Thế nào là một cuộc kiểm toán chất lượng?


Ngày đăng: 27/04/2016

Doanh nghiệp đi thuê ngoài dịch vụ kiểm toán luôn mong muốn cuộc kiểm toán có độ tin cậy cao. Đó có phải tiêu chí đánh giá quan trọng nhất về một dịch vụ kiểm toán chất lượng hay không? Trả lời cho câu hỏi này, chia sẻ dưới góc độ của một kiểm toán viên nhiều năm trong nghề kiểm toán, sẽ cho bạn đọc hiểu rõ thế nào là một cuộc kiểm toán hiệu quả.


 

Để đánh giá chất lượng một cuộc kiểm toán, cần đứng trên nhiều góc độ quan điểm  là đối tượng sử dụng dịch vụ kiểm toán và  chuyên viên kiểm toán. Về cơ bản, có thể thấy chất lượng kiểm toán bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

  • Mức độ thoả mãn về tính khách quan và độ tin cậy vào ý kiến kiểm toán của những đối tượng sử dụng dịch vụ kiểm toán
  • Mức độ thoả mãn về những đóng góp của kiểm toán viên nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính của đơn vị được kiểm toán theo đúng chế độ chính sách của nhà nước cũng như các qui định riêng của đơn vị.
  • Báo cáo kiểm toán được phát hành theo đúng thời gian đã đề ra trong hợp đồng kiểm toán và chi phí cho dịch vụ kiểm toán ở mức độ phù hợp.

Phân tích từng tiêu chí đánh giá một Dịch vụ kiểm toán chất lượng

dich-vu-kiem-toan-chat-luong-tai-iac-ha-noi

Tiêu chí 1: Mức độ thoả mãn về tính khách quan và độ tin cậy vào ý kiến kiểm toán của những người sử dụng kết quả kiểm toán

Tính khách quan, độc lập của kiểm toán viên là điều kiện trước hết để đảm bảo ý nghĩa và giá trị sử dụng của dịch vụ kiểm toán độc lập.Ý kiến kiểm toán đưa ra không làm tăng thêm lượng thông tin cho  người sử dụng kết quả kiểm toán mà chỉ đảm bảo cho những đối tượng này về tính trung thực hợp lý của các báo cáo tài chính mà họ được cung cấp. Sự đảm bảo này được chấp nhận và có giá trị bởi:

(i) ý kiến kiểm toán được đưa ra bởi chuyên gia kiểm toán có đủ năng lực, trình độ chuyên môn;

(ii) tính độc lập, khách quan của ý kiến kiểm toán.

Những người sử dụng kết quả kiểm toán chỉ thật sự hài lòng và thoả mãn khi họ tin tưởng rằng ý kiến kiểm toán đưa ra dựa trên các cơ sở đã được báo cáo.

Vậy làm sao để  đánh giá được chỉ tiêu này? Câu trả lời là cần xem xét tính tuân thủ các chuẩn mực nghề nghiệp của kiểm toán viên và của công ty kiểm toán, điều này thể hiện khá rõ qua tính chuyên nghiệp của kiểm toán viên trong quá trình thực hiện công việc kiểm toán. Vì vậy việc lựa chọn công ty kiểm toán uy tín trên thị trường là rất quan trọng để có thể lựa chọn Dịch vụ kiểm toán chất lượng.

Đánh giá tiêu chí tính khách quan và độ tin cậy của kiểm toán viên đối với kết quả kiểm toán qua các khía cạnh sau:

  • Đảm bảo tính độc lập, khách quan và chính trực
  • Kiến thức, kỹ năng kinh nhiệm của kiểm toán viên
  • Các phương pháp thu thập và đánh giá bằng chứng kiểm toán
  • Công tác giám sát, quản lý cuộc kiểm toán
  • Các thủ tục soát xét, phát hành báo cáo kiểm toán
  • Các khía cạnh khác

Tiêu chí 2:  Mức độ thoả mãn về sự đóng góp của kiểm toán viên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài chính của đơn vị được kiểm toán theo đúng chế độ chính sách của nhà nước cũng như các qui định riêng của đơn vị.

Mục tiêu chính của kiểm toán độc lập báo cáo tài chính là đưa ra ý kiến độc lập về tính trung thực và hợp lý của các báo cáo tài chính. Do vậy ở chỉ tiêu thứ nhất là thể hiện sự thoả mãn về tính khách quan, độc lập và tin cậy vào ý kiến kiểm toán của những người sử dụng kết quả kiểm toán thì ở chỉ tiêu này lại là sự thoả mãn của đơn vị được kiểm toán về giá trị gia tăng mà kiểm toán viên có thể cung cấp cho đơn vị. Tại sao tiêu chí này có ảnh hưởng đến đánh giá một dịch vụ kiểm toán chất lượng?

