Thủ tục đặt in hóa đơn 2015


Ngày đăng: 07/08/2015

Hướng dẫn thủ tục đặt in hóa đơn theo tinh thần Công văn 767/TCT-CS (sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC)

I.Thủ tục đặt in hóa đơn lần đầu

B1> Nộp hồ sơ lên cơ quan thuế

+ Nộp 01 bản công văn đề nghị đặt in hóa đơn cho cơ quan thuế;

+ Phê duyệt:

♦ Cơ quan thuế sẽ xuống kiểm tra Doanh nghiệp để xác nhận việc đặt in hóa đơn;

♦ Nếu trong vòng 05 ngày cơ quan thuế không có ý kiến bằng văn bản sẽ xuống kiểm tra thì Doanh nghiệp được tự in hóa đơn. (Công văn 767/TCT-CS).

B2> Chuẩn bị kiểm tra cơ sở

Nếu DN thuộc đối tượng cần kiểm tra thì các nội dung kiểm tra bao gồm:

– Biển hiệu công ty, Bàn ghế làm việc (Cơ sở vật chất chứng minh sự tồn tại của trụ sở doanh nghiệp);

– Phô tô hồ sơ gồm: Giấy đăng ký kinh doanh, đăng ký mẫu dấu, hợp đồng thuê văn phòng hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu trụ sở công ty;

– Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ thể hiện nhu cầu đặt in hóa đơn của Doanh nghiệp.

→ Cơ quan thuế đồng ý cho Doanh nghiệp đặt in hóa đơn, không hạn chế số lượng phát hành (trước đây theo TT 39/2014/TT-BTC thì số lượng phát hành tùy thuộc vào nhận định của Cơ quan thuế)

B3> Đặt in hóa đơn

– Bạn tìm công ty in , liên hệ với họ sẽ được hướng dẫn đầy đủ thủ tục đặt in, cụ thể:

+ Mẫu logo và giấy đăng ký kinh doanh cho DN đặt in và yêu cầu số lượng, loại giấy

+ DN đặt in gửi mẫu hóa đơn để bạn chọn và thống nhất hợp đồng.

+ Hẹn ngày lấy hóa đơn, lúc đến lấy bạn nhớ mang theo giấy giới thiệu và CMND của người đứng ra làm thủ tục đặt in.

– Công ty in giao cho bạn:

+ Hóa đơn đặt in;

+ Bản mẫu hóa đơn + Thanh lý hợp đồng + Biên bản hủy bản kẽm + Biên bản hủy hóa đơn in thừa

B4> Thông báo phát hành hóa đơn

Trước 05 ngày sử dụng hóa đơn GTGT, bạn phải nộp thông báo phát hành hóa đơn GTGT đến Cơ quan thuế (bản cứng)

Hồ sơ:

– Thông báo phát hành hóa đơn.

– Bản mẫu hóa đơn.

II. Thủ tục đặt in hóa đơn lần thứ 2

– Nếu vẫn sử dụng mẫu hóa đơn cũ, bạn chỉ cần đặt in như trên và làm thông báo phát hành hóa đơn trước khi sử dụng. Thông báo phát hành hóa đơn lần 2 có thể gửi qua mạng;

– Nếu bạn thay đổi mẫu mã thì thủ tục thông báo phát hành như in lần đầu.


Bài viết liên quan
Hoá đơn điện tử – Hiểu đúng làm đúng

Hoá đơn điện tử – Hiểu đúng làm đúng

Hiện nay hoá đơn điện tử đang ngày càng áp dụng rộng rãi, tuy nhiên, do là hình thức hoá đơn mới nên...
Xem tiếp
Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 11/2018

Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 11/2018

Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi...
Xem tiếp
Thông báo hạn sử dụng hoá đơn giấy

Thông báo hạn sử dụng hoá đơn giấy

Hiện nay hoá đơn điện tử đang được triển khai rông rãi và mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp cũng như...
Xem tiếp
Hóa đơn điện tử có được xuất kèm bảng kê hay không?

Hóa đơn điện tử có được xuất kèm bảng kê hay không?

Hiện nay đang trong giai đoạn chuyển giao giữa hoá đơn cũ và hoá đơn điện tử nên không tránh khỏi trường...
Xem tiếp
Hóa đơn điện tử có cần phải ký và đóng dấu không?

Hóa đơn điện tử có cần phải ký và đóng dấu không?

Hiện nay hoá đơn điện tử đang được áp dụng rộng rãi do những tiện lợi mà nó mang lại. Tuy nhiên, do là...
Xem tiếp
Quy định mới về sử dụng hóa đơn điện tử năm 2018

Quy định mới về sử dụng hóa đơn điện tử năm 2018

Hoá đơn điện tử đã khắc phục nhiều bất cập của hoá đơn thông thường cho cả phía doanh nghiệp và phía...
Xem tiếp
X