Thủ tục hủy hóa đơn mới nhất


Ngày đăng: 12/08/2015

Thủ tục hủy hóa đơn theo thông tư 39/2014/TT-BTC

1. Các trường hợp hủy hóa đơn

Theo điều 29 thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 có quy định các trường hợp hủy hóa đơn như sau:

  • Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.
  • Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

Chú ý: Thủ tục hủy hóa đơn ở đây là không sử dụng toàn bộ số hóa đơn còn lại, khác với hủy hóa đơn do phát hành sai cho bên mua.

2. Thủ tục hủy hóa đơn

  • Doanh nghiệp cần lập bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy.
  • Thành lập hội đồng hủy hóa đơn. Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán.

Các thành viên hội đồng hủy hóa đơn ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

Chú ý: Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi hủy hóa đơn.

H21

Trong thông báo kết quả hủy hóa đơn các bạn điền đầy đủ thông tin: phương pháp hủy hóa đơn, ngày giờ thông báo hủy hóa đơn, mã hóa đơn (chỉ tiêu 2), tên loại hóa đơn (chỉ tiêu 3), mẫu số (chỉ tiêu 4), ký hiệu hóa đơn (chỉ tiêu 5), từ số-đến số (chỉ tiêu 6,7)

H22

Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại doanh nghiệp; riêng Thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

Chú ý: Khi làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn các bạn cho những hóa đơn hủy này vào mục hủy (chỉ tiêu 19).

Chúc các bạn thành công !


Bài viết liên quan
Hoá đơn điện tử – Hiểu đúng làm đúng

Hoá đơn điện tử – Hiểu đúng làm đúng

Hiện nay hoá đơn điện tử đang ngày càng áp dụng rộng rãi, tuy nhiên, do là hình thức hoá đơn mới nên...
Xem tiếp
Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 11/2018

Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 11/2018

Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi...
Xem tiếp
Thông báo hạn sử dụng hoá đơn giấy

Thông báo hạn sử dụng hoá đơn giấy

Hiện nay hoá đơn điện tử đang được triển khai rông rãi và mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp cũng như...
Xem tiếp
Hóa đơn điện tử có được xuất kèm bảng kê hay không?

Hóa đơn điện tử có được xuất kèm bảng kê hay không?

Hiện nay đang trong giai đoạn chuyển giao giữa hoá đơn cũ và hoá đơn điện tử nên không tránh khỏi trường...
Xem tiếp
Hóa đơn điện tử có cần phải ký và đóng dấu không?

Hóa đơn điện tử có cần phải ký và đóng dấu không?

Hiện nay hoá đơn điện tử đang được áp dụng rộng rãi do những tiện lợi mà nó mang lại. Tuy nhiên, do là...
Xem tiếp
Quy định mới về sử dụng hóa đơn điện tử năm 2018

Quy định mới về sử dụng hóa đơn điện tử năm 2018

Hoá đơn điện tử đã khắc phục nhiều bất cập của hoá đơn thông thường cho cả phía doanh nghiệp và phía...
Xem tiếp
X