Thông tư mới nhất về hóa đơn


Ngày đăng: 24/11/2015

Thông tư mới nhất số 26/2015/TT-BTC cập nhật bổ sung một số điểm mới về hóa đơn chứng từ  và quản lý hóa đơn, kê khai thuế

Văn bản áp dụng hiện hành: TT 39/2013/TT-BTC, TT 119/2014/TT-BTC, và thông tư mới nhất số 26/2015/TT-BTC.

Thông tư mới nhất số 26/2015/TT-BTC tổng hợp một số điểm mới sau:

 1. Lập hóa đơn giá trị gia tăng
 • Bổ sung trường hợp người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa dịch vụ bao gồm các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).
 • Bỏ hướng dẫn cơ sở kinh doanh phải đăng ký sử dụng dấu ngăn cách và chữ viết không dấu trên hóa đơn.( Điều 4)

                (Trước đây: Phải đăng ký với cơ quan thuế bằng văn bản)

 • Thông tư mới nhất cũng hướng dẫn cụ thể trường hợp không xuất hóa đơn đối với hàng hóa tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh.( Điều 16)
 1. Quản lý hóa đơn
 • Bỏ quy định cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác định số lượng hóa đơn được thông của doanh nghiệp.( Điều 9)

( Trước đây: cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác định số lượng hóa đơn được thông báo phát hành để sử dụng từ 3 đến 6 tháng tại thông báo phát hành hóa đơn của doanh nghiệp

 • Bổ sung hướng dẫn sau 5 ngày làm việc cơ quan thuế quản lý trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì tổ chức được sử dụng hóa đơn tự in/đặt in ( Điều 6, điều 8)

(Trước đây: Tổ chức chờ công văn trả lời của cơ quan thuế có công văn trả lời)

 • Bổ sung hướng dẫn đối với trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.
 • Bổ sung hướng dẫn về việc kết nối với cơ quan thuế để gửi thông tin cho cơ quan thuế theo lộ trình triển khai của cơ quan thuế đối với NNT kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, siêu thị … có sử dụng hệ thống máy tính tiền, hệ thống cài đặt phần mềm bán hàng để thanh toán.
 1. Quản lý thuế
 • Bỏ bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra và các phụ lục khác trong hồ sơ khai thuế GTGT tháng, quý.
 • Từ ngày 01/01/2015 tiền chậm nộp thuế được tính theo mức 0,05% số tiền chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp

  Bỏ quy định chậm nộp tiền thuế quá 90 ngày so với thời hạn quy định bị tính tiền nộp chậm theo mức 0,07%  ngày   tính trên số tiền thuế nộp chậm.

 1. Gia hạn nộp thuế: Quy định về việc bãi bỏ quy định về gia hạn nộp thuế đối với trường hợp người nộp thuế chưa được thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã được ghi trong dự toán NSNN cũng được cập nhật theo thông tư mới nhất số 26/2015/TT-BTC

Bài viết liên quan
Cách Hạch Toán Hoá Đơn Điều Chỉnh Doanh Thu – Kèm ví dụ

Cách Hạch Toán Hoá Đơn Điều Chỉnh Doanh Thu – Kèm ví dụ

Kế toán không tránh khỏi sai sót, nhưng sau sai sót điều chỉnh thế nào cho hợp lý? Doanh nghiệp kê khai...
Xem tiếp
2 bước đăng ký sử dụng HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ và lưu ý

2 bước đăng ký sử dụng HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ và lưu ý

Hóa đơn điện tử đang trở thành một từ khóa hot và chủ đề được tranh luận nhiều nhất trong lĩnh vực kế...
Xem tiếp
Hướng dẫn: Các bước đăng ký sử dụng hoá đơn tự in

Hướng dẫn: Các bước đăng ký sử dụng hoá đơn tự in

Hóa đơn là chứng từ ghi nhận hàng hóa đã bán hoặc dịch vụ đã được cung cấp bởi doanh nghiệp do đó việc...
Xem tiếp
Đóng dấu bán hàng qua điện thoại trên hoá đơn đúng quy định

Đóng dấu bán hàng qua điện thoại trên hoá đơn đúng quy định

Trong thế giới hiện đại ngày nay các hình thức thương mại ngày càng phát triển và đa dạng. Các phương...
Xem tiếp
Quy định Quan trọng của Chính sách Thuế liên quan hoạt động khuyến mại

Quy định Quan trọng của Chính sách Thuế liên quan hoạt động khuyến mại

Trong quá trình thương mại, kinh doanh hàng hoá, cung ứng dịch vụ, chiến dịch khuyến mại thường xuyên...
Xem tiếp
Quy định thời hạn lưu trữ và tiêu huỷ sổ sách kế toán

Quy định thời hạn lưu trữ và tiêu huỷ sổ sách kế toán

Thời hạn lưu trữ sổ sách, chứng từ, tài liệu kế toán là bao lâu? Căn cứ theo quy định nào của Luật kế...
Xem tiếp
X