Thủ tục hủy hóa đơn mới nhất


Ngày đăng: 12/08/2015

Thủ tục hủy hóa đơn theo thông tư 39/2014/TT-BTC

1. Các trường hợp hủy hóa đơn

Theo điều 29 thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 có quy định các trường hợp hủy hóa đơn như sau:

  • Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.
  • Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

Chú ý: Thủ tục hủy hóa đơn ở đây là không sử dụng toàn bộ số hóa đơn còn lại, khác với hủy hóa đơn do phát hành sai cho bên mua.

2. Thủ tục hủy hóa đơn

  • Doanh nghiệp cần lập bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy.
  • Thành lập hội đồng hủy hóa đơn. Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán.

Các thành viên hội đồng hủy hóa đơn ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

Chú ý: Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi hủy hóa đơn.

H21

Trong thông báo kết quả hủy hóa đơn các bạn điền đầy đủ thông tin: phương pháp hủy hóa đơn, ngày giờ thông báo hủy hóa đơn, mã hóa đơn (chỉ tiêu 2), tên loại hóa đơn (chỉ tiêu 3), mẫu số (chỉ tiêu 4), ký hiệu hóa đơn (chỉ tiêu 5), từ số-đến số (chỉ tiêu 6,7)

H22

Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại doanh nghiệp; riêng Thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

Chú ý: Khi làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn các bạn cho những hóa đơn hủy này vào mục hủy (chỉ tiêu 19).

Chúc các bạn thành công !


Bài viết liên quan
Quy định mới về sử dụng hóa đơn điện tử năm 2018

Quy định mới về sử dụng hóa đơn điện tử năm 2018

Hoá đơn điện tử đã khắc phục nhiều bất cập của hoá đơn thông thường cho cả phía doanh nghiệp và phía...
Xem tiếp
Cách Hạch Toán Hoá Đơn Điều Chỉnh Doanh Thu – Kèm ví dụ

Cách Hạch Toán Hoá Đơn Điều Chỉnh Doanh Thu – Kèm ví dụ

Kế toán không tránh khỏi sai sót, nhưng sau sai sót điều chỉnh thế nào cho hợp lý? Doanh nghiệp kê khai...
Xem tiếp
2 bước đăng ký sử dụng HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ và lưu ý

2 bước đăng ký sử dụng HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ và lưu ý

Hóa đơn điện tử đang trở thành một từ khóa hot và chủ đề được tranh luận nhiều nhất trong lĩnh vực kế...
Xem tiếp
Hướng dẫn: Các bước đăng ký sử dụng hoá đơn tự in

Hướng dẫn: Các bước đăng ký sử dụng hoá đơn tự in

Hóa đơn là chứng từ ghi nhận hàng hóa đã bán hoặc dịch vụ đã được cung cấp bởi doanh nghiệp do đó việc...
Xem tiếp
Đóng dấu bán hàng qua điện thoại trên hoá đơn đúng quy định

Đóng dấu bán hàng qua điện thoại trên hoá đơn đúng quy định

Trong thế giới hiện đại ngày nay các hình thức thương mại ngày càng phát triển và đa dạng. Các phương...
Xem tiếp
Quy định Quan trọng của Chính sách Thuế liên quan hoạt động khuyến mại

Quy định Quan trọng của Chính sách Thuế liên quan hoạt động khuyến mại

Trong quá trình thương mại, kinh doanh hàng hoá, cung ứng dịch vụ, chiến dịch khuyến mại thường xuyên...
Xem tiếp
X