Hướng dẫn điều chỉnh chứng từ nộp thuế bị sai sót


Ngày đăng: 17/08/2018

Công ty đã nộp tiền thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu vào ngân sách nhà nước (NSNN) nhưng ghi sai các thông tin trên chứng từ nộp tiền. Doanh nghiệp sẽ cần khai báo điều chỉnh như thế nào? 

Các căn cứ pháp lý hướng dẫn?

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào được quy định tại khoảng 10, điều 1, thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 1 đều 15 thông tư 219/2013/TT-BTC. Cụ thể,

 1. Hoá đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hoá dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài không có tư cách pháp nhân tại Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.
 2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hoá/ dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên.

Nguyên tắc xử lý sai sót khi kê khai và nộp ngân sách nhà nước sai nếu có sẽ được xử lý như sau (Căn cứ Thông tư số 84/2016/TT-BTC ban hành ngày 17/6/2016 hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa, quy định việc xử lý sai sót, tra soát, điều chỉnh thông tin nộp thuế):

 • Sai sót phát sinh bên nào thì bên đó phải chủ động xác định nguyên nhân, gửi báo cáo tra soát/ thông báo đến đơn vị liên quan.
 • Nếu cơ quan thuế phát hiện sai sót, sẽ lập giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước mẫu C1-07/NS ban hành cùng quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16/04/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính) gửi Kho bạc nhà nước để điều chỉnh.
 • Nếu người nộp thuế phát hiện sai sót, sử dụng thư tra soát mẫu C1-11/NS ban hành kèm theo thông tư số 84/2016/TT-BTC ban hành ngày 17/6/2016.

 

 

Hướng dẫn cách xử lý khi doanh nghiệp phát hiện sai sót

Doanh nghiệp đã nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước (NSNN) bao gồm:

 • thuế nhập khẩu;
 • thuế GTGT hàng nhập khẩu

Nhưng ghi sai các thông tin trên chứng từ nộp tiền. Doanh nghiệp cần liên hệ với cơ quan hải quan để được hướng dẫn điều chỉnh. Tuy nhiên, việc thực hiện điều chỉnh sẽ khác nhau tuỳ thuộc vào loại hình công ty và loại hình hàng hoá nhập khẩu, cụ thể như sau:

 1. Trường hợp Công ty nhập khẩu hàng hóa thì hoạt động này được kê khai, khấu trừ số thuế GTGT hàng nhập khẩu nếu đáp ứng quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC và khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC. Các khoản chi phí đáp ứng theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN
 2. Trường hợp Công ty nộp tiền thuế nội địa vào ngân sách nhà nước nhưng ghi sai các thông tin trên chứng từ nộp thuế, Công ty thực hiện lập thư tra soát (mẫu số C1-11/NS ban hành kèm theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính) kèm theo chứng từ nộp thuế hoặc thông tin liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh sai sót gửi cho cơ quan thuế.
 3. Trường hợp Công ty nộp tiền thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu vào ngân sách nhà nước nhưng ghi sai các thông tin trên chứng từ nộp tiền thì đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan hải quan để được hướng dẫn cụ thể.
 4. Trường hợp sai sót cụ thể trên chứng từ nộp thuế, đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 1 để được hướng dẫn cụ thể.

Tóm lại: Đối với khoản thuế nộp cho cơ quan thuế nội địa, nếu ghi sai thông tin trên chứng từ nộp tiền thì doanh nghiệp lập thư tra soát (mẫu số C1-11/NS ban hành tại Thông tư 84/2016/TT-BTC) gửi kèm theo chứng từ nộp thuế hoặc thông tin liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh sai sót cho cơ quan thuế.

Số thuế GTGT đầu vào chi phí cho hàng nhập khẩu nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC, khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC và Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì được khấu trừ và hạch toán.

XEM ĐẦY ĐỦ CÔNG VĂN: TẠI ĐÂY

TẢI NGAY CÔNG VĂN !!

 Công văn số 51690/CT-TTHT ngày 25/7/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc khấu trừ thuế GTGT đối với chứng từ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bị sai sót. 


Bài viết liên quan
6 việc Kế toán phải làm trong tháng 9/2018

6 việc Kế toán phải làm trong tháng 9/2018

Tháng 9 sắp hết rồi, hoạt động kế toán của doanh nghiệp bạn đã hoàn tất 6 công việc bắt buộc sau chưa?...
Xem tiếp
Tiếp nhận nợ thuế và nộp hồ sơ quyết toán thuế trong 45 ngày có quyết định sát nhập

Tiếp nhận nợ thuế và nộp hồ sơ quyết toán thuế trong 45 ngày có quyết định sát nhập

Sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số công ty cùng loại có thể sát nhập vào một công ty khác...
Xem tiếp
Quy định mới về sử dụng hóa đơn điện tử năm 2018

Quy định mới về sử dụng hóa đơn điện tử năm 2018

Hoá đơn điện tử đã khắc phục nhiều bất cập của hoá đơn thông thường cho cả phía doanh nghiệp và phía...
Xem tiếp
Tổng hợp 37 chi phí loại trừ khi tính thuế TNDN

Tổng hợp 37 chi phí loại trừ khi tính thuế TNDN

Bài viết sẽ tổng hợp tất cả các chi phí loại trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và mức khống...
Xem tiếp
Thủ tục nộp thuế môn bài lần đầu công ty mới thành lập

Thủ tục nộp thuế môn bài lần đầu công ty mới thành lập

Doanh nghiệp mới thành lập thường băn khoăn về Thủ tục nộp thuế môn bài lần? Sang năm 2018, có nhiều...
Xem tiếp
Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài năm 2018

Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài năm 2018

Bài viết sẽ bàn về tờ khai lệ phí môn bài đối với cả doanh nghiệp đang hoạt động và doanh nghiệp mới...
Xem tiếp
X