Hướng dẫn cách viết hóa đơn giá trị gia tăng điều chỉnh


Hóa đơn giá trị gia tăng điều chỉnh viết như thế nào? Cách kê khai thuế như thế nào, bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách viết hóa đơn giá trị gia tăng điều chỉnh.

 • Các trường hợp viết hóa đơn điều chỉnh
 • Khi các hóa đơn viết sai mà đã kê khai thuế
 • Sai tên công ty, sai địa chỉ, sai mã số thuế , sai tên hàng hóa
 • Sai số lượng, đơn vị, số tiền

Lưu ý: Theo thông tư 26, trường hợp hóa đơn sai tên công ty, sai địa chỉ nhưng chưa đúng mã số thuế thì không cần lập hóa đơn điều chỉnh mà chỉ  cần lập biên bản

 • Đối với hoạt động bán hàng có chiết khấu thương mại khi hoàn tất hợpđồng.
 • Cách lập hóa đơn điều chỉnh

TH1: Hóa đơn sai không ảnh hưởng tới giá trị : Sai mã số thuế

 • Cách viết hóa đơn:
 • Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn: trong nôi dụng ghi rõ thông tin hóa đơn viết sai và thông tin hóa đơn xuất thay thế
 • Bên bán lập hóa đơn điều chỉnh nội dung như sau:

+  Thông tin doanh nghiệp như tên, địa chỉ, mã số thuế…: ghi đúng thông tin.

+ Mục “Tên hàng hóa dịch vụ” ghi : Điều chỉnh mã số thuế đã ghi tại hóa đơn số ……. ký hiệu …..  ngày …… là 01020304xxx thành 0102030abc

+ Đơn vị tính, số lượng, thành tiền, tổng cộng: Gạch chéo

 • Cách kê khai:
 • Bên bán: Kê khai vào bảng kê bán ra, doanh số ghi = 0
 • Bên mua: Kê vào bảng kê mua vào, giá trị mua vào=)

TH2: Hóa đơn sai ảnh hưởng tới số tiền: sai đơn giá, sai số lượng, tính tiền sai, sai thuế suất

 1. Điều chỉnh do sai thuế suất
 • Cách viết hóa đơn
 • Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn
 • Bên bán lập hóa đơn điều chỉnh như sau:

+ Mục : “Tên hàng hóa dịch vụ” ghi:  Điều chỉnh giảm/ tăng thuế suất từ ..% thành…% của hóa đơn số…. Ký hiệu….. ngày…

+ Mục đơn vị tinh, số lượng, đơn giá, thành tiền, cộng tiền hàng GẠCH CHÉO

+ Mục “Thuế suất” ghi thuế suất đúng,

+ Mục tiền thuế GTGT: bẳng tổng số tiền hàng nhân với thuế suất đúng

Ví dụ: Tổng giá trị hàng hóa chưa thuế là 40.000.000  5% nhưng kế toán bán hàng viết hóa đơn 10%, vì vậy cần phải lập hóa đơn điều chỉnh như sau:

STT Tên hàng hóa dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6
01 Điều chỉnh giảm thuế suất từ 10 % thành 5% của hóa đơn số…. Ký hiệu….. ngày… \ \ \ \
02
Cộng tiền hàng:                                                                                                  \
Thuế suất GTGT:         5%     , Tiền thuế GTGT :        2.000.000
Tổng cộng tiền thanh toán:                                            2.000.000
Số tiền viết bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn
 • Cách kê khai

– Nguyên tắc:

+ Chỉ kê khai số điều chỉnh vào mục “Thuế GTGT”

+ Bên bán kê khai vào phụ lục bán ra, bên mua kê vào phụ lục mua vào

– Đối với hóa đơn điều chỉnh tăng: kê khai như hóa đơn thông thường

– Đối với hóa đơn điều chỉnh giảm: kê khai số âm

Lưu ý: Phần ghi chú ghi rõ nội dung điều chỉnh như nội dung viết trên hóa đơn.

2.Điều chỉnh đơn giá

 • Cách viết hóa đơn:

+ Mục “ Tên hàng hóa dịch vụ” ghi: Điều chỉnh đơn giá hóa đơn số ….. ký hiệu số… ngày….. của mặt hàng X từ ……. thành ……

+ Mục “ Đơn vị tính”, “ số lượng” ghi đúng như hóa đơn trước

+ Mục “ Đơn giá” ghi chênh lệch đơn giá đúng và đơn giá viết sai.

