Thủ tục thanh lý TSCĐ hư hỏng, lạc hậu


Ngày đăng: 10/08/2015

Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về thủ tục liên quan đến việc thanh lý tài sản cố định (TSCĐ) hư hỏng, lạc hậu.

Trong trường hợp, Doanh nghiệp muốn thanh lý tài sản cố định (TSCĐ) đã hư hỏng, lạc hậu không thể tiếp tục sử dụng được, những tài sản lạc hậu về kỹ thuật hoặc không phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh thì áp dụng thủ tục thanh lý sau: Doanh nghiệp phải ra quyết định thanh lý, thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ. Hội đồng thanh lý TSCĐ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc thanh lý TSCĐ theo đúng trình tự đúng với quy định về chế độ quản lý tài chính và lập “Biên bản thanh lý TSCĐ” theo mẫu quy định. Biên bản được lập thành 2 bản, 1 bản chuyển cho phòng kế toán để theo dõi ghi sổ, 1 bản giao cho bộ phận quản lý, sử dụng TSCĐ. (Theo quy định tại tiết 3.2.2 khoản 3 Điều 35 Thông tư số 200/2014/TT-BTC).

Bạn có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết tại Công văn số 35810/CT-HTr của Cục thuế Hà Nội.


Bài viết liên quan
Vai trò và hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp

Vai trò và hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp

Hiệu quả tài chính doanh nghiệp phản ánh chất lượng công tác quản trị tài chính của doanh nghiệp trong...
Xem tiếp
Thông tin cập nhật về đối tượng được miễn tiền chậm nộp thuế

Thông tin cập nhật về đối tượng được miễn tiền chậm nộp thuế

Theo quy định tại Điểm b.1, Khoản 11 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính...
Xem tiếp
Doanh thu từ bán, lắp đặt thiết bị y tế ngoại tỉnh có phải nộp thuế?

Doanh thu từ bán, lắp đặt thiết bị y tế ngoại tỉnh có phải nộp thuế?

Doanh thu từ bán, lắp đặt thiết bị y tế ngoại tỉnh có phải nộp thuế vãng lai? Theo điểm a Khoản 1 Điều...
Xem tiếp
Hệ thống tài khoản kế toán mới nhất

Hệ thống tài khoản kế toán mới nhất

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC Ngày 22 tháng 12 năm 2014, Bộ Tài Chính đã...
Xem tiếp
Công văn số 2994/TCT-TNCN ngày 24/7/2015 v/v Giới thiệu một số nội dung sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 92/2015/TT-BTC

Công văn số 2994/TCT-TNCN ngày 24/7/2015 v/v Giới thiệu một số nội dung sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 92/2015/TT-BTC

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNCN...
Xem tiếp
Thông tư số 92/2015/TT-BTC về thuế Thu nhập cá nhân

Thông tư số 92/2015/TT-BTC về thuế Thu nhập cá nhân

Ngày 15/06/2015 Bộ tài chính ban hành thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia...
Xem tiếp
X