Đối với các nhà quản lý đơn vị được kiểm toán, việc phát hiện và ngăn ngừa các sai sót trong quản lý tài chính, kế toán không phải lúc nào cũng hoàn hoản và kiểm soát được toàn bộ. Do vậy báo cáo tài chính do đơn vị lập nên vẫn có thể có những sai sót trọng yếu do những hạn chế trong hệ thống kiểm soát của đơn vị. Trách nhiệm của các kiểm toán viên là phải đảm bảo rằng báo cáo tài chính đó không có sai sót trọng yếu, và nếu có kiểm toán cần chỉ ra những sai sót đó để đơn vị sửa chữa và điều chỉnh hoặc là cơ sơ cho việc không đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần. Đó chính là cơ sở để các nhà quản lý đơn vị tin tưởng và đặt hy vọng vào những phát hiện và những kiến nghị đóng góp của kiểm toán viên theo đó có thể sửa đổi và đảm bảo rằng báo cáo tài chính của họ là trung thực và hợp lý. Hơn nữa, thông qua những phát hiện và kiến nghị đóng góp của kiểm toán viên các nhà quản lý đơn vị có thể hoàn thiện hệ thống kiểm soát của mình và nâng cao hiệu quả quản lý tài chính kế toán của đơn vị.

dich-vu-kiem-toan-chat-luong-nhat-ha-noiMức độ thoả mãn của các nhà quản lý đơn vị đối với những đóng góp của kiểm toán không cụ thể hoá được bằng số lượng bởi có thể có hoặc có thể không có các phát hiện và kiến nghị góp ý hoàn thiện hệ thống kiểm soát của đơn vị mà chỉ có thể đánh giá ở sự hài lòng và đánh giá cao của các nhà quản lý doanh nghiệp về tính chuyên nghiệp và trách nhiệm của kiểm toán viên trong quá trình kiểm toán.

Tiểu chí 3:  Báo cáo kiểm toán được lập và phát hành theo đúng thời gian đã đề ra trong thư hẹn kiểm toán và chí phí cho dịch vụ kiểm toán ở mức độ phù hợp.

Một trong các yêu cầu của thông tin tài chính là tính kịp thời, các thông tin không được cung cấp đúng lúc sẽ trở nên không có giá trị sử dụng, đồng thời có thể gây nhiều khó khăn trong việc đưa ra các quyết định quản lý hoặc bỏ lỡ các cơ hội kinh doanh. Mặc dù kiểm toán không phải là kênh cung cấp thông riêng biệt, nhưng nó là một khâu thẩm định trong hệ thống cung cấp thông tin. Các thông tin tài chính do đơn vị lập và được các kiểm toán viên, công ty kiểm toán kiểm tra và đưa ra ký kiến về tính trung thực hợp lý của các thông tin này trước khi chuyển cho những người sử dụng. Do vậy mọi chậm trễ trong quá trình kiểm toán do nguyên nhân của việc tổ chức, giám sát quản lý cuộc kiểm toán thiếu hiệu quả hoặc bất cứ lý do gì khác từ phía công ty kiểm toán dẫn đến sự chậm trễ không theo đúng kế hoạch đặt ra trong hợp đồng kiểm toán/ hay Thư hẹn kiểm toán đều làm ảnh hưởng đến uy tín và giá trị của dịch vụ của công ty kiểm toán.

Về giá phí kiểm toán, đây cũng là chỉ tiêu quan trọng đánh giá dịch vụ kiểm toán chất lượng hay không. Vì sao? Ở chỉ tiêu thứ nhất và thứ hai nói lên tính chất kỹ thuật của dịch vụ, nó đánh giá mức độ thoả mãn nhu cầu của những người sử dụng kết quả của dịch vụ kiểm toán về sự đảm bảo cho tính trung thực, hợp lý của các báo cáo tài chính mà họ được cung cấp cũng như lượng những ý kiến tư vấn nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán. Trong nền kinh tế thị trường đặc biệt là hoạt động kiểm toán độc lập, việc quan tâm đến lợi ích của đơn vị được kiểm toán hết sức quan trọng, đó chính là yếu tố kinh tế xã hội của dịch vụ. Yếu tố này yêu cầu công ty kiểm toán không những phải đảm bảo nhu cầu có được ý kiến độc lập của kiểm toán viên về tính trung thực của báo cáo tài chính mà cả giá của nhu cầu cũng được thoả mãn. Phí dịch vụ kiểm toán xác định trên cơ sở thời gian cần thiết để các kiểm toán viên thực hiện công việc kiểm toán và đơn giá giờ công làm việc của kiểm toán viên. Ngoại trừ những ảnh hưởng của yếu tố đơn giá giờ công làm việc của kiểm toán viên và sự hợp tác của đơn vị được kiểm toán với các kiểm toán viên trong quá trình kiểm toán thì việc xác định và giảm thiểu thời gian kiểm toán mà vẫn đảm bảo thu thập được đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp sẽ là điều kiện để giảm thiểu giá dịch vụ cho khách hàng. Đó chính là sự thể hiện và là một trong các chỉ tiêu đánh giá chất lượng kiểm toán.

