Khấu hao TSCĐ trên đất thuê


Ngày đăng: 22/09/2015

Trích khấu hao tài sản cố định trên đất đi thuê theo thông tư 45/2013/TT-BTC hay theo thời hạn thuê đất?

Khi đi thuê đất, nhà xưởng để kinh doanh, sản xuất công ty bạn có thể xây dựng thêm các công trình kiến trúc như nhà xưởng, văn phòng…Khung thời gian khấu hao của nhà cửa, vật kiến trúc theo thông tư 45/2013/TT-BTC từ 10- 20 năm, trong khi thời gian thuê đất có khi chỉ là 5 năm. Vậy trường hợp này xử lý như thế nào?

 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc chi phí khấu hao tài sản cố định quy định: ( Điều 6, khoản 2, điểm 2.2h)

“Trường hợp doanh nghiệp có công trình trên đất như trụ sở văn phòng, nhà xưởng, cửa hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì doanh nghiệp được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo đúng mức trích khấu hao và thời gian sử dụng tài sản cố định quy định hiện hành của Bộ Tài chính đối với các công trình này nếu đáp ứng các điều kiện như sau:

– Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên doanh nghiệp (trong trường hợp đất thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp) hoặc có hợp đồng thuê đất, mượn đất giữa doanh nghiệp với đơn vị, cá nhân có đất và đại diện doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hợp đồng (trong trường hợp đất đi thuê hoặc đi mượn).

– Hóa đơn thanh toán khối lượng công trình xây dựng bàn giao kèm theo hợp đồng xây dựng công trình, thanh lýhợp đồng, quyết toán giá trị công trình xây dựng mang tên, địa chỉ và mã số thuế của doanh nghiệp.

– Công trình trên đất được quản lý, theo dõi hạch toán theo quy định hiện hành về quản lý tài sản cố định.”.

Như vậy, trong trường hợp này công ty bạn vẫn phải trích khấu hao tài sản cố định theo khung thời gian quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC.

Vậy đến hết thời hạn thuê đất, công ty bạn không gia hạn hợp đồng, mà các tài sản này không thể mang đi thì xử lý như thế nào với giá trị còn lại chưa khấu hao hết?

Mời các bạn tham khảo bài viết: Xử lý tài sản cố định chưa khấu hao hết khi chuyển nhà xưởng, văn phòng.


Bài viết liên quan
Thuế TNDN, thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn góp

Thuế TNDN, thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn góp

Hoạt động chuyển nhượng vốn là hoạt động mua bán quyền sở hữu của các tổ chức, cá nhân trong một pháp...
Xem tiếp
Tính thuế TNCN, TNDN cho khoản chi phí đào tạo nhân viên

Tính thuế TNCN, TNDN cho khoản chi phí đào tạo nhân viên

Hiện nay, các Công ty thường có chính sách khuyến khích nhân viên đi cập nhật kiến thức, đào tạo kỹ năng...
Xem tiếp
Mua nhà cho chuyên gia nước ngoài và quy định về thuế GTGT, TNDN và TNCN?

Mua nhà cho chuyên gia nước ngoài và quy định về thuế GTGT, TNDN và TNCN?

Hiện nay, DN nước ngoài đang đầu tư mạnh vào Việt Nam, số lượng các chuyên gia người nước ngoài sang...
Xem tiếp
Kỳ tính thuế TNCN không được chuyển đổi theo năm tài chính

Kỳ tính thuế TNCN không được chuyển đổi theo năm tài chính

Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng được quy định cụ thể tại khoản 1a, điều...
Xem tiếp
Khoản bảo hiểm doanh nghiệp tài trợ có được khấu trừ khi tính thuế TNDN, TNCN không?

Khoản bảo hiểm doanh nghiệp tài trợ có được khấu trừ khi tính thuế TNDN, TNCN không?

Nhiều doanh nghiệp để xây dựng một chiến lược duy trì nhân sự hiệu quả khi mà đời sống xã hội ngày càng...
Xem tiếp
KINH NGHIỆM điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế của những năm có sai sót

KINH NGHIỆM điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế của những năm có sai sót

Các doanh nghiệp thường phát sinh các khoản thuế phải nộp như thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN. Sau khi...
Xem tiếp
X