Thông tư mới nhất về thuế thu nhập doanh nghiệp


Ngày đăng: 27/11/2015

Thông tư mới nhất về thuế TNDN sửa đổi, bổ sung một số điểm mới về  luật thuế thuế TNDN mới nhất áp dụng từ năm 2015: Thời điểm xác định doanh thu tính thuế, bổ sung các khoản chi phí được trừ  khi tính thuế TNDN.

Văn bản thuế TNDN áp dụng: TT 78/2014/TT-BTC, 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC

Thông tư mới nhất: TT 96/2015/TT-BTC

Thông tư mới nhất về thuế TNDN số 96/2015/TT-BTC có một số điểm lưu ý sau:

 1. Quản lý thuế
 • Về chi trả tiền điện, tiền nước: Bỏ quy định doanh nghiệp phải lập bảng kê thanh toán tiền điện, tiền nước theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC
 1. Thời điểm xác định doanh thu
 • Thời điểm xác định doanh thu tính thuế đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời hoàn thành dịch vụ hoặc hoàn thành một phần dịch vụ.

Lưu ý: Trường hợp khách hàng ứng trước tiền, xuất hóa đơn giá trị gia tăng nhưng phần doanh thu này chưa phải tính thuế TNDN.

 1. Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN
 • Đối với giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, trường hợp bất khả kháng và hàng hóa bị hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng không được bồi thường được tính vào chi phí được trừ.
 • Bổ sung khoản chi khấu hao các tài sản cố định được tính vào chi phí gồm: thư viện, nhà trẻ, khu thể thao và các thiết bị, nội thất đủ điều kiện là tài sản cố định lắp đặt trong các công trình phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp; cơ sở vật chất, máy, thiết bị là tài sản cố định dùng để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
 • Bãi bỏ quy định yêu cầu doanh nghiệp tự xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu năng lượng hàng hóa sử dụng vào sản xuất kinh doanh. Trường hợp vượt định mức đối tiêu hao đối với định mức tiêu hao nhà nước ban hành thì không được chấp nhận vào chi phí được trừ
 • Về chi trang phục cho người lao động: Bỏ mức khống chế đối với trường hợp doanh nghiệp có chi trang phục cho người lao động bằng hiện vật, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ nếu có hóa đơn, chứng từ theo quy định. Không tính vào chi phí được trừ đối phần chi trang phục bằng tiền cho người lao động vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.
 • Về khoản chi phụ cấp cho người lao động đi công tác: Bỏ mức khống chế đối với khoản chi phụ cấp cho người lao động đi công tác, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ nếu có hóa đơn, chứng từ theo quy định.
 • Dỡ bỏ mức trần 15% chi quảng cáo, tiếp thị,khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. ( Khoản 1 điều 4, luật 71/2014/QH13)
 • Lãi vay: Trường hợp doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ, trong quá trình kinh doanh có khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.
 • Các khoản chi tài trợ cho giáo dục, làm nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết được tính vào chi phí được trừ nếu đúng đối tượng quy định và có hồ sơ xác định khoản tài trợ thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.
 • Bổ sung khoản chi phí không tương ứng với doanh thu được tính vào chi phí chịu thuế: Khoản chi cho hoạt động giáo dục đào tạo cho người lao động
 1. Đối với dự án đầu tư ở nước ngoài:
 • Thu nhập từ dự án đầu tư ở nước ngoài được kê khai vào quyết toán thuế TNDN của năm chuyển thu nhập về nước, thay vì trước đây kê khai vào quyết toán thuế của năm tiếp sau năm tài chính phát sinh thu nhập (Điều 1, Điều 14)
 • Đơn giản hóa hồ sơ, tài liệu khi kê khai và nộp thuế của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đối với khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài
 • Khoản thu nhập (lãi), khoản lỗ phát sinh từ dự án đầu tư ở nước ngoài không được trừ vào số lỗ, số thu nhập (lãi) phát sinh trong nước của doanh nghiệp khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp
 1. Chuyển lỗ
 • Doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có các hoạt động chuy ển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) nếu bị lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả thu nhập khác quy định tại Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC), sau khi bù trừ vẫn còn lỗ thì tiếp tục được chuyển sang các năm tiếp theo trong thời hạn chuyển lỗ theo quy định.
 • Số lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước khi chia, tách thành doanh nghiệp khác và đang còn trong thời gian chuyển lỗ theo quy định thì số lỗ này sẽ được phân bổ cho các doanh nghiệp sau khi chia, tách theo tỷ lệ vốn chủ sở hữu được chia, tách.
 1. Thu nhập miễn thuế:
 • Bổ sung thu nhập miễn thuế từ chế biến nông sản, thủy sản của hợp tác xã, thu nhập từ chế biến nông sản của doanh nghiệp ở địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn.
 1. Ưu đãi thuế thuế
 • Doanh nghiệp được hưởng các ưu đãi thuế TNDN về: dự án đầu tư mới, ưu đãi thuế do đáp ứng về địa bàn đầu tư cụ thể: DN mới thành lập từ dự án đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 01/01/2014 nhưng đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo dự án đầu tư mới theo quy định tại Luật số 32/2013/QH13; Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành
 • Doanh nghiệp được lựa chọn kỳ bắt đầu áp dụng ưu đãi thuế nếu trong kỳ thuế đầu tiên mà dự án đầu tư của doanh nghiệp có thời gian hoạt động sản xuất kinh doanh được hưởng ưu đãi dưới 12 tháng.
 1. Hiệu lực thi hành
 • Hiệu lực thi hành tư 06/08/2015
 • Áp dụng cho kỳ tính thuế từ 01/01/2015.

Bài viết liên quan
Hồ sơ Quyết toán THUẾ TNDN 2018 chi tiết từ A đến Z.

Hồ sơ Quyết toán THUẾ TNDN 2018 chi tiết từ A đến Z.

Trong 3 tháng đầu năm 2019, doanh nghiệp cần phải làm thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)...
Xem tiếp
Cách tính trợ cấp thôi việc và ảnh hưởng đến thuế TNCN, TNDN

Cách tính trợ cấp thôi việc và ảnh hưởng đến thuế TNCN, TNDN

Trợ cấp thôi việc, mất việc đều được hiểu là một khoản tiền mà người sử dụng lao động phải trả cho người...
Xem tiếp
Cách hạch toán truy thu thuế, phạt chậm nộp khi bị thanh tra

Cách hạch toán truy thu thuế, phạt chậm nộp khi bị thanh tra

Doanh nghiệp đang trăn trở khi nhận thông tin bị thanh tra thuế kiểm tra, các khoản thuế truy thu, phạt...
Xem tiếp
Tính thuế TNCN, TNDN cho khoản chi phí đào tạo nhân viên

Tính thuế TNCN, TNDN cho khoản chi phí đào tạo nhân viên

Hiện nay, các Công ty thường có chính sách khuyến khích nhân viên đi cập nhật kiến thức, đào tạo kỹ năng...
Xem tiếp
Xuất hóa đơn đối với hàng cho, biếu, tặng hợp lệ cực đơn giản

Xuất hóa đơn đối với hàng cho, biếu, tặng hợp lệ cực đơn giản

Thời điểm cuối năm các doanh nghiệp đang chuẩn bị nhiều quà tặng cho khách hàng, đối tác. Không những...
Xem tiếp
Cách kê khai, tính và nộp thuế nhà thầu năm 2018

Cách kê khai, tính và nộp thuế nhà thầu năm 2018

Tiếp tục chủ đề thuế nhà thầu, trong bài viết số 2 về chủ đề này, IACHN chia sẻ tới bạn đọc về cách kế...
Xem tiếp
X