Kỳ tính thuế TNCN không được chuyển đổi theo năm tài chính


Ngày đăng: 02/07/2018

Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng được quy định cụ thể tại khoản 1a, điều 12, luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội khoá 13. Tuy nhiên mỗi loại thuế sẽ có kỳ tính thuế riêng, đồng thời có loại thuế được đăng ký chuyển đổi kỳ tính thuế như thuế TNDN và có loại thuế không được chuyển đổi, một trong số đó là kỳ tính thuế TNCN không được chuyển đổi theo năm tài chính.

 

Kỳ tính thuế năm của Thuế TNDN và thuế tài nguyên tính theo năm dương lịch hoặc năm tài chính

Theo khoản 3, điều 10, thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 03/11/2013 của Bộ tài chinh quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:  trường hợp Công ty đăng ký chuyển đổi kỳ tính thuế từ năm dương lịch sang năm tài chính thì thời hạn quyết toán thuế TNDN của năm chuyển đổi chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm chuyển đổi đó.

Khi quyết toán thuế, Công ty phải lập báo cáo tài chính và tờ khai quyết toán mẫu số 03/TNDN ban hành tại Thông tư 151/2014/TT-BTC.

Kỳ tính thuế TNCN chỉ áp dụng theo năm dương lịch, không được chuyển đổi theo năm tài chính.

Như vậy, khác với thuế TNDN có thể tính theo năm dương lịch hoặc năm tài chính, kỳ tính thuế TNCN chỉ áp dụng cố định theo năm dương lịch, không được chuyển đổi theo năm tài chính, đây là điểm mà các kế toán doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý. Thời hạn quyết toán thuế TNCN hàng năm chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Chi tiết Công văn số 2616/CT-TTHT ngày 9/4/2018 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế (2 trang)


CAM KẾT CUNG CẤP DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG – UY TÍN – HIỆU QUẢ

GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN – PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG


Bài viết liên quan
10 việc kế toán cần làm khi doanh nghiệp mới thành lập

10 việc kế toán cần làm khi doanh nghiệp mới thành lập

Công ty mới thành lập cần làm những gì? Đó là những lo lắng, băn khoăn mà hầu hết các chủ doanh nghiệp...
Xem tiếp
Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2019

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2019

Căn cứ pháp lý để có bảng lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2019: Luật Kế toán 2003, Luật kế...
Xem tiếp
Cách kê khai và nộp thuế nhà thầu qua mạng

Cách kê khai và nộp thuế nhà thầu qua mạng

Khi Công ty phát sinh nghĩa vụ thuế nhà thầu thì cách nộp tờ khai thuế nhà thầu qua mạng, cách kê khai...
Xem tiếp
Tuyển dụng Kế toán mức lương hấp dẫn

Tuyển dụng Kế toán mức lương hấp dẫn

Hiện nay, khách hàng của IACHN, một nhà hàng tại Tô Ngọc Vân, Hà Nội đang cần tìm kiếm vị trí Chuyên...
Xem tiếp
Miễn đăng ký thang bảng lương với doanh nghiệp dưới 10 lao động

Miễn đăng ký thang bảng lương với doanh nghiệp dưới 10 lao động

Nghị định số 121/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị...
Xem tiếp
Thông báo hạn sử dụng hoá đơn giấy

Thông báo hạn sử dụng hoá đơn giấy

Hiện nay hoá đơn điện tử đang được triển khai rông rãi và mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp cũng như...
Xem tiếp
X