Nghị định về thuế tài nguyên số 50/2010/NĐ-CP


Ngày 14/5/2010, Bộ Tài chính ban hành nghị định số 50/2010/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số điều của luật thuế Tài nguyên môi trường số 45/2009/QH12.

Thuế tài nguyên môi trường là sắc thuế gián thu, đánh vào đối tượng chịu thuế là các tài nguyên thiên nhiên thuộc chù quyền của Việt Nam bao gồm:

– Tài nguyên khoáng sản (kim loại và phi kim loại): Sắt, Titan, vàng, bạc, than đá…;

– Đất đá, cát, sỏi…;

– Lâm sản tự nhiên như động vật, gỗ…;

– Hải sản tự nhiên: bao gồm động thực vật trong biển (cá, tôm, ngọc trai…);

– Nước thiên nhiên;

– Yến sào thiên nhiên;

– Tài nguyên khác…

Người nộp thuế là các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác, sử dụng hoặc buôn bán tài nguyên thiên nhiên.

Xem thêm hướng dẫn chi tiết tại Thông tư số 105/2010/TT-BTC.


Bài viết liên quan
Xử lý sai sót thông tin về thời gian tham gia BHYT liên tục

Xử lý sai sót thông tin về thời gian tham gia BHYT liên tục

BHXH Việt Nam vừa ban hành văn bản số 238/BHXH-CNTT ngày 22/01/2018, gửi BHXH 63 tỉnh, thành phố về việc...
Xem tiếp
HƯỚNG DẪN NỘP LẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH CV 51140 – CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

HƯỚNG DẪN NỘP LẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH CV 51140 – CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

  IACHN Xin trích dẫn câu trả lời của cục thuế TP Hà Nội về hướng dẫ nộp lại báo cáo tài chính...
Xem tiếp
Thông tư 06/2017/TT-BTC hướng dẫn về quản lý thuế

Thông tư 06/2017/TT-BTC hướng dẫn về quản lý thuế

  BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số:...
Xem tiếp
Hóa đơn do nhân viên ký phải bỏ trống tiêu thức “thủ trưởng đơn vị”

Hóa đơn do nhân viên ký phải bỏ trống tiêu thức “thủ trưởng đơn vị”

Công văn số 72147/CT-TTHT ngày 22/11/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc ủy quyền ký hóa đơn (1 trang) Theo...
Xem tiếp
Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi 45/2013/TT-BTC quản lý sử dụng trích khấu hao tài sản cố định

Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi 45/2013/TT-BTC quản lý sử dụng trích khấu hao tài sản cố định

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:...
Xem tiếp
SỬA ĐỔI CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2016

SỬA ĐỔI CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2016

Mỗi lĩnh vực khi hoạt động đều phải dựa trên một cơ sở nào đó như: nguyên tắc, quy định, chuẩn mực,…Kế...
Xem tiếp
X