Kỳ tính thuế TNCN không được chuyển đổi theo năm tài chính


Ngày đăng: 02/07/2018

Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng được quy định cụ thể tại khoản 1a, điều 12, luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội khoá 13. Tuy nhiên mỗi loại thuế sẽ có kỳ tính thuế riêng, đồng thời có loại thuế được đăng ký chuyển đổi kỳ tính thuế như thuế TNDN và có loại thuế không được chuyển đổi, một trong số đó là kỳ tính thuế TNCN không được chuyển đổi theo năm tài chính.

 

Kỳ tính thuế năm của Thuế TNDN và thuế tài nguyên tính theo năm dương lịch hoặc năm tài chính

Theo khoản 3, điều 10, thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 03/11/2013 của Bộ tài chinh quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:  trường hợp Công ty đăng ký chuyển đổi kỳ tính thuế từ năm dương lịch sang năm tài chính thì thời hạn quyết toán thuế TNDN của năm chuyển đổi chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm chuyển đổi đó.

Khi quyết toán thuế, Công ty phải lập báo cáo tài chính và tờ khai quyết toán mẫu số 03/TNDN ban hành tại Thông tư 151/2014/TT-BTC.

Kỳ tính thuế TNCN chỉ áp dụng theo năm dương lịch, không được chuyển đổi theo năm tài chính.

Như vậy, khác với thuế TNDN có thể tính theo năm dương lịch hoặc năm tài chính, kỳ tính thuế TNCN chỉ áp dụng cố định theo năm dương lịch, không được chuyển đổi theo năm tài chính, đây là điểm mà các kế toán doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý. Thời hạn quyết toán thuế TNCN hàng năm chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Chi tiết Công văn số 2616/CT-TTHT ngày 9/4/2018 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế (2 trang)


CAM KẾT CUNG CẤP DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG – UY TÍN – HIỆU QUẢ

GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN – PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG


Bài viết liên quan
6 việc Kế toán phải làm trong tháng 9/2018

6 việc Kế toán phải làm trong tháng 9/2018

Tháng 9 sắp hết rồi, hoạt động kế toán của doanh nghiệp bạn đã hoàn tất 6 công việc bắt buộc sau chưa?...
Xem tiếp
Tiếp nhận nợ thuế và nộp hồ sơ quyết toán thuế trong 45 ngày có quyết định sát nhập

Tiếp nhận nợ thuế và nộp hồ sơ quyết toán thuế trong 45 ngày có quyết định sát nhập

Sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số công ty cùng loại có thể sát nhập vào một công ty khác...
Xem tiếp
Quy định mới về sử dụng hóa đơn điện tử năm 2018

Quy định mới về sử dụng hóa đơn điện tử năm 2018

Hoá đơn điện tử đã khắc phục nhiều bất cập của hoá đơn thông thường cho cả phía doanh nghiệp và phía...
Xem tiếp
Tổng hợp 37 chi phí loại trừ khi tính thuế TNDN

Tổng hợp 37 chi phí loại trừ khi tính thuế TNDN

Bài viết sẽ tổng hợp tất cả các chi phí loại trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và mức khống...
Xem tiếp
Thủ tục nộp thuế môn bài lần đầu công ty mới thành lập

Thủ tục nộp thuế môn bài lần đầu công ty mới thành lập

Doanh nghiệp mới thành lập thường băn khoăn về Thủ tục nộp thuế môn bài lần? Sang năm 2018, có nhiều...
Xem tiếp
Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài năm 2018

Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài năm 2018

Bài viết sẽ bàn về tờ khai lệ phí môn bài đối với cả doanh nghiệp đang hoạt động và doanh nghiệp mới...
Xem tiếp
X