Thủ tục hủy hóa đơn mới nhất


Thủ tục hủy hóa đơn theo thông tư 39/2014/TT-BTC

1. Các trường hợp hủy hóa đơn

Theo điều 29 thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 có quy định các trường hợp hủy hóa đơn như sau:

  • Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.
  • Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

Chú ý: Thủ tục hủy hóa đơn ở đây là không sử dụng toàn bộ số hóa đơn còn lại, khác với hủy hóa đơn do phát hành sai cho bên mua.

2. Thủ tục hủy hóa đơn

  • Doanh nghiệp cần lập bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy.
  • Thành lập hội đồng hủy hóa đơn. Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán.

Các thành viên hội đồng hủy hóa đơn ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

Chú ý: Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi hủy hóa đơn.

H21

Trong thông báo kết quả hủy hóa đơn các bạn điền đầy đủ thông tin: phương pháp hủy hóa đơn, ngày giờ thông báo hủy hóa đơn, mã hóa đơn (chỉ tiêu 2), tên loại hóa đơn (chỉ tiêu 3), mẫu số (chỉ tiêu 4), ký hiệu hóa đơn (chỉ tiêu 5), từ số-đến số (chỉ tiêu 6,7)

H22

Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại doanh nghiệp; riêng Thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

Chú ý: Khi làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn các bạn cho những hóa đơn hủy này vào mục hủy (chỉ tiêu 19).

Chúc các bạn thành công !


Bài viết liên quan
Hướng dẫn viết hóa đơn có nhiều mặt hàng nhiều dòng

Hướng dẫn viết hóa đơn có nhiều mặt hàng nhiều dòng

Hướng dẫn viết hóa đơn có nhiều mặt hàng nhiều dòng 1. Người bán hàng ghi liên tiếp nhiều số hóa...
Xem tiếp
Lập chung hóa đơn cho quà tặng trên 200.000 đồng

Lập chung hóa đơn cho quà tặng trên 200.000 đồng

Theo quy định tại khoản 7, khoản 9 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BT, khi tặng quà cho khách hàng vào dịp...
Xem tiếp
Chuyển đổi hóa đơn điện tử để làm chứng từ đi đường, phải do bên bán thực hiện

Chuyển đổi hóa đơn điện tử để làm chứng từ đi đường, phải do bên bán thực hiện

Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư 32/2011/TT-BTC, việc chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn...
Xem tiếp
Hóa đơn in ký tự “&” thành “và” vẫn được chấp nhận

Hóa đơn in ký tự “&” thành “và” vẫn được chấp nhận

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC , hóa đơn nếu ghi sai tên, địa chỉ của người...
Xem tiếp
Thời điểm xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu với dịch vụ xây dựng

Thời điểm xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu với dịch vụ xây dựng

Theo quy định quản lý và sử dụng hóa đơn, thời điểm xuất hóa đơn của dịch vụ được quy định rất cụ thể...
Xem tiếp
Hướng dẫn Kê khai hoá đơn bỏ sót, hoá đơn điều chỉnh cực nhanh

Hướng dẫn Kê khai hoá đơn bỏ sót, hoá đơn điều chỉnh cực nhanh

Tổng cục Thuế ban hành công văn số 4943/TCT-KK V/v hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ...
Xem tiếp
X