Thủ tục hủy hóa đơn mới nhất


Thủ tục hủy hóa đơn theo thông tư 39/2014/TT-BTC

1. Các trường hợp hủy hóa đơn

Theo điều 29 thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 có quy định các trường hợp hủy hóa đơn như sau:

  • Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.
  • Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

Chú ý: Thủ tục hủy hóa đơn ở đây là không sử dụng toàn bộ số hóa đơn còn lại, khác với hủy hóa đơn do phát hành sai cho bên mua.

2. Thủ tục hủy hóa đơn

  • Doanh nghiệp cần lập bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy.
  • Thành lập hội đồng hủy hóa đơn. Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán.

Các thành viên hội đồng hủy hóa đơn ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

Chú ý: Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi hủy hóa đơn.

H21

Trong thông báo kết quả hủy hóa đơn các bạn điền đầy đủ thông tin: phương pháp hủy hóa đơn, ngày giờ thông báo hủy hóa đơn, mã hóa đơn (chỉ tiêu 2), tên loại hóa đơn (chỉ tiêu 3), mẫu số (chỉ tiêu 4), ký hiệu hóa đơn (chỉ tiêu 5), từ số-đến số (chỉ tiêu 6,7)

H22

Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại doanh nghiệp; riêng Thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

Chú ý: Khi làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn các bạn cho những hóa đơn hủy này vào mục hủy (chỉ tiêu 19).

Chúc các bạn thành công !


Bài viết liên quan
Quy định Quan trọng của Chính sách Thuế liên quan hoạt động khuyến mại

Quy định Quan trọng của Chính sách Thuế liên quan hoạt động khuyến mại

Trong quá trình thương mại, kinh doanh hàng hoá, cung ứng dịch vụ, chiến dịch khuyến mại thường xuyên...
Xem tiếp
Quy định thời hạn lưu trữ và tiêu huỷ sổ sách kế toán

Quy định thời hạn lưu trữ và tiêu huỷ sổ sách kế toán

Thời hạn lưu trữ sổ sách, chứng từ, tài liệu kế toán là bao lâu? Căn cứ theo quy định nào của Luật kế...
Xem tiếp
Hoá đơn điện tử là gì và điều kiện phát hành?

Hoá đơn điện tử là gì và điều kiện phát hành?

Bài viết sẽ giải đáp 2 câu hỏi chính: Thứ 1, hoá đơn điện tử là gì? (Theo căn cứ nào) và thứ 2, điều...
Xem tiếp
HƯỚNG DẪN từ A đến Z: Thủ tục phát hành Hoá Đơn Điện Tử năm 2018

HƯỚNG DẪN từ A đến Z: Thủ tục phát hành Hoá Đơn Điện Tử năm 2018

Sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) mang lại lợi ích cho cả 3 bên: người bán; người mua và cơ quan quản lý...
Xem tiếp
Thủ tục hủy tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ

Thủ tục hủy tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ

Nghị định 174/2016 quy định cụ thể những điều của Luật kế toán, có hướng dẫn cục thể về tiêu hủy tài...
Xem tiếp
Hóa đơn viết sai – Xử lý thế nào?

Hóa đơn viết sai – Xử lý thế nào?

Viết sai tên công ty, mã số thuế, tên hàng hóa, địa chỉ, tiền hàng, thuế suất... trên hóa đơn giá trị...
Xem tiếp
X