Kỳ tính thuế TNCN không được chuyển đổi theo năm tài chính


Ngày đăng: 02/07/2018

Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng được quy định cụ thể tại khoản 1a, điều 12, luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội khoá 13. Tuy nhiên mỗi loại thuế sẽ có kỳ tính thuế riêng, đồng thời có loại thuế được đăng ký chuyển đổi kỳ tính thuế như thuế TNDN và có loại thuế không được chuyển đổi, một trong số đó là kỳ tính thuế TNCN không được chuyển đổi theo năm tài chính.

 

Kỳ tính thuế năm của Thuế TNDN và thuế tài nguyên tính theo năm dương lịch hoặc năm tài chính

Theo khoản 3, điều 10, thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 03/11/2013 của Bộ tài chinh quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:  trường hợp Công ty đăng ký chuyển đổi kỳ tính thuế từ năm dương lịch sang năm tài chính thì thời hạn quyết toán thuế TNDN của năm chuyển đổi chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm chuyển đổi đó.

Khi quyết toán thuế, Công ty phải lập báo cáo tài chính và tờ khai quyết toán mẫu số 03/TNDN ban hành tại Thông tư 151/2014/TT-BTC.

Kỳ tính thuế TNCN chỉ áp dụng theo năm dương lịch, không được chuyển đổi theo năm tài chính.

Như vậy, khác với thuế TNDN có thể tính theo năm dương lịch hoặc năm tài chính, kỳ tính thuế TNCN chỉ áp dụng cố định theo năm dương lịch, không được chuyển đổi theo năm tài chính, đây là điểm mà các kế toán doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý. Thời hạn quyết toán thuế TNCN hàng năm chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Chi tiết Công văn số 2616/CT-TTHT ngày 9/4/2018 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế (2 trang)


CAM KẾT CUNG CẤP DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG – UY TÍN – HIỆU QUẢ

GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN – PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG


Bài viết liên quan
Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Kết thúc năm dương lịch, các cá nhân đã phát sinh nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ tiền lương,...
Xem tiếp
Đối tượng nào phải kê khai thu nhập toàn cầu?

Đối tượng nào phải kê khai thu nhập toàn cầu?

Liên quan đến vấn đề thuế TNCN của người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp Việt Nam:   Khi...
Xem tiếp
Các khoản chi trực tiếp cho cá nhân PHẢI tính vào thu nhập chịu thuế

Các khoản chi trực tiếp cho cá nhân PHẢI tính vào thu nhập chịu thuế

Một số khoản chi trực tiếp cho cá nhân ngoài tiền lương, tiền công... vẫn phải tính vào thu nhập chịu...
Xem tiếp
Cam kết thu nhập thấp ký vào thời điểm người lao động bắt đầu làm hay trước khi nghỉ việc?

Cam kết thu nhập thấp ký vào thời điểm người lao động bắt đầu làm hay trước khi nghỉ việc?

  Thời điểm ký cam kết thu nhập thấp là khi nào? Căn cứ quy định tại tiết i, khoản 1, điều 25,Thông...
Xem tiếp
Đoàn phí KHÔNG được giảm trừ khi tính thuế TNCN

Đoàn phí KHÔNG được giảm trừ khi tính thuế TNCN

Qua nhiều lần tìm hiểu doanh nghiệp, cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng, IAC Hà Nội nhận thấy trong...
Xem tiếp
Một số chỉ tiêu điều chỉnh lợi nhuận trên tờ khai Quyết toán thuế TNDN

Một số chỉ tiêu điều chỉnh lợi nhuận trên tờ khai Quyết toán thuế TNDN

Việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo chuẩn mực kế toán và theo luật thuế hiện hành có...
Xem tiếp
X