Phần mềm HTKK 3.3.4 mới nhất


Phần mềm HTKK phiên bản 3.3.4 mới nhất đã được Tổng Cục thuế chính thức ban hành.

Ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế 3.3.4 được nâng cấp nhằm cập nhật danh mục phí, lệ phí trên tờ khai 01/PHLP, 02/PHLH trong đó bổ sung thêm tiểu mục 3853 – Tiền thuê cơ sở hạ tầng đường sắt.

Phần mềm HTKK mới 3.3.4 được áp dụng cho kỳ thuế tháng 9/ quý III trở đi.

Các bạn tham khảo cách sử dụng phần mềm hỗ trợ khai thuế tại đây.

 

 

 


Bài viết liên quan
Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng HTKK 3.4.0

Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng HTKK 3.4.0

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO V/v: Nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.4.0, ứng dụng...
Xem tiếp
HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ HTKK 3.3.7

HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ HTKK 3.3.7

HTKK 3.3.7 là phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất hiện nay được tổng cục thuế ban hành. Bằng  sự tích...
Xem tiếp
Hỗ trợ kê khai thuế mới nhất

Hỗ trợ kê khai thuế mới nhất

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) là một ứng dụng của Tổng cục thuế giúp người nộp thuế thực hiện kê...
Xem tiếp
Phần mềm HTKK 3.3.3 mới nhất 2015

Phần mềm HTKK 3.3.3 mới nhất 2015

Ngày 18/8/2015 Tổng cục Thuế đã ban hành phần mềm hỗ trợ khai thuế mới nhất HTKK 3.3.3 nhằm đáp ứng yêu...
Xem tiếp
X