Thông tư mới nhất về thuế thu nhập cá nhân


Ngày đăng: 25/11/2015

Thông tư mới nhất về thuế thu nhập cá nhân  số 92/2015/TT-BTC được ban hành ngày 15 tháng 6 năm 2015 với nội dung: Sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn một số điều về thuế TNCN.

Văn bản áp dụng hiện hành: Thông tư 111/2013/TT-BTC, 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC, 92/2015/TT-BTC.

Thông tư mới nhất số 92/2015/TT-BTC tổng hợp một số điểm mới sau:

 1. Đối tượng không chịu thuế TNCN
 • Cá nhân kinh doanh có thu nhập dưới 100 triệu đồng/năm ( Điều 4 TT92)
 1. Doanh thu tính thuế
 • Doanh thu tính thuế TNCN bao gồm các khoản bồi thường, phạt vi phạm hợp đồng mà cá nhân nhận được.
 1. Các khoản thu nhập miễn thuế
 • Khoản chi về phương tiện phục vụ đưa đón người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại thì không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động theo quy chế của đơn vị.

(Trước đây: Phương tiện riêng đưa đón từng cá nhân thì tính vào thu nhập chịu thuế)

 • Phúc lợi: Khoản tiền chi đám hiếu, hỉ cho bản thân và gia đình người lao động theo quy định chung của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp thì không tính vào thu nhập chịu thuế của người  lao động
 • Thu nhập đầu tư vốn: Không tính vào thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn đối với lợi tức của chủ DNTN, chủ công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ
 • Bảo hiểm: Sản phẩm bảo hiểm không bắt buộckhông có tích lũy về bảo hiểm mà người sử dụng lao động trả thay cho người lao động
 • Thu nhập từ kiểu hối: Trường hợp cá nhân nhận được tiền từ nước ngoài do thân nhân là người nước ngoài gửi về đáp ứng điều kiện về khuyến khích chuyển tiền về nước theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt nam thì cũng được miễn thuế

Ngoài ra thông tư mới nhất về thuế TNCN cũng bổ sung một số khoản thu nhập không chịu thuế như:

+ Khoản thu nhập từ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định của Bộ Luật dân sự là khoản thu nhập được miễn thuế.

+ Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam nhận được do làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

+ Thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu và cá nhân làm việc trên tàu có được từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác thủy sản xa bờ.

 • Các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN bao gồm khoản trợ cấp, phụ cấp người Việt Nam cư trú dài hạn ở nước ngoài về Việt Nam làm việc.
 1. Tỷ lệ thuế trên doanh thu với từng lĩnh vực
 • Phân phối, cung cấp hàng hóa: Tỷ lệ thuế GTGT là 1%; tỷ lệ thuế TNCN là 0,5%.
 • Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: Tỷ lệ thuế GTGT là 5%; tỷ lệ thuế TNCN là 2%.
 • Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: Tỷ lệ thuế GTGT là 3%; tỷ lệ thuế TNCN là 1,5%.
 • Hoạt động kinh doanh khác: Tỷ lệ thuế GTGT là 2%; tỷ lệ thuế TNCN là 1%.

(Trước đây: Tính thuế TNCN theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định trên doanh thu tính thu nhập chịu thuế)

 1. Các quy định khác 
 • Một số quy định về thuế thu nhập cá nhân cũng được cập nhật theo thông tư mới nhất gồm:
 • Cá nhân cho thuê tài sản: Trường hợp bên thuê trả tiền thuê tài sản trước cho nhiều năm thì doanh thu tính thuế GTGT và thuế TNCN xác định theo doanh thu trả tiền một lần.
 • Cá nhân kinh doanh: – Doanh thu tính thuế khoán đối với cá nhân nộp thuế khoán là doanh thu được ổn định trong 01 năm
 • Cá nhân kinh doanh chứng khoán: Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần. Cuối năm cá nhân đó không phải quyết toán thuế TNCN.
 1. Hiệu lực thi hành

Thông tư mới nhất có hiệu thi hành từ 30/07/2015

Áp dụng: từ 01/01/2015


Bài viết liên quan
Hồ sơ miễn thuế TNCN cho chuyên gia nước ngoài thuộc dự án phi chính phủ

Hồ sơ miễn thuế TNCN cho chuyên gia nước ngoài thuộc dự án phi chính phủ

Người nước ngoài có phát sinh thu nhập tại Việt Nam nếu là chuyên gia thuộc các dự án phi chính phủ sẽ...
Xem tiếp
Tính thuế TNCN khi mua bảo hiểm sức khỏe cho người lao động

Tính thuế TNCN khi mua bảo hiểm sức khỏe cho người lao động

Một trong những khía cạnh doanh nghiệp cân nhắc khi có ý định mua bảo hiểm tự nguyện cho người lao động...
Xem tiếp
Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2018

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2018

Chính sách thuế TNCN năm 2018 không có thay đổi so với năm 2017 nên việc quyết toán thuế TNCN năm...
Xem tiếp
Hướng dẫn cách xin cấp và báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Hướng dẫn cách xin cấp và báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Doanh nghiệp phải cấp “biên lai khấu trừ thuế TNCN” theo yêu cầu của người lao động không uỷ quyền quyết...
Xem tiếp
Cách tính trợ cấp thôi việc và ảnh hưởng đến thuế TNCN, TNDN

Cách tính trợ cấp thôi việc và ảnh hưởng đến thuế TNCN, TNDN

Trợ cấp thôi việc, mất việc đều được hiểu là một khoản tiền mà người sử dụng lao động phải trả cho người...
Xem tiếp
Hướng dẫn cách mua và báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Hướng dẫn cách mua và báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Doanh nghiệp phải cấp “biên lai khấu trừ thuế TNCN” theo yêu cầu của người lao động không uỷ quyền quyết...
Xem tiếp
X