Mẫu 08 Đăng ký thuế


Mẫu 08 đăng ký thuế, bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Lưu ý:

– Khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế ( 1 trong các chỉ tiêu trong mẫu 08) thì bạn phải làm mẫu 08/ĐKT trong vòng 10 ngày kể từ ngày thay đổi;

Ví dụ: Đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng trong vòng 10 ngày kể từ ngày mở tài khoản

Đăng ký thông tin thay đổi vốn điều lệ trong vòng 10 ngày kể từ ngày có giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký kinh doanh mới;

– Các chỉ tiêu nào không có trong danh mục thì điền vào chỉ tiêu 17 và ghi rõ nội dung thay đổi;

– Chỉ tiêu nào thay đổi thì điền, còn lại thì xóa đi;

– Đối với các DN chỉ tiêu 2, 3 giống nhau thì khi thay đổi phải thay đổi cả 2 chỉ tiêu.


TỜ KHAI

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

 

Tên đơn vị/cá nhân: Công ty TNHH ABC

Mã số thuế:0105XXX

Địa chỉ trụ sở chính: Lô XX, TT4, KĐT Mỹ Đình, Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Đơn vị đăng ký thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

Chỉ tiêu  (1) Thông tin đăng ký cũ(2) Thông tin đăng ký mới(3)
Điều chỉnh thông tin

Các chỉ tiêu trên Tờ khai đăng ký thuế:

Tên chính thức
Địa chỉ trụ sở
3. Địa chỉ nhận thông báo thuế
4. Quyết định thành lập
5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
6. Đăng ký xuất nhập khẩu
7. Ngành nghề kinh doanh chính
8. Vốn điều lệ
9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh
10. Loại hình kinh tế
11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh
12. Năm tài chính
13. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp)
14. Thông tin về người đại diện theo pháp luật
15. Các loại thuế phải nộp
16. Thông tin về các đơn vị có liên quan
17. Thông tin khác: Ghi rõ họ và tên, và số điện thoại liên lạc của Tổng giám đốc, Giám đốc,… và kế toán trưởng của doanh nghiệp.

Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)

II. Bổ sung thông tin tài khoản của người nộp thuế

 

Đơn vị/cá nhân cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

Phần dành cho cơ quan thuế ghi: Chương …     Khoản  …

 

……, ngày ……. tháng ….. năm ………

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

 

Hướng dẫn:

            – Cột (1): chỉ tiêu trên mỗi tờ khai đăng ký thuế

            – Cột (2): ghi lại nội dung thông tin đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất

            – Cột (3): ghi chính xác chỉ tiêu muốn thay đổi


 


Bài viết liên quan
KINH NGHIỆM điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế của những năm có sai sót

KINH NGHIỆM điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế của những năm có sai sót

Các doanh nghiệp thường phát sinh các khoản thuế phải nộp như thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN. Sau khi...
Xem tiếp
Chi tiền đồng phục có được xác định là chi phí được trừ

Chi tiền đồng phục có được xác định là chi phí được trừ

Chi đồng phục có được xác định là chi phí được trừ không? Là khoản chi thường xuất hiện trong bất cứ...
Xem tiếp
Miễn thông báo chuyển đổi phương pháp tính thuế

Miễn thông báo chuyển đổi phương pháp tính thuế

Việc chuyển đổi áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng đã được quy định trong các văn bản hướng...
Xem tiếp
Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2017

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2017

Công văn số 5749/CT-TNCN ngày 5/2/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về quyết toán thuế TNCN năm 2017 và cấp...
Xem tiếp
Miễn thuế TNCN với quà tặng tiền mặt và tính thuế TNCN với quà tặng BĐS

Miễn thuế TNCN với quà tặng tiền mặt và tính thuế TNCN với quà tặng BĐS

Theo quy định tại khoản 10 Điều 3 Luật thuế TNCN 04/2007/QH12 , quà tặng là Bất động sản (nhà cửa, đất...
Xem tiếp
Chưa bị khấu trừ thuế thu nhập vãng lai sẽ không được ủy quyền quyết toán

Chưa bị khấu trừ thuế thu nhập vãng lai sẽ không được ủy quyền quyết toán

Công văn số 4885/CT-TTHT ngày 30/1/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc ủy quyền quyết toán đối với cá...
Xem tiếp
X