Chất lượng là khái niệm tương đối, biến đổi theo thời gian, không gian, theo sự phát triển của nhu cầu xã hội và sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Dịch vụ kiểm toán độc lập hình thành và phát triển chưa lâu, hành lang pháp lý đang từng bước hoàn thiện (các chuẩn mực kiểm toán đã và đang tiếp tục được nghiên cứu và công bố), và sự hiểu biết về kiểm toán của các đơn vị được kiểm toán còn hạn chế. Do vậy sự đánh giá về chất lượng kiểm toán vẫn còn nhiều bất cập và thiếu cơ sở theo đó lý luận về chất lượng kiểm toán cần tiếp tục nâng cao và hoàn thiện. Do vậy, là một kế toán, nhà quản lý doanh nghiệp đang đứng trước quyết định lựa chọn dịch vụ kiểm toán chất lượng cho công ty, doanh nghiệp của mình thì cần phải xem xét trên các tiêu chí cơ bản như trên, tìm hiểu các dịch vụ tại các công ty kiểm toán uy tín ở Hà Nội, TPHCM,….


Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Độc lập -IAC Chi Nhánh Hà Nội

hotline-iac-hn-1

IAC HN cam kết dịch vụ Kiểm toán chất lượng, uy tín, được sự tin cậy và ủng hộ của các doanh nghiệp trên khắp lãnh thổ Việt Nam. Hãy để IAC HN góp phần mang lợi ích đến cho doanh nghiệp của bạn!

»Dịch vụ Kiểm toán độc lập tin cậy

»Dịch vụ Kiểm toán nội bộ 15 năm kinh nghiệm


Bài viết liên quan
Danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều do Bộ Tài Chính công bố

Danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều do Bộ Tài Chính công bố

Kiểm toán là hoạt động kiểm tra lại tính chính xác, trung thực của các số liệu, sổ sách kế toán và các...
Xem tiếp
Làm báo cáo Thuế qua mạng không hề khó như bạn nghĩ

Làm báo cáo Thuế qua mạng không hề khó như bạn nghĩ

Doanh nghiệp thuộc diện phải kiểm toán Báo cáo tài chính năm (BCTC) phải nộp BCTC đã được kiểm toán đính...
Xem tiếp
Doanh nghiệp nhỏ và vừa phải nộp BCTC cho những cơ quan nào?

Doanh nghiệp nhỏ và vừa phải nộp BCTC cho những cơ quan nào?

Doanh nghiệp bạn thuộc loại doanh nghiệp nhỏ và vừa, bạn đang băn khoăn báo cáo tài chính (BCTC) sẽ phải...
Xem tiếp
DN lưu ý: Các báo cáo phải nộp theo Quý, Năm 2018

DN lưu ý: Các báo cáo phải nộp theo Quý, Năm 2018

Công việc kế toán bận rộn với sổ sách, hoá đơn, giấy tờ khiến không ít lần bạn quên không nộp báo cáo...
Xem tiếp
10 BƯỚC Kiểm tra báo cáo tài chính trước khi nộp lên cơ quan thuế

10 BƯỚC Kiểm tra báo cáo tài chính trước khi nộp lên cơ quan thuế

Bạn đang băn khoăn, lo lắng khi sắp phải nộp báo cáo tài chính lên cơ quan thuế mà chưa chắc chắn về...
Xem tiếp
19 NOTE VÀNG khi Kiểm tra và soát xét trong công tác lập Báo cáo tài chính

19 NOTE VÀNG khi Kiểm tra và soát xét trong công tác lập Báo cáo tài chính

1/ Đối với tk TM ( 111): Có biên bản kiểm kê quỹ TM, đối chiếu với sổ cái TK 111, Có đầy đủ phiếu...
Xem tiếp
X