Khoản thu nhập nào miễn thuế TNCN 2015


Ngày đăng: 17/08/2015

Các khoản thu nhập nào không bị tính thuế TNCN đối với người lao động?

Về nguyên tắc, thuế Thu nhập cá nhân sẽ tính trên toàn bộ thu nhập, lợi ích mà người lao động được hưởng dù là bằng tiền hay không bằng tiền, bao gồm: lương, thưởng (hiện vật hoặc bằng tiền), phụ cấp trả trực tiếp hoặc trả hộ…

Chúng tôi xin tổng hợp các khoản thu nhập có tính chất tiền lương, tiền công nhưng được miễn thuế TNCN theo hướng dẫn chi tiết tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ban hành ngày 27/06/2013 và Khoản 5 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC.

1. Các lợi ích được hưởng từ Nhà nước dành cho các đối tượng:

– Phụ cấp, trợ cấp với người có công, lực lượng vũ trang; phụ cấp phục vụ lãnh đạo cấp cao;

– Trợ cấp các đối tượng được bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật;

– Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực;

– Phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản;

– Tiền do Nhà nước thưởng;

– Phụ cấp chế độ đi lại; nhà ở công vụ;

2. Phụ cấp liên quan đến ngành nghề được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định:

– Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm;

– Phụ cấp đặc thù ngành nghề;

– Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực;

– Trợ cấp một lần đối với cá nhân khi chuyển công tác đến vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, hỗ trợ một lần đối với cán bộ, công chức làm công tác về chủ quyền biển đảo theo quy định của pháp luật. Trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài;

3. Các khoản phúc lợi cơ bản của người lao động:

– Khoản hỗ trợ của người sử dụng lao động cho việc khám chữa bệnh hiểm nghèo cho bản thân người lao động và thân nhân (bố, mẹ, vợ/ chồng, con) của người lao động;

– Khoản chi đám hiếu, hỉ (được hiểu là tiền phúng điếu, tiền mừng đám cưới) cho bản thân và gia đình người lao động được miễn tính thuế TNCN. Quy định này được áp dụng từ 30/7/2015;

– Khoản tiền học phí cho con của người lao động nước ngoài học tại Việt Nam, con của người lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài học tại nước ngoài theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông do người sử dụng lao động trả hộ;

– Tiền bồi thường bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, tiền bồi thường tai nạn lao động, các khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật; Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả;

4. Phụ cấp theo định mức:

– Khoản tiền ăn giữa ca do người sử dụng lao động chi (bằng tiền) cho người lao động không vượt quá mức quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Trường hợp, Doanh nghiệp tổ chức bữa ăn thì được miễn thuế TNCN đối với lợi ích này;

– Khoản tiền mua vé máy bay khứ hồi do người sử dụng lao động trả hộ (hoặc thanh toán) cho người lao động là người nước ngoài, người lao động là người Việt Nam làm việc ở nước ngoài về phép mỗi năm một lần;

– Phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật;

– Khoản tiền thuê nhà do đơn vị sử dụng lao động trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại đơn vị;

– Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,… dưới mức quy định hiện hành của Nhà nước; ( không quá 2 lần mức ban hành của Nhà nước).


Bài viết liên quan
Các loại thuế áp dụng cho hoa hồng trả cho cá nhân nước ngoài

Các loại thuế áp dụng cho hoa hồng trả cho cá nhân nước ngoài

Nhưng trường hợp cá nhân là người nước ngoài môi giới bán hàng cho doanh nghiệp Việt nam ở nước ngoài,...
Xem tiếp
DN lưu ý: Các báo cáo phải nộp theo Quý, Năm 2018

DN lưu ý: Các báo cáo phải nộp theo Quý, Năm 2018

Công việc kế toán bận rộn với sổ sách, hoá đơn, giấy tờ khiến không ít lần bạn quên không nộp báo cáo...
Xem tiếp
Miễn phạt khi quyết toán thuế TNCN trễ quá 5 năm

Miễn phạt khi quyết toán thuế TNCN trễ quá 5 năm

Không ít các doanh nghiệp không thực hiện quyết toán thuế theo năm mà để trễ đến 5 năm. Hiện nay, theo...
Xem tiếp
Tính thuế TNCN, TNDN cho khoản chi phí đào tạo nhân viên

Tính thuế TNCN, TNDN cho khoản chi phí đào tạo nhân viên

Hiện nay, các Công ty thường có chính sách khuyến khích nhân viên đi cập nhật kiến thức, đào tạo kỹ năng...
Xem tiếp
Mua nhà cho chuyên gia nước ngoài và quy định về thuế GTGT, TNDN và TNCN?

Mua nhà cho chuyên gia nước ngoài và quy định về thuế GTGT, TNDN và TNCN?

Hiện nay, DN nước ngoài đang đầu tư mạnh vào Việt Nam, số lượng các chuyên gia người nước ngoài sang...
Xem tiếp
Hướng dẫn tính thuế TNCN năm 2018

Hướng dẫn tính thuế TNCN năm 2018

Thuế TNCN là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu...
Xem tiếp
X