Tài Liệu

Bản tin thuế tháng 10

Bản tin thuế tháng 10

Đến hẹn lại lên, IACHN tổng hợp bản tin thuế tháng 10, hi vọng rằng, với bản tin thuế này, các bạn sẽ...
Xem tiếp
Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi 45/2013/TT-BTC quản lý sử dụng trích khấu hao tài sản cố định

Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi 45/2013/TT-BTC quản lý sử dụng trích khấu hao tài sản cố định

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:...
Xem tiếp
SỬA ĐỔI CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2016

SỬA ĐỔI CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2016

Mỗi lĩnh vực khi hoạt động đều phải dựa trên một cơ sở nào đó như: nguyên tắc, quy định, chuẩn mực,…Kế...
Xem tiếp
Nghị định 53/2016/NĐ-CP đối với công ty có cổ phần, vốn góp nhà nước

Nghị định 53/2016/NĐ-CP đối với công ty có cổ phần, vốn góp nhà nước

Nghị định số 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 13/06/2016, có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2016...
Xem tiếp
Bản tin thuế tháng 8 năm 2016

Bản tin thuế tháng 8 năm 2016

Bạn thân mến! IACHN xin gửi tới bạn ấn phẩm mới BẢN TIN THUẾ THÁNG 8. Bản tin thuế số tháng 8 có các...
Xem tiếp
BẢN TIN THUẾ THÁNG 9  NĂM 2016

BẢN TIN THUẾ THÁNG 9 NĂM 2016

IACHN xin gửi tới bạn ấn phẩm mới BẢN TIN THUẾ THÁNG 9, Bản tin thuế số tháng 9 năm 2016 có các thông...
Xem tiếp
Thông tư số 84/2016/TT-BTC

Thông tư số 84/2016/TT-BTC

Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục thu nộp Ngân sách Nhà nước...
Xem tiếp
Hướng dẫn mới về thu nộp các khoản thuế về ngân sách nhà nước

Hướng dẫn mới về thu nộp các khoản thuế về ngân sách nhà nước

Từ ngày 01 tháng 08 năm 2016 sẽ được áp dụng quy định mới về nộp ngân sách nhà nước, cụ thể là nộp ngân...
Xem tiếp
Hàng nhập khẩu trả chậm có được khấu trừ ngay toàn bộ số thuế GTGT?

Hàng nhập khẩu trả chậm có được khấu trừ ngay toàn bộ số thuế GTGT?

Công văn số 3741/CT-TTHT ngày 25/4/2016 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế (2 trang) Theo quy định...
Xem tiếp
Các thông tư mới nhất về thuế trong năm 2015

Các thông tư mới nhất về thuế trong năm 2015

Tổng hợp các thông tư mới nhất về thuế năm 2015 bao gồm: các chính sách thuế TNDN mới nhất; quy định...
Xem tiếp
X