Tài Liệu

Thông tư số 92/2015/TT-BTC về thuế Thu nhập cá nhân

Thông tư số 92/2015/TT-BTC về thuế Thu nhập cá nhân

Ngày 15/06/2015 Bộ tài chính ban hành thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia...
Xem tiếp
Hướng dẫn thuế Tiêu thụ đặc biệt TT 05/2012/TT-BTC

Hướng dẫn thuế Tiêu thụ đặc biệt TT 05/2012/TT-BTC

Ngày 05/01/2012, Bộ Tài chính ban hành thông tư 05/2012/TT-BTC hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị định...
Xem tiếp
Nghị định về thuế tài nguyên số 50/2010/NĐ-CP

Nghị định về thuế tài nguyên số 50/2010/NĐ-CP

Ngày 14/5/2010, Bộ Tài chính ban hành nghị định số 50/2010/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số điều của luật...
Xem tiếp
Hướng dẫn Thuế tài nguyên TT 105/2010/TT-BTC

Hướng dẫn Thuế tài nguyên TT 105/2010/TT-BTC

Ngày 23/7/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 105/2010/TT-BTC hướng dẫn chi tiết Nghị định số...
Xem tiếp
Hướng dẫn kê khai, nộp thuế điện tử mới nhất

Hướng dẫn kê khai, nộp thuế điện tử mới nhất

Ngày 28/7/2015 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 110/TT-BTC hướng dẫn chi tiết giao dịch điện tử trong...
Xem tiếp
X