Thư viện

Mẫu Thỏa ước lao động tập thể

Mẫu Thỏa ước lao động tập thể

Thỏa ước lao động tập thể (gọi tắt là thoả ước tập thể) là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và...
Xem tiếp
Biên bản thanh lý hợp đồng

Biên bản thanh lý hợp đồng

Sau khi kết thúc hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hai bên phải tiến hành thanh lý hợp đồng. Các...
Xem tiếp
Mẫu quy chế công ty

Mẫu quy chế công ty

Quy chế quản lý công ty là các quy định hướng dẫn việc vận hành, tổ chức hệ thống quản lý trong doanh...
Xem tiếp
Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mới nhất 2015

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mới nhất 2015

Mẫu C1-02/NS giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mới nhất theo thông tư 119/2014/TT-BTC. GIẤY NỘP TIỀN...
Xem tiếp
Mục lục ngân sách thường gặp

Mục lục ngân sách thường gặp

IAC Hà Nội trích gửi các bạn hệ thống mã chương, mã tiểu mục (nội dung kinh tế) thường gặp như sau: 1. Một...
Xem tiếp
Bổ sung tiểu mục 4628 TT 144/2011/T-BTC

Bổ sung tiểu mục 4628 TT 144/2011/T-BTC

Ngày 21 tháng 10 năm 2011 Bộ tài chính ban hành TT 144/2011/T-BTC sửa đổi, bổ sung mục lục ngân sách...
Xem tiếp
Tiểu mục 4911 phạt chậm nộp Thông tư 97/2013/T-BTC

Tiểu mục 4911 phạt chậm nộp Thông tư 97/2013/T-BTC

Ngày 23/7/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 97/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung mục lục ngân sách NN mới. Một...
Xem tiếp
Mục lục ngân sách NN QĐ số 33/2008/QĐ-BTC

Mục lục ngân sách NN QĐ số 33/2008/QĐ-BTC

Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước bao gồm Mã số Chương, mã số ngành kinh tế, mã số nội dung kinh tế,...
Xem tiếp
Mẫu tờ khai thuế môn bài mới nhất

Mẫu tờ khai thuế môn bài mới nhất

Tờ khai thuế môn bài 01/MBAI đính kèm thông tư 156/2013/TT-BTC. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...
Xem tiếp
Mẫu 08 Đăng ký thuế TT 156

Mẫu 08 Đăng ký thuế TT 156

Mẫu tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế Mời các bạn download mẫu 08/MST đính kèm Thông...
Xem tiếp
X