Khoản thu nhập nào miễn thuế TNCN 2015


Các khoản thu nhập nào không bị tính thuế TNCN đối với người lao động?

Về nguyên tắc, thuế Thu nhập cá nhân sẽ tính trên toàn bộ thu nhập, lợi ích mà người lao động được hưởng dù là bằng tiền hay không bằng tiền, bao gồm: lương, thưởng (hiện vật hoặc bằng tiền), phụ cấp trả trực tiếp hoặc trả hộ…

Chúng tôi xin tổng hợp các khoản thu nhập có tính chất tiền lương, tiền công nhưng được miễn thuế TNCN theo hướng dẫn chi tiết tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ban hành ngày 27/06/2013 và Khoản 5 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC.

1. Các lợi ích được hưởng từ Nhà nước dành cho các đối tượng:

– Phụ cấp, trợ cấp với người có công, lực lượng vũ trang; phụ cấp phục vụ lãnh đạo cấp cao;

– Trợ cấp các đối tượng được bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật;

– Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực;

– Phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản;

– Tiền do Nhà nước thưởng;

– Phụ cấp chế độ đi lại; nhà ở công vụ;

2. Phụ cấp liên quan đến ngành nghề được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định:

– Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm;

– Phụ cấp đặc thù ngành nghề;

– Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực;

– Trợ cấp một lần đối với cá nhân khi chuyển công tác đến vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, hỗ trợ một lần đối với cán bộ, công chức làm công tác về chủ quyền biển đảo theo quy định của pháp luật. Trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài;

3. Các khoản phúc lợi cơ bản của người lao động:

– Khoản hỗ trợ của người sử dụng lao động cho việc khám chữa bệnh hiểm nghèo cho bản thân người lao động và thân nhân (bố, mẹ, vợ/ chồng, con) của người lao động;

– Khoản chi đám hiếu, hỉ (được hiểu là tiền phúng điếu, tiền mừng đám cưới) cho bản thân và gia đình người lao động được miễn tính thuế TNCN. Quy định này được áp dụng từ 30/7/2015;

– Khoản tiền học phí cho con của người lao động nước ngoài học tại Việt Nam, con của người lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài học tại nước ngoài theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông do người sử dụng lao động trả hộ;

– Tiền bồi thường bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, tiền bồi thường tai nạn lao động, các khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật; Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả;

4. Phụ cấp theo định mức:

– Khoản tiền ăn giữa ca do người sử dụng lao động chi (bằng tiền) cho người lao động không vượt quá mức quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Trường hợp, Doanh nghiệp tổ chức bữa ăn thì được miễn thuế TNCN đối với lợi ích này;

– Khoản tiền mua vé máy bay khứ hồi do người sử dụng lao động trả hộ (hoặc thanh toán) cho người lao động là người nước ngoài, người lao động là người Việt Nam làm việc ở nước ngoài về phép mỗi năm một lần;

– Phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật;

– Khoản tiền thuê nhà do đơn vị sử dụng lao động trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại đơn vị;

– Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,… dưới mức quy định hiện hành của Nhà nước; ( không quá 2 lần mức ban hành của Nhà nước).


Bài viết liên quan
Thu nhập vừa Gross vừa Net thì tính Thuế TNCN như thế nào?

Thu nhập vừa Gross vừa Net thì tính Thuế TNCN như thế nào?

Xin chào quý bạn đọc, đầu tuần mới IAC Hà Nội sẽ trở lại với một chủ đề đang được nhiều người quan tâm,...
Xem tiếp
Tính Thuế TNCN đối với lao động hưu trí vẫn đang ký hợp đồng lao động

Tính Thuế TNCN đối với lao động hưu trí vẫn đang ký hợp đồng lao động

Trên thực tế, nhiều trường hợp người lao động đã về hưu, đang hưởng lương hưu, trợ cấp hưu trí nhưng...
Xem tiếp
Lương tháng 13 được miễn đóng BHXH

Lương tháng 13 được miễn đóng BHXH

Từ 1/1/2018, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Trước...
Xem tiếp
Có được quyết toán thuế TNCN cho lao động thiếu CMND?

Có được quyết toán thuế TNCN cho lao động thiếu CMND?

Công văn số 14677/CT-TTHT ngày 4/4/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội trả lời về quyết toán thuế TNCN đối với...
Xem tiếp
Cách điều chỉnh quyết toán khi giảm số thuế TNCN phải nộp

Cách điều chỉnh quyết toán khi giảm số thuế TNCN phải nộp

Rất nhiều doanh nghiệp gặp sai xót khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trong thời gian vừa qua,...
Xem tiếp
KINH NGHIỆM điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế của những năm có sai sót

KINH NGHIỆM điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế của những năm có sai sót

Các doanh nghiệp thường phát sinh các khoản thuế phải nộp như thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN. Sau khi...
Xem tiếp
X