Thông tư mới nhất về hóa đơn


Ngày đăng: 11/09/2018

Thông tư mới nhất số 26/2015/TT-BTC cập nhật bổ sung một số điểm mới về hóa đơn chứng từ  và quản lý hóa đơn, kê khai thuế

Văn bản áp dụng hiện hành: TT 39/2013/TT-BTC, TT 119/2014/TT-BTC, và thông tư mới nhất số 26/2015/TT-BTC.

Thông tư mới nhất số 26/2015/TT-BTC tổng hợp một số điểm mới sau:

 1. Lập hóa đơn giá trị gia tăng
 • Bổ sung trường hợp người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa dịch vụ bao gồm các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).
 • Bỏ hướng dẫn cơ sở kinh doanh phải đăng ký sử dụng dấu ngăn cách và chữ viết không dấu trên hóa đơn.( Điều 4)

                (Trước đây: Phải đăng ký với cơ quan thuế bằng văn bản)

 • Thông tư mới nhất cũng hướng dẫn cụ thể trường hợp không xuất hóa đơn đối với hàng hóa tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh.( Điều 16)
 1. Quản lý hóa đơn
 • Bỏ quy định cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác định số lượng hóa đơn được thông của doanh nghiệp.( Điều 9)

( Trước đây: cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác định số lượng hóa đơn được thông báo phát hành để sử dụng từ 3 đến 6 tháng tại thông báo phát hành hóa đơn của doanh nghiệp

 • Bổ sung hướng dẫn sau 5 ngày làm việc cơ quan thuế quản lý trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì tổ chức được sử dụng hóa đơn tự in/đặt in ( Điều 6, điều 8)

(Trước đây: Tổ chức chờ công văn trả lời của cơ quan thuế có công văn trả lời)

 • Bổ sung hướng dẫn đối với trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.
 • Bổ sung hướng dẫn về việc kết nối với cơ quan thuế để gửi thông tin cho cơ quan thuế theo lộ trình triển khai của cơ quan thuế đối với NNT kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, siêu thị … có sử dụng hệ thống máy tính tiền, hệ thống cài đặt phần mềm bán hàng để thanh toán.
 1. Quản lý thuế
 • Bỏ bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra và các phụ lục khác trong hồ sơ khai thuế GTGT tháng, quý.
 • Từ ngày 01/01/2015 tiền chậm nộp thuế được tính theo mức 0,05% số tiền chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp

  Bỏ quy định chậm nộp tiền thuế quá 90 ngày so với thời hạn quy định bị tính tiền nộp chậm theo mức 0,07%  ngày   tính trên số tiền thuế nộp chậm.

 1. Gia hạn nộp thuế: Quy định về việc bãi bỏ quy định về gia hạn nộp thuế đối với trường hợp người nộp thuế chưa được thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã được ghi trong dự toán NSNN cũng được cập nhật theo thông tư mới nhất số 26/2015/TT-BTC

Bài viết liên quan
Hoá đơn điện tử – Hiểu đúng làm đúng

Hoá đơn điện tử – Hiểu đúng làm đúng

Hiện nay hoá đơn điện tử đang ngày càng áp dụng rộng rãi, tuy nhiên, do là hình thức hoá đơn mới nên...
Xem tiếp
Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 11/2018

Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 11/2018

Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi...
Xem tiếp
Thông báo hạn sử dụng hoá đơn giấy

Thông báo hạn sử dụng hoá đơn giấy

Hiện nay hoá đơn điện tử đang được triển khai rông rãi và mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp cũng như...
Xem tiếp
Hóa đơn điện tử có được xuất kèm bảng kê hay không?

Hóa đơn điện tử có được xuất kèm bảng kê hay không?

Hiện nay đang trong giai đoạn chuyển giao giữa hoá đơn cũ và hoá đơn điện tử nên không tránh khỏi trường...
Xem tiếp
Hóa đơn điện tử có cần phải ký và đóng dấu không?

Hóa đơn điện tử có cần phải ký và đóng dấu không?

Hiện nay hoá đơn điện tử đang được áp dụng rộng rãi do những tiện lợi mà nó mang lại. Tuy nhiên, do là...
Xem tiếp
Quy định mới về sử dụng hóa đơn điện tử năm 2018

Quy định mới về sử dụng hóa đơn điện tử năm 2018

Hoá đơn điện tử đã khắc phục nhiều bất cập của hoá đơn thông thường cho cả phía doanh nghiệp và phía...
Xem tiếp
X