Tăng định mức công tác phí dành cho cán bộ, công chức


Ngày đăng: 25/06/2017

[THÔNG TƯ MỚI] Bộ tài chính đã ban hành thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/07/2017 thay thế thông tư số 97/2010/TT-BTC, theo đó, thông tư quy định có một số khoản thay đổi sẽ được IACHN tổng hợp trong bài viết dưới đây. 

Xem thêm: Kiểm toán Kế toán

QMS_VBPL_83758-cong-tac-phi

Định nghĩa: Công tác phí là khoản chi phí để trả cho người đi công tác trong nước, công tác phí bao gồm các khoản như: Chi phí đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền thuê phòng nghỉ nơi đến công tác, cước hành lý và tài liệu mang theo để làm việc (nếu có).

1. Chế độ công tác phí

Phụ cấp lưu trú

 • Điều chỉnh tăng từ 150.000 lên 200.000 đồng/ngày
 • Từ 200.000 lên 250.000 đồng/người/ngày , đối với cán bộ công chức công tác trên biển đảo

Tiền thuê phòng nghỉ đến nơi công tác:

 • Lãnh đạo cấp Bộ, Thứ trưởng, các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên tăng 1 triệu đồng/ngày/người (Mức cũ: 900.000 đồng/ngày/người)
 • Các cán bộ công chức, viên chức còn lại:

+ Công tác tại quận, thành phố: 450.000 đồng/người/ngày (Mức cũ: 350.000 đồng)

+ Công tác tại huyện, thị xã: 350.000 đồng/người/ngày (Mức cũ: 250.000 đồng)

+ Công tác tại huyện, thị xã: 300.000 đồng/người/ngày (Mức cũ: 200.000 đồng)

Mức khoán công tác phí theo tháng

 • Mức khoán công tác phí cũng được điều chỉnh tăng lên 500.000 đồng/ tháng (Mức cũ: 300.000 đồng/tháng)

Thanh toán tiền chi phí đi lại

 • Quy định rõ mức thanh toán khoán phương tiện tự túc đối với cán bộ, công chức viên chức là 0,2 lít xăng/ km, tính theo địa giới hành chính và giá tăng tại thời điểm đi công tác (Trước đây căn cứ vào km thực tế và đơn giá khoán bao gồm nhiên liệu và khấu hao xe)

Thời gian được hưởng công tác phí

 • Quy định rõ thời gian được hưởng công tác phí ao gồm ngày nghỉ, lễ tết theo lịch trình công tác, thời gian đi đường (Trước đây chỉ bao gồm thời gian đi trên đường và thời gian lưu trú tại nơi đến công tác)

2. Chế độ chi hội nghị

Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không trong danh sách trả lương của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp theo mức khoán:

 • Cuộc họp tổ chức tại địa điểm nội thành của thành phố trực thuộc Trung ương: 200.000 đồng/ngày/người (Mức cũ: 150.000 đồng/ngày/người)
 • Cuộc họp tổ chức tại địa điểm nội thành, nội thị của thành phố trực thuộc tỉnh; tại các huyện, thị xã thuộc tỉnh: 150.000 đồng/ngày/người (Mức cũ: 100.000 đồng/ngày/người)
 • Riêng cuộc họp do xã, phường, thị trấn tổ chức (không phân biệt địa điểm tổ chức): 100.000 đồng/ngày/người (Mức cũ: 60.000 đồng/ngày/người)

Chi giải khát giữa giờ

 • Chi giải khát giữa giờ: 20.000 đồng/1 buổi (nửa ngày)/đại biểu. (Mức cũ: 15.000 đồng/ 1 buổi/đại biểu).

Từ ngày 6/8/2015, theo sửa đổi tại Thông tư 96/2015/TT-BTC, doanh nghiệp không còn bị khống chế về hạn mức công tác phí khi hạch toán chi phí tính thuế TNDN. Mức công tác phí của doanh nghiệp chi cho người lao động đi công tác được tính vào chi phí được trừ được quy định trong quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của công ty, tuy nhiên cũng cần được xây dựng một cách phù hợp. Các bạn có thể dựa vào quy định mới này để xây dựng quy chế của Công ty mình cho phù hợp nhé!

 Bạn cần tư vấn kế toán, vui lòng liên hệ IACHN.

093 566 1111

Xem thêm các nội dung hấp dẫn khác: 

Từ 01/07/2017: Tăng trợ cấp thai sản thêm 7,4%

Tối ưu thuế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

 


Bài viết liên quan
Nhà đầu tư nước ngoài phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp hay gián tiếp?

Nhà đầu tư nước ngoài phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp hay gián tiếp?

Tùy theo hình thức đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam là trực tiếp hay gián tiếp mà doanh nghiệp hay nhà...
Xem tiếp
Kê khai Giao dịch liên kết

Kê khai Giao dịch liên kết

Nghị định 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết (GDLK) là một...
Xem tiếp
Người lao động nước ngoài có cần xin giấy phép lao động tại Việt Nam không?

Người lao động nước ngoài có cần xin giấy phép lao động tại Việt Nam không?

Khi doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng người lao động nước ngoài, "giấy phép lao động" có phải là chứng...
Xem tiếp
Giá trị còn lại của TSCĐ sau dỡ bỏ có được trừ khi tính thuế TNDN?

Giá trị còn lại của TSCĐ sau dỡ bỏ có được trừ khi tính thuế TNDN?

Phần giá trị còn lại của TSCĐ sau khi phá dỡ, dỡ bỏ được hạch toán như thế nào? Phần chênh lệch này có...
Xem tiếp
Thông tư mới cởi trói cho DN về trích lập dự phòng phải thu khó đòi

Thông tư mới cởi trói cho DN về trích lập dự phòng phải thu khó đòi

Thông tư số 48/2019/TT-BTC ban hành ngày 08 tháng 08 năm 2019 hướng dẫn trích lập các Khoản dự phòng...
Xem tiếp
Các khoản đầu tư ra nước ngoài KHÔNG được trích lập dự phòng tổn thất

Các khoản đầu tư ra nước ngoài KHÔNG được trích lập dự phòng tổn thất

Theo Thông tư số 48/2019/TT-BTC ban hành ngày 08 tháng 08 năm 2019 hướng dẫn trích lập các Khoản dự phòng...
Xem tiếp
X