+ Mục Thành tiền, thuế suất, đơn giá, ghi như hóa đơn thông thướng

Ví dụ: Mua 200 sản phẩm X, giá 40.000 nhưng kế toán ghi 45.000 Hóa đơn điều chỉnh như sau:

STT Tên hàng hóa dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6
01 Điều chỉnh giảm đơn giá mặt hàng X  từ 45.000 thành 40.000 của hóa đơn số…. Ký hiệu….. ngày… Cái 200 5.000 1.000.000
02
Cộng tiền hàng:                                                            1.000.000
Thuế suất GTGT:         10%     , Tiền thuế GTGT :   100.000
Tổng cộng tiền thanh toán:                                      1.100.000
Số tiền viết bằng chữ: Một triệu một trăm ngàn đồng chẵn
 • Cách kê khai: 
 • Nguyên tắc:

+ Chỉ kê khai số điều chỉnh vào mục giá trị hàng hóa và “Thuế GTGT”

+ Bên bán kê khai vào phụ lục bán ra, bên mua kê vào phụ lục mua vào

 • Đối với hóa đơn điều chỉnh tăng: kê khai như hóa đơn thông thường
 • Đối với hóa đơn điều chỉnh giảm: kê khai số âm

TH3. Điều chỉnh hóa đơn chiết khấu thương mại

 1. Chiết khấu ngay tại thời điểm mua hàng thì hóa đơn xuất ghi giá bán đã chiếu khấu thương mại, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng

Ví dụ:

Giá chưa chiết khấu là 20.000

Chiết khấu 10%

Giá đã chiết khấu còn: 18.000, vì vậy giá trên hóa đơn giá trị gia tăng ghi là 18.000

2.Chiết khấu theo theo số lượng, doanh số

Ví dụ: Trong tháng nếu khách hàng mua 200 sản phẩm sẽ được chiết khấu 10%.

Lần 1: Mua 100 sản phẩm

Lần 2: Mua 50 Sản phẩm

Lần 3: Mua 60 sản phẩm

Giá mỗi sản phẩm là 1.000.000

Hóa đơn được viết như sau:

STT Tên hàng hóa dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6
01 Sản phẩm X Cái 50 1.000.000 50.000.000
02  Chiết khấu thương mại theo hợp đồng số 001-BH/CTY Cái  200  100.000  2.000.000
Cộng tiền hàng:                                                                   48.000.000
Thuế suất GTGT:         10%     , Tiền thuế GTGT :         4.800.000
Tổng cộng tiền thanh toán:                                           43.200.000
Số tiền viết bằng chữ: Bốn mươi ba triệu hai trăm nghìn đồng.
 • Cách kê khai
 • Nguyên tắc:

+ Chỉ kê khai số điều chỉnh vào mục giá trị hàng hóa và “Thuế GTGT”

+ Bên bán kê khai vào phụ lục bán ra, bên mua kê vào phụ lục mua vào

 • Đối với hóa đơn điều chỉnh tăng: kê khai như hóa đơn thông thường
 • Đối với hóa đơn điều chỉnh giảm: kê khai số âm

Bài viết liên quan
Lập chung hóa đơn cho quà tặng trên 200.000 đồng

Lập chung hóa đơn cho quà tặng trên 200.000 đồng

Theo quy định tại khoản 7, khoản 9 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BT, khi tặng quà cho khách hàng vào dịp...
Xem tiếp
Chuyển đổi hóa đơn điện tử để làm chứng từ đi đường, phải do bên bán thực hiện

Chuyển đổi hóa đơn điện tử để làm chứng từ đi đường, phải do bên bán thực hiện

Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư 32/2011/TT-BTC, việc chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn...
Xem tiếp
Hóa đơn in ký tự “&” thành “và” vẫn được chấp nhận

Hóa đơn in ký tự “&” thành “và” vẫn được chấp nhận

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC , hóa đơn nếu ghi sai tên, địa chỉ của người...
Xem tiếp
Thời điểm xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu với dịch vụ xây dựng

Thời điểm xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu với dịch vụ xây dựng

Theo quy định quản lý và sử dụng hóa đơn, thời điểm xuất hóa đơn của dịch vụ được quy định rất cụ thể...
Xem tiếp
Hướng dẫn Kê khai hoá đơn bỏ sót, hoá đơn điều chỉnh cực nhanh

Hướng dẫn Kê khai hoá đơn bỏ sót, hoá đơn điều chỉnh cực nhanh

Tổng cục Thuế ban hành công văn số 4943/TCT-KK V/v hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ...
Xem tiếp
KẾ TOÁN – TRƯỜNG HỢP MUA HÀNG KHÔNG CẦN HOÁ ĐƠN ĐẦU VÀO

KẾ TOÁN – TRƯỜNG HỢP MUA HÀNG KHÔNG CẦN HOÁ ĐƠN ĐẦU VÀO

Bạn đã bao giờ mua hàng không cần hoá đơn đầu vào cho công ty/ doanh nghiệp chưa? Bạn có biết: Trong...
Xem tiếp
X