Thông tư mới nhất về hóa đơn


Thông tư mới nhất số 26/2015/TT-BTC cập nhật bổ sung một số điểm mới về hóa đơn chứng từ  và quản lý hóa đơn, kê khai thuế

Văn bản áp dụng hiện hành: TT 39/2013/TT-BTC, TT 119/2014/TT-BTC, và thông tư mới nhất số 26/2015/TT-BTC.

Thông tư mới nhất số 26/2015/TT-BTC tổng hợp một số điểm mới sau:

 1. Lập hóa đơn giá trị gia tăng
 • Bổ sung trường hợp người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa dịch vụ bao gồm các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).
 • Bỏ hướng dẫn cơ sở kinh doanh phải đăng ký sử dụng dấu ngăn cách và chữ viết không dấu trên hóa đơn.( Điều 4)

                (Trước đây: Phải đăng ký với cơ quan thuế bằng văn bản)

 • Thông tư mới nhất cũng hướng dẫn cụ thể trường hợp không xuất hóa đơn đối với hàng hóa tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh.( Điều 16)
 1. Quản lý hóa đơn
 • Bỏ quy định cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác định số lượng hóa đơn được thông của doanh nghiệp.( Điều 9)

( Trước đây: cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác định số lượng hóa đơn được thông báo phát hành để sử dụng từ 3 đến 6 tháng tại thông báo phát hành hóa đơn của doanh nghiệp

 • Bổ sung hướng dẫn sau 5 ngày làm việc cơ quan thuế quản lý trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì tổ chức được sử dụng hóa đơn tự in/đặt in ( Điều 6, điều 8)

(Trước đây: Tổ chức chờ công văn trả lời của cơ quan thuế có công văn trả lời)

 • Bổ sung hướng dẫn đối với trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.
 • Bổ sung hướng dẫn về việc kết nối với cơ quan thuế để gửi thông tin cho cơ quan thuế theo lộ trình triển khai của cơ quan thuế đối với NNT kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, siêu thị … có sử dụng hệ thống máy tính tiền, hệ thống cài đặt phần mềm bán hàng để thanh toán.
 1. Quản lý thuế
 • Bỏ bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra và các phụ lục khác trong hồ sơ khai thuế GTGT tháng, quý.
 • Từ ngày 01/01/2015 tiền chậm nộp thuế được tính theo mức 0,05% số tiền chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp

  Bỏ quy định chậm nộp tiền thuế quá 90 ngày so với thời hạn quy định bị tính tiền nộp chậm theo mức 0,07%  ngày   tính trên số tiền thuế nộp chậm.

 1. Gia hạn nộp thuế: Quy định về việc bãi bỏ quy định về gia hạn nộp thuế đối với trường hợp người nộp thuế chưa được thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã được ghi trong dự toán NSNN cũng được cập nhật theo thông tư mới nhất số 26/2015/TT-BTC

Bài viết liên quan
Thủ tục hủy tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ

Thủ tục hủy tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ

Nghị định 174/2016 quy định cụ thể những điều của Luật kế toán, có hướng dẫn cục thể về tiêu hủy tài...
Xem tiếp
Hóa đơn viết sai – Xử lý thế nào?

Hóa đơn viết sai – Xử lý thế nào?

Viết sai tên công ty, mã số thuế, tên hàng hóa, địa chỉ, tiền hàng, thuế suất... trên hóa đơn giá trị...
Xem tiếp
HÓA ĐƠN CÓ NHỮNG HÌNH THỨC NÀO?

HÓA ĐƠN CÓ NHỮNG HÌNH THỨC NÀO?

Hóa đơn đã quá quen thuộc với tất cả các bạn cả bên mua lẫn bên bán, đặc biệt là kế toán, nhưng không...
Xem tiếp
Cấn trừ chi phí khuyến mại vào tiền hàng, có phải xuất hóa đơn?

Cấn trừ chi phí khuyến mại vào tiền hàng, có phải xuất hóa đơn?

Công văn số 1991/CT-TTHT ngày 15/1/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về hóa đơn, chứng từ đối với khoản khuyến...
Xem tiếp
Hướng dẫn viết hóa đơn có nhiều mặt hàng nhiều dòng

Hướng dẫn viết hóa đơn có nhiều mặt hàng nhiều dòng

Hướng dẫn viết hóa đơn có nhiều mặt hàng nhiều dòng 1. Người bán hàng ghi liên tiếp nhiều số hóa...
Xem tiếp
Lập chung hóa đơn cho quà tặng trên 200.000 đồng

Lập chung hóa đơn cho quà tặng trên 200.000 đồng

Theo quy định tại khoản 7, khoản 9 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BT, khi tặng quà cho khách hàng vào dịp...
Xem tiếp
X