Nghị định về thuế tài nguyên số 50/2010/NĐ-CP


Ngày đăng: 05/08/2015

Ngày 14/5/2010, Bộ Tài chính ban hành nghị định số 50/2010/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số điều của luật thuế Tài nguyên môi trường số 45/2009/QH12.

Thuế tài nguyên môi trường là sắc thuế gián thu, đánh vào đối tượng chịu thuế là các tài nguyên thiên nhiên thuộc chù quyền của Việt Nam bao gồm:

– Tài nguyên khoáng sản (kim loại và phi kim loại): Sắt, Titan, vàng, bạc, than đá…;

– Đất đá, cát, sỏi…;

– Lâm sản tự nhiên như động vật, gỗ…;

– Hải sản tự nhiên: bao gồm động thực vật trong biển (cá, tôm, ngọc trai…);

– Nước thiên nhiên;

– Yến sào thiên nhiên;

– Tài nguyên khác…

Người nộp thuế là các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác, sử dụng hoặc buôn bán tài nguyên thiên nhiên.

Xem thêm hướng dẫn chi tiết tại Thông tư số 105/2010/TT-BTC.


Bài viết liên quan
Công văn số 51690/CT-TTHT

Công văn số 51690/CT-TTHT

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do...
Xem tiếp
Quyết định 888/QĐ-BHXH

Quyết định 888/QĐ-BHXH

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:...
Xem tiếp
Văn bản dự thảo: Công văn số 7021/BTC-PC ngày 14/06/2018 của Bộ Tài chính

Văn bản dự thảo: Công văn số 7021/BTC-PC ngày 14/06/2018 của Bộ Tài chính

Công văn số 7021/BTC-PC ngày 14/06/2018 của Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định...
Xem tiếp
Công văn số 724/TCT-CS ngày 02/03/2018 của Tổng cục Thuế về thuế nhà thầu nước ngoài

Công văn số 724/TCT-CS ngày 02/03/2018 của Tổng cục Thuế về thuế nhà thầu nước ngoài

Công văn 724/TCT - CS được ban hành ngày 02/03/2018 của Tổng cục thuế trả lời về việc kê khai, nộp thuế...
Xem tiếp
NGHỊ ĐỊNH 174/2016/ND-CP

NGHỊ ĐỊNH 174/2016/ND-CP

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:...
Xem tiếp
Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:...
Xem tiếp
X