Khoản thu nhập nào miễn thuế TNCN 2015


Ngày đăng: 17/08/2015

Các khoản thu nhập nào không bị tính thuế TNCN đối với người lao động?

Về nguyên tắc, thuế Thu nhập cá nhân sẽ tính trên toàn bộ thu nhập, lợi ích mà người lao động được hưởng dù là bằng tiền hay không bằng tiền, bao gồm: lương, thưởng (hiện vật hoặc bằng tiền), phụ cấp trả trực tiếp hoặc trả hộ…

Chúng tôi xin tổng hợp các khoản thu nhập có tính chất tiền lương, tiền công nhưng được miễn thuế TNCN theo hướng dẫn chi tiết tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ban hành ngày 27/06/2013 và Khoản 5 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC.

1. Các lợi ích được hưởng từ Nhà nước dành cho các đối tượng:

– Phụ cấp, trợ cấp với người có công, lực lượng vũ trang; phụ cấp phục vụ lãnh đạo cấp cao;

– Trợ cấp các đối tượng được bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật;

– Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực;

– Phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản;

– Tiền do Nhà nước thưởng;

– Phụ cấp chế độ đi lại; nhà ở công vụ;

2. Phụ cấp liên quan đến ngành nghề được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định:

– Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm;

– Phụ cấp đặc thù ngành nghề;

– Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực;

– Trợ cấp một lần đối với cá nhân khi chuyển công tác đến vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, hỗ trợ một lần đối với cán bộ, công chức làm công tác về chủ quyền biển đảo theo quy định của pháp luật. Trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài;

3. Các khoản phúc lợi cơ bản của người lao động:

– Khoản hỗ trợ của người sử dụng lao động cho việc khám chữa bệnh hiểm nghèo cho bản thân người lao động và thân nhân (bố, mẹ, vợ/ chồng, con) của người lao động;

– Khoản chi đám hiếu, hỉ (được hiểu là tiền phúng điếu, tiền mừng đám cưới) cho bản thân và gia đình người lao động được miễn tính thuế TNCN. Quy định này được áp dụng từ 30/7/2015;

– Khoản tiền học phí cho con của người lao động nước ngoài học tại Việt Nam, con của người lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài học tại nước ngoài theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông do người sử dụng lao động trả hộ;

– Tiền bồi thường bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, tiền bồi thường tai nạn lao động, các khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật; Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả;

4. Phụ cấp theo định mức:

– Khoản tiền ăn giữa ca do người sử dụng lao động chi (bằng tiền) cho người lao động không vượt quá mức quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Trường hợp, Doanh nghiệp tổ chức bữa ăn thì được miễn thuế TNCN đối với lợi ích này;

– Khoản tiền mua vé máy bay khứ hồi do người sử dụng lao động trả hộ (hoặc thanh toán) cho người lao động là người nước ngoài, người lao động là người Việt Nam làm việc ở nước ngoài về phép mỗi năm một lần;

– Phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật;

– Khoản tiền thuê nhà do đơn vị sử dụng lao động trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại đơn vị;

– Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,… dưới mức quy định hiện hành của Nhà nước; ( không quá 2 lần mức ban hành của Nhà nước).


Bài viết liên quan
Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2018

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2018

Chính sách thuế TNCN năm 2018 không có thay đổi so với năm 2017 nên việc quyết toán thuế TNCN năm...
Xem tiếp
Hướng dẫn cách xin cấp và báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Hướng dẫn cách xin cấp và báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Doanh nghiệp phải cấp “biên lai khấu trừ thuế TNCN” theo yêu cầu của người lao động không uỷ quyền quyết...
Xem tiếp
Cách tính trợ cấp thôi việc và ảnh hưởng đến thuế TNCN, TNDN

Cách tính trợ cấp thôi việc và ảnh hưởng đến thuế TNCN, TNDN

Trợ cấp thôi việc, mất việc đều được hiểu là một khoản tiền mà người sử dụng lao động phải trả cho người...
Xem tiếp
Hướng dẫn cách mua và báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Hướng dẫn cách mua và báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Doanh nghiệp phải cấp “biên lai khấu trừ thuế TNCN” theo yêu cầu của người lao động không uỷ quyền quyết...
Xem tiếp
Tính thuế TNCN, TNDN cho khoản chi phí đào tạo nhân viên

Tính thuế TNCN, TNDN cho khoản chi phí đào tạo nhân viên

Hiện nay, các Công ty thường có chính sách khuyến khích nhân viên đi cập nhật kiến thức, đào tạo kỹ năng...
Xem tiếp
Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký mã số thuế TNCN

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký mã số thuế TNCN

Người lao động khi thay đổi thông tin đăng ký trên mã số thuế thu nhập cá nhân như: thay đổi số chứng...
Xem tiếp
X