Kỳ tính thuế TNCN không được chuyển đổi theo năm tài chính


Ngày đăng: 02/07/2018

Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng được quy định cụ thể tại khoản 1a, điều 12, luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội khoá 13. Tuy nhiên mỗi loại thuế sẽ có kỳ tính thuế riêng, đồng thời có loại thuế được đăng ký chuyển đổi kỳ tính thuế như thuế TNDN và có loại thuế không được chuyển đổi, một trong số đó là kỳ tính thuế TNCN không được chuyển đổi theo năm tài chính.

 

Kỳ tính thuế năm của Thuế TNDN và thuế tài nguyên tính theo năm dương lịch hoặc năm tài chính

Theo khoản 3, điều 10, thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 03/11/2013 của Bộ tài chinh quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:  trường hợp Công ty đăng ký chuyển đổi kỳ tính thuế từ năm dương lịch sang năm tài chính thì thời hạn quyết toán thuế TNDN của năm chuyển đổi chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm chuyển đổi đó.

Khi quyết toán thuế, Công ty phải lập báo cáo tài chính và tờ khai quyết toán mẫu số 03/TNDN ban hành tại Thông tư 151/2014/TT-BTC.

Kỳ tính thuế TNCN chỉ áp dụng theo năm dương lịch, không được chuyển đổi theo năm tài chính.

Như vậy, khác với thuế TNDN có thể tính theo năm dương lịch hoặc năm tài chính, kỳ tính thuế TNCN chỉ áp dụng cố định theo năm dương lịch, không được chuyển đổi theo năm tài chính, đây là điểm mà các kế toán doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý. Thời hạn quyết toán thuế TNCN hàng năm chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Chi tiết Công văn số 2616/CT-TTHT ngày 9/4/2018 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế (2 trang)


CAM KẾT CUNG CẤP DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG – UY TÍN – HIỆU QUẢ

GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN – PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG


Bài viết liên quan
Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp...
Xem tiếp
Tỷ lệ trích các khoản theo lương năm 2019

Tỷ lệ trích các khoản theo lương năm 2019

1. Tỷ lệ các khoản trích Bảo hiểm năm 2019 cụ thể như sau: Các khoản trích theo lương Trích...
Xem tiếp
Tuyển dụng: Trưởng nhóm và Trợ lý kế toán – kiểm toán

Tuyển dụng: Trưởng nhóm và Trợ lý kế toán – kiểm toán

Chúng tôi, Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn độc lập - Chi nhánh Hà Nội (IAC Hà Nội), với hơn 15 năm kinh...
Xem tiếp
Hoá đơn điện tử – Hiểu đúng làm đúng

Hoá đơn điện tử – Hiểu đúng làm đúng

Hiện nay hoá đơn điện tử đang ngày càng áp dụng rộng rãi, tuy nhiên, do là hình thức hoá đơn mới nên...
Xem tiếp
Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2018

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2018

Chính sách thuế TNCN năm 2018 không có thay đổi so với năm 2017 nên việc quyết toán thuế TNCN năm...
Xem tiếp
Hướng dẫn kê khai bổ sung hoá đơn quên kê khai

Hướng dẫn kê khai bổ sung hoá đơn quên kê khai

Bạn có biết khai bổ sung hóa đơn tại kỳ lập hay kỳ phát hiện? Câu trả lời là: thời điểm kê khai bổ sung...
Xem tiếp
X