Hướng dẫn điều chỉnh chứng từ nộp thuế bị sai sót


Ngày đăng: 17/08/2018

Công ty đã nộp tiền thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu vào ngân sách nhà nước (NSNN) nhưng ghi sai các thông tin trên chứng từ nộp tiền. Doanh nghiệp sẽ cần khai báo điều chỉnh như thế nào? 

Các căn cứ pháp lý hướng dẫn?

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào được quy định tại khoảng 10, điều 1, thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 1 đều 15 thông tư 219/2013/TT-BTC. Cụ thể,

 1. Hoá đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hoá dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài không có tư cách pháp nhân tại Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.
 2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hoá/ dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên.

Nguyên tắc xử lý sai sót khi kê khai và nộp ngân sách nhà nước sai nếu có sẽ được xử lý như sau (Căn cứ Thông tư số 84/2016/TT-BTC ban hành ngày 17/6/2016 hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa, quy định việc xử lý sai sót, tra soát, điều chỉnh thông tin nộp thuế):

 • Sai sót phát sinh bên nào thì bên đó phải chủ động xác định nguyên nhân, gửi báo cáo tra soát/ thông báo đến đơn vị liên quan.
 • Nếu cơ quan thuế phát hiện sai sót, sẽ lập giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước mẫu C1-07/NS ban hành cùng quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16/04/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính) gửi Kho bạc nhà nước để điều chỉnh.
 • Nếu người nộp thuế phát hiện sai sót, sử dụng thư tra soát mẫu C1-11/NS ban hành kèm theo thông tư số 84/2016/TT-BTC ban hành ngày 17/6/2016.

 

 

Hướng dẫn cách xử lý khi doanh nghiệp phát hiện sai sót

Doanh nghiệp đã nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước (NSNN) bao gồm:

 • thuế nhập khẩu;
 • thuế GTGT hàng nhập khẩu

Nhưng ghi sai các thông tin trên chứng từ nộp tiền. Doanh nghiệp cần liên hệ với cơ quan hải quan để được hướng dẫn điều chỉnh. Tuy nhiên, việc thực hiện điều chỉnh sẽ khác nhau tuỳ thuộc vào loại hình công ty và loại hình hàng hoá nhập khẩu, cụ thể như sau:

 1. Trường hợp Công ty nhập khẩu hàng hóa thì hoạt động này được kê khai, khấu trừ số thuế GTGT hàng nhập khẩu nếu đáp ứng quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC và khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC. Các khoản chi phí đáp ứng theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN
 2. Trường hợp Công ty nộp tiền thuế nội địa vào ngân sách nhà nước nhưng ghi sai các thông tin trên chứng từ nộp thuế, Công ty thực hiện lập thư tra soát (mẫu số C1-11/NS ban hành kèm theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính) kèm theo chứng từ nộp thuế hoặc thông tin liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh sai sót gửi cho cơ quan thuế.
 3. Trường hợp Công ty nộp tiền thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu vào ngân sách nhà nước nhưng ghi sai các thông tin trên chứng từ nộp tiền thì đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan hải quan để được hướng dẫn cụ thể.
 4. Trường hợp sai sót cụ thể trên chứng từ nộp thuế, đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 1 để được hướng dẫn cụ thể.

Tóm lại: Đối với khoản thuế nộp cho cơ quan thuế nội địa, nếu ghi sai thông tin trên chứng từ nộp tiền thì doanh nghiệp lập thư tra soát (mẫu số C1-11/NS ban hành tại Thông tư 84/2016/TT-BTC) gửi kèm theo chứng từ nộp thuế hoặc thông tin liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh sai sót cho cơ quan thuế.

Số thuế GTGT đầu vào chi phí cho hàng nhập khẩu nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC, khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC và Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì được khấu trừ và hạch toán.

XEM ĐẦY ĐỦ CÔNG VĂN: TẠI ĐÂY

TẢI NGAY CÔNG VĂN !!

 Công văn số 51690/CT-TTHT ngày 25/7/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc khấu trừ thuế GTGT đối với chứng từ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bị sai sót. 


Bài viết liên quan
10 việc kế toán cần làm khi doanh nghiệp mới thành lập

10 việc kế toán cần làm khi doanh nghiệp mới thành lập

Công ty mới thành lập cần làm những gì? Đó là những lo lắng, băn khoăn mà hầu hết các chủ doanh nghiệp...
Xem tiếp
Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2019

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2019

Căn cứ pháp lý để có bảng lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2019: Luật Kế toán 2003, Luật kế...
Xem tiếp
Cách kê khai và nộp thuế nhà thầu qua mạng

Cách kê khai và nộp thuế nhà thầu qua mạng

Khi Công ty phát sinh nghĩa vụ thuế nhà thầu thì cách nộp tờ khai thuế nhà thầu qua mạng, cách kê khai...
Xem tiếp
Tuyển dụng Kế toán mức lương hấp dẫn

Tuyển dụng Kế toán mức lương hấp dẫn

Hiện nay, khách hàng của IACHN, một nhà hàng tại Tô Ngọc Vân, Hà Nội đang cần tìm kiếm vị trí Chuyên...
Xem tiếp
Miễn đăng ký thang bảng lương với doanh nghiệp dưới 10 lao động

Miễn đăng ký thang bảng lương với doanh nghiệp dưới 10 lao động

Nghị định số 121/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị...
Xem tiếp
Thông báo hạn sử dụng hoá đơn giấy

Thông báo hạn sử dụng hoá đơn giấy

Hiện nay hoá đơn điện tử đang được triển khai rông rãi và mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp cũng như...
Xem tiếp
X