Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi...
Xem tiếp
Thông báo hạn sử dụng hoá đơn giấy

Thông báo hạn sử dụng hoá đơn giấy

Hiện nay hoá đơn điện tử đang được triển khai rông rãi và mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp cũng như...
Xem tiếp
Hóa đơn điện tử có được xuất kèm bảng kê hay không?

Hóa đơn điện tử có được xuất kèm bảng kê hay không?

Hiện nay đang trong giai đoạn chuyển giao giữa hoá đơn cũ và hoá đơn điện tử nên không tránh khỏi trường...
Xem tiếp
Hóa đơn điện tử có cần phải ký và đóng dấu không?

Hóa đơn điện tử có cần phải ký và đóng dấu không?

Hiện nay hoá đơn điện tử đang được áp dụng rộng rãi do những tiện lợi mà nó mang lại. Tuy nhiên, do là...
Xem tiếp
Quy định mới về sử dụng hóa đơn điện tử năm 2018

Quy định mới về sử dụng hóa đơn điện tử năm 2018

Hoá đơn điện tử đã khắc phục nhiều bất cập của hoá đơn thông thường cho cả phía doanh nghiệp và phía...
Xem tiếp
X