Mẫu 08 Đăng ký thuế


Ngày đăng: 07/08/2015

Mẫu 08 đăng ký thuế, bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Lưu ý:

– Khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế ( 1 trong các chỉ tiêu trong mẫu 08) thì bạn phải làm mẫu 08/ĐKT trong vòng 10 ngày kể từ ngày thay đổi;

Ví dụ: Đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng trong vòng 10 ngày kể từ ngày mở tài khoản

Đăng ký thông tin thay đổi vốn điều lệ trong vòng 10 ngày kể từ ngày có giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký kinh doanh mới;

– Các chỉ tiêu nào không có trong danh mục thì điền vào chỉ tiêu 17 và ghi rõ nội dung thay đổi;

– Chỉ tiêu nào thay đổi thì điền, còn lại thì xóa đi;

– Đối với các DN chỉ tiêu 2, 3 giống nhau thì khi thay đổi phải thay đổi cả 2 chỉ tiêu.


TỜ KHAI

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

 

Tên đơn vị/cá nhân: Công ty TNHH ABC

Mã số thuế:0105XXX

Địa chỉ trụ sở chính: Lô XX, TT4, KĐT Mỹ Đình, Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Đơn vị đăng ký thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

Chỉ tiêu  (1) Thông tin đăng ký cũ(2) Thông tin đăng ký mới(3)
Điều chỉnh thông tin

Các chỉ tiêu trên Tờ khai đăng ký thuế:

Tên chính thức
Địa chỉ trụ sở
3. Địa chỉ nhận thông báo thuế
4. Quyết định thành lập
5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
6. Đăng ký xuất nhập khẩu
7. Ngành nghề kinh doanh chính
8. Vốn điều lệ
9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh
10. Loại hình kinh tế
11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh
12. Năm tài chính
13. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp)
14. Thông tin về người đại diện theo pháp luật
15. Các loại thuế phải nộp
16. Thông tin về các đơn vị có liên quan
17. Thông tin khác: Ghi rõ họ và tên, và số điện thoại liên lạc của Tổng giám đốc, Giám đốc,… và kế toán trưởng của doanh nghiệp.

Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)

II. Bổ sung thông tin tài khoản của người nộp thuế

 

Đơn vị/cá nhân cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

Phần dành cho cơ quan thuế ghi: Chương …     Khoản  …

 

……, ngày ……. tháng ….. năm ………

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

 

Hướng dẫn:

            – Cột (1): chỉ tiêu trên mỗi tờ khai đăng ký thuế

            – Cột (2): ghi lại nội dung thông tin đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất

            – Cột (3): ghi chính xác chỉ tiêu muốn thay đổi


 


Bài viết liên quan
Quy định về thuế GTGT đối với các DN chế xuất

Quy định về thuế GTGT đối với các DN chế xuất

Hiện nay, vẫn có nhiều doanh nghiệp chế xuất gặp những vướng mắc về vấn đề khai thuế. Thậm chí nhiều...
Xem tiếp
Áp dụng thuế GTGT 0% hay 10% đối với DV nghiên cứu thị trường ở VN cung cấp cho đơn vị nước ngoài?

Áp dụng thuế GTGT 0% hay 10% đối với DV nghiên cứu thị trường ở VN cung cấp cho đơn vị nước ngoài?

Trong quá trình áp dụng luật thuế GTGT, nhiều kế toán còn mơ hồ trong việc áp dụng thuế suất cho từng...
Xem tiếp
Quy định Quan trọng của Chính sách Thuế liên quan hoạt động khuyến mại

Quy định Quan trọng của Chính sách Thuế liên quan hoạt động khuyến mại

Trong quá trình thương mại, kinh doanh hàng hoá, cung ứng dịch vụ, chiến dịch khuyến mại thường xuyên...
Xem tiếp
Công văn số 724/TCT-CS ngày 02/03/2018 của Tổng cục Thuế về thuế nhà thầu nước ngoài

Công văn số 724/TCT-CS ngày 02/03/2018 của Tổng cục Thuế về thuế nhà thầu nước ngoài

Công văn 724/TCT - CS được ban hành ngày 02/03/2018 của Tổng cục thuế trả lời về việc kê khai, nộp thuế...
Xem tiếp
KINH NGHIỆM điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế của những năm có sai sót

KINH NGHIỆM điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế của những năm có sai sót

Các doanh nghiệp thường phát sinh các khoản thuế phải nộp như thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN. Sau khi...
Xem tiếp
Chi tiền đồng phục có được xác định là chi phí được trừ

Chi tiền đồng phục có được xác định là chi phí được trừ

Chi đồng phục có được xác định là chi phí được trừ không? Là khoản chi thường xuất hiện trong bất cứ...
Xem tiếp
X